KONTAKT  |    _eng _sk

Údržbári odvádzajú dobrú prácu
           Pridané: 19.12.2005
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 51/2005

Na pracovnom obede s prezidentom U. S. Steel Košice vybraní zamestnanci DZ Mechanika

Tohtoročný posledný pracovný obed prezidenta U. S. Steel Košice Davida H. Lohra so zamestnancami, ktorí dosahujú mimoriadne pracovné výsledky, patril deviatim vybraným pracovníkom divízneho závodu Mechanika. Stretnutie sa za účasti viceprezidenta pre ľudské zdroje U. S. Steel Košice Miroslava Kiraľvargu, viceprezidenta pre výrobu Scotta C. Pape a generálneho manažéra pre údržbu Jána Vranca, uskutočnilo v stredu 14. decembra 2005.

Prezidentovi hostia

Štefan HRABČÁK, sústružník
Dlhoročný zamestnanec, dosahujúci sústavne veľmi dobré pracovné výsledky. Predkladá návrhy na zvýšenie produktivity práce v oblasti sústruženia pri opracovaní a renovácii náhradných dielcov. Navrhuje prípravky a úpravy nástrojov zvyšujúce kvalitu výrobkov a zároveň znižujúce výrobné náklady. Je aktívny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, vyhľadáva a upozorňuje na riziká na pracoviskách.

Milan KOŽEJ, frézar
Aktívne pristupuje k riešeniu problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najmä tým, že vyhľadáva riziká v dielni vzoriek. Navrhuje a realizuje úpravy, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti zamestnancov na pracoviskách. V oblasti výroby vzoriek navrhuje prípravky na zvýšenie produktivity výroby, vyhľadáva optimálne podmienky na zvýšenie kvality výrobkov a znižovanie výrobných nákladov.

Mária HAVAJOVÁ, žeriavnička
V spoločnosti začala pracovať v roku 1980 ako žeriavnička v Hutníckej druhovýrobe. Od roku 1986 je žeriavničkou v údržbe. Pridelené úlohy plní zodpovedne, ovláda prácu na všetkých žeriavoch v hale ústredných mechanických dielní. Aktívne sa zapája do riešenia pracovných problémov v stredisku. V prípade havarijných a operatívnych situácií je ochotná pracovať aj mimo určeného pracovného času. V kolektíve je obľúbená pre svoju otvorenú povahu.

Andrej BALENT, strojný zámočník
V železiarňach pracuje od roku 1982. Najprv v ústredných mechanických dielňach ako zámočník - defektátor, od roku 1997 pracuje v prevádzke metalurgia ako zámočník - predák a prevádzkový pracovník pre zdvíhacie zariadenia a oceľové konštrukcie. Aktívne sa zapája do riešenia pracovných problémov v stredisku. V prípade havarijných a operatívnych situácií je ochotný pracovať aj mimo stanoveného pracovného času. Navrhuje zlepšenia práce a úspory spotreby času pri realizácii opráv uzlov v stredisku.

Vasiľ DURA, frézar
Začínal v roku 1971 v závode Valcovňa v brusiarni valcov. Od roku 1973 patrí do rodiny údržbárov. Usilovnou prácou a iniciatívnym prístupom k vykonávanej profesii získaval nové poznatky v oblasti obrábania kovov. Ako inštruktor učňov odovzdával svoje skúsenosti aj mladej generácii. Jeho odborné vedomosti, spolupráca, tvorivosť, pracovný výkon, kvalita práce a ochota pomôcť menej skúseným spolupracovníkom, sú hodnotené veľmi dobre. Pri mimoriadnych a havarijných situáciách sa konštruktívne podieľa na operatívnom riešení výroby požadovaných náhradných dielcov. V súčasnosti patrí medzi špičkových zamestnancov prevádzky.

Pavol PETRÁŠ, inšpekčný zámočník opráv uzlov
V spoločnosti pracuje od roku 1983. Začínal ako zámočník, opravár ťažkých mechanizmov, v závode Doprava. V DZ Mechanika sa postupne vypracoval na funkciu zámočníka - predáka opráv uzlov v prevádzke Opravy Oceliarní. Na základe nadobudnutých skúseností a zručností bol v roku 2002 zaradený na pozíciu inšpekčný zámočník opráv uzlov. Pracovné povinnosti plní svedomito a je príkladom pre mladších zamestnancov. V prevádzke je poverený aj starostlivosťou o oceľové konštrukcie a zdvíhacie zariadenia. Prispieva k predĺženiu životnosti uzlov v prevádzkach oceliareň 1 a oceliareň 2. Má stály záujem o zvyšovanie kvalifikácie a získavanie ďalších zručností. Vo voľnom čase sa aktívne zapája do športových akcií poriadaných vo firme. Patrí medzi najlepších a perspektívnych zamestnancov divízneho závodu Mechanika.

Stanislav POLOMSKÝ, predák
Železiarom je od roku 1982, kedy nastúpil do prevádzky opravy oceliarní ako zámočník opravár na renovačné stredisko prevádzky. O desať rokov neskôr prešiel na novovytvorené stredisko opráv ZPO2, kde sa postupne vypracoval na predáka opráv zariadení plynulého odlievania. Jeho skupina opravuje rýchlo výmenné jednotky. Je veľmi zodpovedný, spoľahlivý a snaží sa všetky úlohy plniť v termíne a vo vysokej kvalite. Zastupuje v neprítomnosti majstra úseku a je tiež aktívnym zástupcom zamestnancov strediska. Vo voľnom čase sa zapája do športových akcií prevádzky, divízneho závodu Mechanika a U. S. Steel Košice. Je držiteľom zlatej Janského plakety za mnohonásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi. Patrí medzi najlepších a perspektívnych zamestnancov DZ Mechanika. Svojou prácou sa snaží denne zlepšovať opravované uzly a zvyšovať ich životnosť pri prevádzkovaní na ZPO DZ Oceliareň.

Jozef KOLBASKÝ, prevádzkový zámočník
V spoločnosti začal pracovať v roku 1971 ako prevádzkový zámočník pre opravy uzlov. Už od začiatku sa prejavoval ako veľmi šikovný pracovník. Pre svoje bohaté teoretické a praktické skúsenosti a vedomosti sa postupne vypracoval na špičkového zamestnanca a začal pracovať ako defektátor opráv uzlov. V súčasnosti pracuje v prevádzke Opravy valcovní ako inšpekčný zámočník. Svojou kvalitnou prácou v oblasti defektácie uzlov a náhradných dielcov prispieva ku kvalite opravovaných kľúčových uzlov pre divízne závody Teplá valcovňa, Studená valcovňa a Zušľachťovne.

Jaroslav SOJČIAK, inšpekčný zámočník
Začínal v roku 1962 ako sústružník v ústredných mechanických dielňach. Neskôr zastával rôzne pracovné pozície, od roku 1987 pracuje ako inšpekčný zámočník obrábacích a tvárniacich strojov. Pre svoje pracovné skúsenosti a vysokú odbornú spôsobilosť v oblasti opráv obrábacích strojov patrí medzi špičkových a najspoľahlivejších zamestnancov prevádzky. Pracovné úlohy plní veľmi zodpovedne a svedomito. Má výborný prehľad o technickom stave obrábacích a tvárniacich strojov. Realizuje a riadi najzložitejšie opravy strojov. V kolektíve je obľúbený pre svoj korektný prístup ku každému spolupracovníkovi. Ako inštruktor učňov svoje poznatky odovzdáva aj mladej generácii. Aktívne sa tiež podieľa na realizácii ISRU v oblasti obrábacích strojov.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu