Vyhľadávanie:

United States Steel Corporation zverejnila výsledky za tretí štvrťrok 2015

United States Steel Corporation zverejnila výsledky za tretí štvrťrok 2015Dňa 3. novembra 2015 korporácia United States Steel zverejnila za tretí štvrťrok 2015 čistú stratu 173 miliónov USD, ktorá zahŕňala stratu 53 miliónov USD z dôvodu už skôr oznámeného zatvorenia vysokých pecí, súvisiacich oceliarskych a väčšiny finalizujúcich prevádzok v závode Fairfield, náklady 10 miliónov USD z dôvodu penzijných záväzkov v U. S. Steel Canada a čistú stratu 7 miliónov USD za nepeňažné náklady na reštrukturalizáciu a iné výdavky. Pre porovnanie, v treťom štvrťroku 2014 korporácia dosiahla čistú stratu 207 miliónov USD a v druhom štvrťroku 2015 čistú stratu 261 miliónov USD.

Mario Longhi, prezident a výkonný riaditeľ U. S. Steel na margo uvedených výsledkov povedal: "Celkové výsledky pred zdanením a úrokmi (EBIT) za segmenty sa v porovnaní s druhým štvrťrokom zlepšili, keďže sme pokračovali v opatreniach na optimalizáciu štruktúry našich nákladov. Naďalej zostávame zameraní na naše transformačné úsilie Carnegie, naša cesta v snahe odolávať vplyvom pokračujúceho zložitého trhového prostredia. Toto úsilie zlepší schopnosť našej spoločnosti generovať vyššie prevádzkové marže a reagovať na meniace sa trhové podmienky."

Strata pred zdanením a úrokmi za všetky reportujúce segmenty bola v treťom štvrťroku 40 miliónov USD, resp. 10 USD na tonu. Pre porovnanie, v druhom štvrťroku korporácia v segmentoch dosiahla stratu pred zdanením a úrokmi vo výške 104 miliónov USD, resp. 27 USD na tonu a v treťom štvrťroku 2014 zisk pred zdanením a úrokmi vo výške 479 miliónov USD, resp. 94 USD na tonu. Segment U. S. Steel Europe vykázal za tretí štvrťrok 2015 EBIT 18 miliónov USD a výrobné kapacity boli využívané na 90 percent.

Napriek mimoriadne zložitým trhovým podmienkam si korporácia za deväť mesiacov 2015 udržala pozitívny prevádzkový cash flow vo výške 308 miliónov USD. K 30. septembru 2015 mala korporácia U. S. Steel hotovosť vo výške 1,2 miliardy USD a celkovú likviditu vo výške 2,9 miliardy USD.

Čo sa týka výsledkov európskeho segmentu, tie zostávajú pozitívne a sú porovnateľné s výsledkami druhého štvrťroka. Mierne zníženie objemu dodávok a priemerných realizovaných cien na báze eura, ktoré súviselo so zvýšením importov, bolo kompenzované znížením nákladov a zvýšením prínosov z projektu Carnegie, naša cesta.

Mario Longhi, prezident a výkonný riaditeľ U. S. Steel komentoval výhľad na rok 2015 nasledovne: "Ostávame oddaní našej dlhodobej stratégii. Aj naďalej sa sústreďujeme na faktory, ktoré môžeme ovplyvniť a výrazne sme pokročili v našom transformačnom úsilí Carnegie, naša cesta."

Komerčné trhy sa nezlepšujú tak, ako sme pre druhý polrok 2015 očakávali. Predajné ceny ocele sa zmenili v náš neprospech pre neprimerane vysokú úroveň dovozu, z ktorého, podľa nás, väčšina bola obchodovaná za neférových podmienok, čo spolu s výrazným poklesom cien šrotu spôsobilo, že spotové ceny dosiahli v tomto roku nové minimá. Vysoké množstvo dovozu malo tiež negatívny vplyv na dopĺňanie zásob v dodávateľských reťazcoch a znížilo objem objednávok v druhej polovici roka. Trhové podmienky rúr pre ropný priemysel sa naďalej zhoršujú a ovplyvňujú výsledky segmentov plochých valcovaných výrobkov a rúr v Severnej Amerike. Na základe týchto faktorov očakávame výrazne nižší objem predaja a priemerné realizované ceny, než sme pôvodne plánovali pre celý rok 2015. Naše úsilie o zníženie nákladov a zvyšujúce sa prínosy Carnegie, naša cesta ešte nie sú schopné plne zmierniť nepriaznivé obchodné dopady a preto očakávame, že náš celoročný upravený zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) bude približne 225 miliónov USD, uvádza tlačová správa.


Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...