Vyhľadávanie:

Uskutočnil sa Európsky týždeň kvality

Uskutočnil sa Európsky týždeň kvality

Druhý novembrový týždeň patrí v Európe už tradične Európskemu týždňu kvality. Na Slovensku sa podujatie začalo 7. novembra 2005 v Bratislave slávnostným odovzdávaním cien VI. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu, ktorá hodnotí prístup a výsledky organizácie podľa kritérií EFQM modelu výnimočnosti. Tohtoroční víťazi - spoločnosti VIPOTEST s.r.o., EUROCONTROL SLOVAKIA s.r.o. a SOFTIP, a.s. rozšírili rady doterajších víťazov, medzi ktorými je i U. S. Steel Košice. Firma získala ocenenie v kategórii veľké organizácie v roku 2002.

V dňoch 9. - 10. novembra privítala Žilina pri príležitosti Svetového dňa kvality účastníkov XII. medzinárodnej konferencie, ktorú pod názvom Kvalita - záruka trvalo udržateľného rozvoja, poriadali Slovenská spoločnosť pre kvalitu a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Súčasťou podujatia bolo i slávnostné vyhlásenie výsledkov IV. ročníka súťaže Top manažéri kvality roku 2005 a súťaže Cena o najlepšiu študentskú prácu z oblasti kvality 2005.

"Konferencia je príležitosťou na stretnutie odborníkov nielen z oblasti kvality, ale tiež vrcholových manažérov výrobných aj nevýrobných podnikov, organizácií poskytujúcich služby, zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy a iných podnikateľských subjektov," uviedol Anton Doboš, riaditeľ QMS U. S. Steel Košice, ktorý bol na konferencii jedným z reprezentantov U. S. Steel Košice a spolu s ďalšími štyrmi kolegami - Evou Molnárovou, Andrejom Sabolom, Martinom Demčákom i generálnym manažérom pre plánovania a logistiku Jozefom Bernátom, obohatili program rokovania zaujímavými prednáškami. "Podujatie je tiež miestom výmeny skúseností a získania nových poznatkov nevyhnutných na dosiahnutie trvalého podnikateľského úspechu v podmienkach globalizujúceho sa sveta a stále sa zostrujúcej konkurencie. Osobné kontakty umožňujú porovnať prístupy firiem k systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Viaceré spoločnosti prezentovali metodiku SIX SIGMA. Ide o metodiku na zlepšovanie procesov založenú na štatistickom prístupe. My sme v Žiline hovorili o našich skúsenostiach s manažérstvom rizika, procesom kontinuálneho zlepšovania, informovali sme o hodnotení výkonnosti manažérskych systémov a o rozvíjaní logistických systémov."

Podobné podujatie pri príležitosti Svetového dňa kvality by riaditeľ QMS Anton Doboš rád uskutočnil na budúci rok za účasti kolegov z jednotlivých prevádzok U. S. Steel. "Stretnutie odborníkov korporácie zaoberajúcich sa systémom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, manažérstvom kvality i environmentu by bolo pre všetkých určite podnecujúce," uviedol.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...