Vyhľadávanie:

V Šaci majú nové komunitné centrum

V Šaci majú nové komunitné centrum

V piatok, 29. apríla, otvorili v priestoroch kultúrneho strediska Mestskej časti Košice-Šaca komunitné centrum. Vzniklo v rámci dvojročného projektu Šanca pre Rómov z dielne neziskovej konzultačno-vzdelávacej organizácie ETP Slovensko, ktorého cieľom je zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí, mládeže a dospelých žijúcich v chudobe prostredníctvom vytvorenia pozitívnych vzorov hodných nasledovania.

"Tradičné riešenia sú odsúdené na neúspech. Vyžadujú sa nové prístupy, ktoré zaobchádzajú s ľuďmi nie ako s obeťami, ale považujú ich za rovnocenných účastníkov a riešiteľov problémov, ktorí sú zodpovední voči sebe, svojej rodine a komunite. Projekt Šanca pre Rómov napĺňa náš dlhodobý cieľ a tým je komplexný prístup k riešeniu generačnej chudoby v znevýhodnených a marginalizovaných komunitách a vytváranie podmienok na dlhodobú zmenu a udržateľnosť aktivít a intervencií. Projekt je unikátny aj tým, že vznikol v rámci medzisektorovej spolupráce medzi ETP Slovensko, U. S. Steel Košice, miestnou samosprávou Košice-Šaca a Roma Education Fund," konštatovala Slávka Mačáková z ETP Slovensko.

V komunitnom centre, na otvorení ktorého sa zúčastnil starosta MČ Košice-Šaca Rudolf Reštei, viceprezident USSK pre ľudské zdroje Martin Pitorák a ďalší pozvaní hostia, bude ETP Slovensko poskytovať dlhodobé komplexné služby v rozsahu, ktorý je na Slovensku zriedkavý, a to v oblasti zamestnanosti, bývania, vzdelávania a zdravia. Projekt podľa slov Slávky Mačákovej podporuje zmenu, a to vytváraním pomyselných mostov medzi Rómami a majoritou a napomáha rozvíjať ľudský, sociálny a ekonomický potenciál marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Hlavnou cieľovou skupinou sú rodiny a jednotlivci zažívajúci generačnú chudobu a rodiny účastníkov projektu U. S. Steel Košice Rovnosť príležitostí, ktorí na základe personálneho lízingu pracujú vo viacerých divíznych závodoch košickej oceliarne. Komunitné centrum bude otvorené počas pracovného týždňa osem hodín denne. Medzi jeho aktivity patrí i predškolský klub pre deti vo veku od troch do šiestich rokov, právna, sociálna a zdravotná asistencia, pracovné a finančné poradenstvo, ako aj rôzne vzdelávacie kurzy.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...