KONTAKT  |    _eng _sk

United States Steel Corporation zverejnila za druhý štvrťrok 2016 zlepšené výsledky aj lepší stav hotovosti a likvidity
           Pridané: 03.08.2016
Autor: -r-
Kategória: Aktuality

Dňa 26. júla 2016 korporácia United States Steel zverejnila za druhý štvrťrok 2016 čistú stratu vo výške 46 miliónov USD. Pre porovnanie, v druhom kvartáli 2015 vykázala korporácia čistú stratu 261 miliónov USD a v prvom kvartáli 2016 čistú stratu 340 miliónov USD.
Mario Longhi, prezident a výkonný riaditeľ U. S. Steel na margo uvedených výsledkov povedal: „Naše výsledky za druhý štvrťrok sa oproti prvému štvrťroku výrazne zlepšili, keďže európsky segment dosiahol najlepšie výsledky od tretieho štvrťroku 2008 a segment severoamerických plochých valcovaných výrobkov sa vrátil k ziskovosti. Zlepšovaním štruktúry nákladov pokračujeme vo zvyšovaní marží a v našich výsledkoch sa začína odrážať aj nedávne zvýšenie cien ocele. Úspešné umorovanie dlhov, pokračujúca redukcia pracovného kapitálu a zvýšené generovanie hotovosti  takisto výrazne zlepšili našu finančnú flexibilitu, hotovosť a likviditu. Hoci sa trhové podmienky nedávno zlepšili, ďalej sa budeme zameriavať na znižovanie nákladov a   spoluprácu s našimi zákazníkmi, aby sme si zlepšili pozíciu na trhu a tvorili hodnoty pre všetky zainteresované strany.“
Strata za segmenty pred úrokmi a zdanením dosiahla v druhom štvrťroku 7 miliónov USD, resp. 2 USD/tonu. Pre porovnanie, strata za segmenty pred úrokmi a zdanením za prvý štvrťrok 2016 predstavovala 252 miliónov USD, resp. 70 USD/tonu a za druhý štvrťrok 2015 to bolo 104 miliónov USD, resp. 27 USD/tonu.
Korporácia dosiahla za prvý polrok pozitívny prevádzkový cash flow vo výške  313 miliónov USD a k 30. júnu 2016 mala hotovosť 820 miliónov USD a celkovú likviditu 2,4 miliardy USD.
Výsledky európskeho segmentu sa v druhom štvrťroku v porovnaní s prvým kvartálom zlepšili, k čomu prispeli vyššie priemerné realizované ceny na báze eura kombinované s väčším objemom predaja, priaznivé ceny nerastných surovín, zvýšená efektivita prevádzok, ako aj zvýšené prínosy z transformácie Carnegie, naša cesta. Segment U. S. Steel Europe vykázal za druhý štvrťrok zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 55 miliónov USD. Kapitálové výdavky dosiahli 22 miliónov USD a výrobné kapacity boli v druhom kvartáli 2016 využívané na 101 percent.
Mario Longhi k výhľadu na rok 2016 uviedol: „Významné zlepšenie, ktoré sme dosiahli v oblasti generovania zisku prostredníctvom transformácie Carnegie, naša cesta, bude ešte výraznejšie, ak sa ceny na trhoch zotavia z veľmi nízkych úrovní z konca roka 2015. Zatiaľ čo sme v druhom štvrťroku začali profitovať z nedávneho zvýšenia cien, v druhej polovici roka očakávame lepšie priemerné realizované ceny, a to zvlášť v segmente plochých valcovaných výrobkov a v európskom segmente. Oceliarsky priemysel bude aj naďalej čeliť komplikovaným podmienkam vzhľadom na globálnu nadprodukciu a neférové obchodné praktiky. Aj naďalej sa sústredíme na zlepšovanie a ochranu našich obchodných práv. Povzbudzujú nás k tomu nedávne kladné rozhodnutia v obchodných sporoch, ktoré urýchlili zvýšenie cien ocele. Transformácia Carnegie, naša cesta pokračuje a prináša zlepšenia v našom podnikaní, čo nám umožní dosahovať zisk počas celého hospodárskeho cyklu.“
Ak zostanú podmienky na trhu, medzi ktoré patria spotové ceny, dopyt zákazníkov, objemy dovozu, zásoby dodávateľského reťazca a ceny energií na súčasnej úrovni, očakávame:
• čistý zisk za rok 2016 na úrovni približne 50 miliónov USD a upravené výsledky  EBITDA na úrovni približne 850 miliónov USD,
• lepšie výsledky segmentu plochých valcovaných výrobkov a európskeho segmentu oproti roku 2015 a horšie výsledky segmentu rúr ako v roku 2015,
• pozitívnu bilanciu hotovosti po celý rok, vrátane približne 400 miliónov USD zo zlepšenia pracovného kapitálu v roku 2016, hlavne kvôli lepšiemu riadeniu zásob v súvislosti so zlepšeným predajom a plánovaním výroby, čo pomáha kompenzovať rastúce pohľadávky.
Veríme, že trhové podmienky sa zmenia a ako bude dochádzať k zmenám v priebehu roku 2016, naše čisté príjmy a upravená EBITDA by sa mali meniť v súlade s tempom a rozsahom zmien  trhových podmienok.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu