KONTAKT  |    _eng _sk

Uskutočnil sa Európsky týždeň kvality
           Pridané: 14.11.2005
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 46/2005

Druhý novembrový týždeň patrí v Európe už tradične Európskemu týždňu kvality. Na Slovensku sa podujatie začalo 7. novembra 2005 v Bratislave slávnostným odovzdávaním cien VI. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu, ktorá hodnotí prístup a výsledky organizácie podľa kritérií EFQM modelu výnimočnosti. Tohtoroční víťazi - spoločnosti VIPOTEST s.r.o., EUROCONTROL SLOVAKIA s.r.o. a SOFTIP, a.s. rozšírili rady doterajších víťazov, medzi ktorými je i U. S. Steel Košice. Firma získala ocenenie v kategórii veľké organizácie v roku 2002.

V dňoch 9. - 10. novembra privítala Žilina pri príležitosti Svetového dňa kvality účastníkov XII. medzinárodnej konferencie, ktorú pod názvom Kvalita - záruka trvalo udržateľného rozvoja, poriadali Slovenská spoločnosť pre kvalitu a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Súčasťou podujatia bolo i slávnostné vyhlásenie výsledkov IV. ročníka súťaže Top manažéri kvality roku 2005 a súťaže Cena o najlepšiu študentskú prácu z oblasti kvality 2005.

"Konferencia je príležitosťou na stretnutie odborníkov nielen z oblasti kvality, ale tiež vrcholových manažérov výrobných aj nevýrobných podnikov, organizácií poskytujúcich služby, zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy a iných podnikateľských subjektov," uviedol Anton Doboš, riaditeľ QMS U. S. Steel Košice, ktorý bol na konferencii jedným z reprezentantov U. S. Steel Košice a spolu s ďalšími štyrmi kolegami - Evou Molnárovou, Andrejom Sabolom, Martinom Demčákom i generálnym manažérom pre plánovania a logistiku Jozefom Bernátom, obohatili program rokovania zaujímavými prednáškami. "Podujatie je tiež miestom výmeny skúseností a získania nových poznatkov nevyhnutných na dosiahnutie trvalého podnikateľského úspechu v podmienkach globalizujúceho sa sveta a stále sa zostrujúcej konkurencie. Osobné kontakty umožňujú porovnať prístupy firiem k systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Viaceré spoločnosti prezentovali metodiku SIX SIGMA. Ide o metodiku na zlepšovanie procesov založenú na štatistickom prístupe. My sme v Žiline hovorili o našich skúsenostiach s manažérstvom rizika, procesom kontinuálneho zlepšovania, informovali sme o hodnotení výkonnosti manažérskych systémov a o rozvíjaní logistických systémov."

Podobné podujatie pri príležitosti Svetového dňa kvality by riaditeľ QMS Anton Doboš rád uskutočnil na budúci rok za účasti kolegov z jednotlivých prevádzok U. S. Steel. "Stretnutie odborníkov korporácie zaoberajúcich sa systémom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, manažérstvom kvality i environmentu by bolo pre všetkých určite podnecujúce," uviedol.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu