KONTAKT  |    _eng _sk

V Piešťanoch o našich radiátoroch
           Pridané: 23.10.2006
Autor: Ivo GAJDOŠ, marketingový servis USSK
Kategória: 42/2006

Firemný deň U. S. Steel Košice v Empirii

U. S. Steel Košice usporiadala koncom septembra po prvý raz vo firme Empiria v Piešťanoch, s ktorou dlhodobo spolupracuje v oblasti predaja panelových radiátorov, firemný deň. Spoločnosť sa zaoberá predajom tepelnej, sanitárnej techniky a prepravnými službami, čo ju zaraďuje medzi najväčšie firmy na slovenskom trhu. Sídli v Piešťanoch s pobočkami v Bratislave a Košiciach. V súčasnosti, aj zásluhou dlhodobej a úspešnej spolupráce s USSK, začala stavať novú, väčšiu pobočku v Košiciach s predpokladaným termínom otvorenia v roku 2007.

Firemný deň sa uskutočnil za účasti zástupcov Hutníckej druhovýroby, Obchodnej skupiny pre predaj radiátorov a Marketingu a približne dvesto pozvaných hostí z oblasti stavebníctva a montážnych - kúrenárskych firiem. Generálny manažér pre druhovýrobu Tibor Kovács predstavil nový, unifikovaný spôsob prichytávania bočných a horných krytov na teleso radiátora. Jeho realizácia vo výrobe v roku 2007 posunie kvalitu krytovania našich radiátorov ku kvalite porovnateľnej s poprednými európskymi výrobcami. Július Lang, generálny manažér pre predaj výrobkov na technické využitie, ocenil úroveň spolupráce a vyslovil želanie jej prehlbovania v budúcom období. O marketingovej podpore predaja zo strany USSK na nasledujúce obdobie ubezpečil zástupcov firmy generálny manažér pre marketing a strategické plánovanie Brian Cowell.

Konfrontáciou poznatkov odborníkov USSK so zástupcami rezortu stavebníctva sme získali neoceniteľné poznatky, ktoré využijeme v praxi hlavne pri ďalšej inovácii našich radiátorov. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že tento typ stretnutí je užitočný pre všetky zúčastnené strany a v budúcnosti treba v organizácii akcií pokračovať.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2