KONTAKT  |    _eng _sk

United States Steel Corporation zverejnila výsledky za tretí štvrťrok 2015
           Pridané: 16.11.2015
Autor: -r-
Kategória: Aktuality


Dňa 3. novembra 2015 korporácia United States Steel zverejnila za tretí štvrťrok 2015 čistú stratu 173 miliónov USD, ktorá zahŕňala stratu 53 miliónov USD z dôvodu už skôr oznámeného zatvorenia vysokých pecí, súvisiacich oceliarskych a väčšiny finalizujúcich prevádzok v závode Fairfield, náklady 10 miliónov USD z dôvodu penzijných záväzkov v U. S. Steel Canada a čistú stratu 7 miliónov USD za nepeňažné náklady na reštrukturalizáciu a iné výdavky. Pre porovnanie, v treťom štvrťroku 2014 korporácia dosiahla čistú stratu 207 miliónov USD a v druhom štvrťroku 2015 čistú stratu 261 miliónov USD.

Mario Longhi, prezident a výkonný riaditeľ U. S. Steel na margo uvedených výsledkov povedal: "Celkové výsledky pred zdanením a úrokmi (EBIT) za segmenty sa v porovnaní s druhým štvrťrokom zlepšili, keďže sme pokračovali v opatreniach na optimalizáciu štruktúry našich nákladov. Naďalej zostávame zameraní na naše transformačné úsilie Carnegie, naša cesta v snahe odolávať vplyvom pokračujúceho zložitého trhového prostredia. Toto úsilie zlepší schopnosť našej spoločnosti generovať vyššie prevádzkové marže a reagovať na meniace sa trhové podmienky."

Strata pred zdanením a úrokmi za všetky reportujúce segmenty bola v treťom štvrťroku 40 miliónov USD, resp. 10 USD na tonu. Pre porovnanie, v druhom štvrťroku korporácia v segmentoch dosiahla stratu pred zdanením a úrokmi vo výške 104 miliónov USD, resp. 27 USD na tonu a v treťom štvrťroku 2014 zisk pred zdanením a úrokmi vo výške 479 miliónov USD, resp. 94 USD na tonu. Segment U. S. Steel Europe vykázal za tretí štvrťrok 2015 EBIT 18 miliónov USD a výrobné kapacity boli využívané na 90 percent.

Napriek mimoriadne zložitým trhovým podmienkam si korporácia za deväť mesiacov 2015 udržala pozitívny prevádzkový cash flow vo výške 308 miliónov USD. K 30. septembru 2015 mala korporácia U. S. Steel hotovosť vo výške 1,2 miliardy USD a celkovú likviditu vo výške 2,9 miliardy USD.

Čo sa týka výsledkov európskeho segmentu, tie zostávajú pozitívne a sú porovnateľné s výsledkami druhého štvrťroka. Mierne zníženie objemu dodávok a priemerných realizovaných cien na báze eura, ktoré súviselo so zvýšením importov, bolo kompenzované znížením nákladov a zvýšením prínosov z projektu Carnegie, naša cesta.

Mario Longhi, prezident a výkonný riaditeľ U. S. Steel komentoval výhľad na rok 2015 nasledovne: "Ostávame oddaní našej dlhodobej stratégii. Aj naďalej sa sústreďujeme na faktory, ktoré môžeme ovplyvniť a výrazne sme pokročili v našom transformačnom úsilí Carnegie, naša cesta."

Komerčné trhy sa nezlepšujú tak, ako sme pre druhý polrok 2015 očakávali. Predajné ceny ocele sa zmenili v náš neprospech pre neprimerane vysokú úroveň dovozu, z ktorého, podľa nás, väčšina bola obchodovaná za neférových podmienok, čo spolu s výrazným poklesom cien šrotu spôsobilo, že spotové ceny dosiahli v tomto roku nové minimá. Vysoké množstvo dovozu malo tiež negatívny vplyv na dopĺňanie zásob v dodávateľských reťazcoch a znížilo objem objednávok v druhej polovici roka. Trhové podmienky rúr pre ropný priemysel sa naďalej zhoršujú a ovplyvňujú výsledky segmentov plochých valcovaných výrobkov a rúr v Severnej Amerike. Na základe týchto faktorov očakávame výrazne nižší objem predaja a priemerné realizované ceny, než sme pôvodne plánovali pre celý rok 2015. Naše úsilie o zníženie nákladov a zvyšujúce sa prínosy Carnegie, naša cesta ešte nie sú schopné plne zmierniť nepriaznivé obchodné dopady a preto očakávame, že náš celoročný upravený zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) bude približne 225 miliónov USD, uvádza tlačová správa.


Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá