KONTAKT  |    _eng _sk

V Medzeve o adaptácii na pracovisku
           Pridané: 10.02.2014
Autor: -c-
Kategória: 03/2014

Lepšiu orientáciu v spoločnosti U. S. Steel Košice a nadobudnutie jemných zručností, tzv. soft skills prináša absolventom vysokých škôl, ktorí vlani posilnili rady zamestnancov spoločnosti, adaptačný program. Pripravil ho útvar generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov a v doškoľovacom zariadení v Medzeve ho v uplynulých dňoch absolvovali dve skupiny našich nových kolegov z predaja a marketingu, kvality, výskumu a vývoja, nákupu a z transakčného centra. Štvordňové školenie pod vedením interných aj externých lektorov bolo zamerané na históriu firmy, sociálne benefity, pracovný poriadok, kolektívnu zmluvu, organizáciu vo firme a manažérske systémy, ale aj na tímovú prácu, riešenie problémov a rozhodovanie v tíme, prezentačné zručnosti či manažment času. Ako adaptačný program hodnotia jeho aktéri?

"Ako veľmi užitočnú a príjemnú skúsenosť zároveň. Školenia boli vedené neformálnym spôsobom, čo zvyšovalo našu aktivitu a chuť zapojiť sa do slovných aj praktických úloh. Najväčší úspech zožal podľa mňa kurz prezentačných zručností, keď sme naše kreatívne prezentácie natáčali na kameru. Bol to vynikajúci spôsob spätnej väzby, ale súčasne aj zdroj zábavy. Kiežby sme sa takto mohli školiť častejšie," konštatovala referentka nákupu Zuzana Kubínová.

S obsahom i priebehom školenia bola spokojná aj jej kolegyňa Martina Blahušiaková. "Kvalita prednášok a ich zameranie, ale aj ubytovanie a starostlivosť o zamestnancov, boli na naozaj dobrej úrovni," uviedla. "Z tém ma vari najviac zaujala problematika tímovej práce, kde sme sa naučili, aké individuality by mali tvoriť pracovný kolektív aby bolo zabezpečené jeho čo najefektívnejšie fungovanie. Každá osoba má svoje špecifické charakteristiky a vlastnosti, ktorými môže prispieť k plneniu zadaných cieľov. Optimálne je mať tím zložený z rôznych osobností, aby mohol fungovať efektívne ako celok. Poučne a pútavo boli podané aj ďalšie témy, spomeniem prezentačné zručnosti či históriu spoločnosti. Praktické cvičenia a simulácie boli prichystané zaujímavým a zábavným spôsobom. Doslova sa dá povedať, že sme sa učili pri hre. Som rada, že som dostala možnosť zúčastniť sa tohto školenia. Vnímam to ako veľký benefit. Veď v súčasnosti do vzdelania zamestnancov investujú len tí najlepší zamestnávatelia. Som presvedčená, že veľa získaných poznatkov dokážem využiť v pracovnom, ale aj osobnom živote."

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu