Vyhľadávanie:

USSK na štvrťročnom stretnutí Business Leaders Forum venovanému ochrane životného prostredia

USSK na štvrťročnom stretnutí Business Leaders Forum venovanému ochrane životného prostredia

Vo štvrtok 21. septembra sa v priestoroch spoločnosti Volkswagen Slovakia uskutočnilo tretie štvrťročné stretnutie členských firiem Business Leaders Forum.

Úvod patril predstaveniu firmy Billa, ktorá sa po hlasovaní vďaka svojim hodnotám, víziám a aktivitám stala členom BLF.   

Kľúčovou témou stretnutia bola ochrana životného prostredia vo výrobnej firme. M. Hletková Ploszeková, ktorá vo Volkswagen vedie oddelenie životného prostredia, sa podelila o to, ako vo firme pristupujú k environmentálnym témam. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia, v rámci ktorej sa k Michaele pridali M. Janočková z USSK a D. Hrežík zo spoločnosti Heineken Slovensko.

Predstaviteľka spoločnosti Volkswagen počas svojej prezentácie predstavila ochranu biodiverzity vo forme budovania včelích hotelov, biotopov, či organizovanie environmentálnych workshopov. V neposlednom rade poukázala na prínos ich odvetvia v oblasti cirkulačnej ekonomiky. Firma aplikuje tzv. closed loop systém, vďaka ktorému sa vytvoria znova-použiteľné hliníkové plechy z niekdajšieho  odpadu, ktorý vzniká pri procese lisovania.

K  vytvoreniu cirkulačnej ekonomiky prispievame aj my v USSK, a to vďaka využívaniu šrotu v procese výroby ocele. Životný cyklus ocele je priam učebnicovým príkladom „permanentného materiálu“ a „uzavretého materiálového cyklu,“ na ktorom je koncepcia obehového hospodárstva založená. V zásade to možno pripísať základným vlastnostiam ocele, konkrétne jej nekonečnej recyklovateľnosti bez straty kvality v kombinácii s magnetickými vlastnosťami, vďaka ktorým ju možno jednoducho separovať od ostatných odpadových materiálov. Navyše, keďže železný šrot je jednou zo vstupných zložiek pri výrobe novej ocele, každá oceliareň je zároveň aj recyklačným závodom. Vďaka tomu nie je potrebné investovať do nových recyklačných zariadení, ani do osobitnej logistiky, čo ešte viac znižuje zaťaženie životného prostredia emisiami CO2 a spotrebu energie.

Počas podujatia odznelo, že stanovovanie si (dlhodobých) cieľov k ochrane životného prostredia rozhodne pomáha. V prípade U. S. Steel Košice sme priblížili našu korporačnú stratégiu ,,Best for All,“ ktorá spolu s ideami S.T.E.E.L a stratégiou „Safety First“ patrí k základným pilierom spoločnosti U. S. Steel, ako aj tzv. „Roadmap“  do roku 2050 (dostupná na uvedenom linku: Sustainability - Roadmap to 2050 - www.ussteel.com).

Diskutujúci sa zhodli, že jednou z najväčších výziev pre výrobné podniky je nielen samotný proces dekarbonizácie, ale aj množstvo legislatívy s ním spojené. Aby mohli firmy prijímať opatrenia na plnenie svojich záväzkov v oblasti ochrany klímy, musia investovať nemalé úsilie, kapacity aj čas na sledovanie legislatívnych procesov. Len Európska zelená dohoda (tzv. Green Deal) obsahuje viac ako 150 dokumentov návrhov a nariadení, v apríli 2023 zasa Rada EÚ prijala balík právnych predpisov pre splnenie cieľov v oblasti klímy pod názvom Fit for 55. „Čo sa týka dekarbonizácie, realizácia investičných projektov týchto rozmerov, nie je možná bez podpory verejných zdrojov“ odznelo zo strany USSK, ktorej cieľom je postupná transformácia výroby za účelom zabezpečenia výroby „zelenej“ ocele. V tomto ohľade sme privítali, že naše žiadosti o grantové financovanie v rámci Fondu obnovy a odolnosti, ako aj grantová podpora prostredníctvom Modernizačného fondu boli schválené. Ide o prvé z niekoľkých krokov nutných na dôkladné zváženie potenciálnej investície do dekarbonizácie v USSK, medzi ktoré patria predĺženie harmonogramu čerpania pre Fond obnovy a odolnosti, identifikácia investičných partnerov, konkurencieschopné dlhodobé koncové ceny elektrickej energie a nakoniec schválenie radou riaditeľov spoločnosti United States Steel Corporation.

Aj výrobca piva sa stretáva s komplikáciami. „Radi by sme investovali do rôznych projektov, ktoré by prispeli k dekarbonizácii, ale všetky procesy trvajú tak dlho, že nás často brzdia v tom, aby sme napĺňali záujmy Európskej únie,“ priznal D. Hrežík.

V neposlednom rade sa diskusia zamerala aj na úlohu zamestnancov v prinášaní zmien. Heineken vďaka idei svojich zamestnancov začal vyrábať tekutý cukor, na ktorý pri výrobe míňajú menej vody a navyše neprodukujú emisie z dovozu. Aj u nás, v USSK, môžu zamestnanci prichádzať so zlepšovacími návrhmi a projektami v rámci „Best X,“ implementáciou ktorých môže dôjsť k zlepšeniam nie len na podnikovej, ale aj korporačnej úrovni.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...