KONTAKT  |    _eng _sk

V USSK máme Transakčné centrum
           Pridané: 05.02.2007
Autor: Kamila DEMKOVÁ
Kategória: 05/2007

Robme všetko jednoducho - hovorí viceprezident pre BSCe Drew Armstrong

Transakčné centrum je nová organizácia, ktorá vznikla 1. januára tohto roku v rámci Business Servis Center Europe (BSCe). Cieľom centra je zjednodušiť, štandardizovať, konsolidovať, kontinuálne zlepšovať transakčné procesy a tak vytvoriť špičkový prevádzkový model obchodného centra, ktorý bude podporovať core biznis v rámci USSK. Po jeho dobudovaní sa stane konkurencieschopným centrom porovnateľným s podobnými špičkovými centrami tohto typu vo svete.

V minulých dňoch sa v USSK uskutočnili školenia pre vyše sto zamestnancov z rôznych transakčných procesov, ktorí budú organizačne začlenení do nákladových stredísk v rámci BSCe. Viceprezident pre Business Service Center Europe Drew Armstrong informoval o zameraní a cieľoch nového Transakčného centra, ktoré bude po rekonštrukcii sídliť v budove bývalej knižnice vo vstupnom areáli. "Čo môžeme, zjednodušme a štandardizujme. Robme veci jednoducho a naraz," povedal viceprezident na margo vytvorenia centra, ktoré sa bude riadiť ôsmimi základnými princípmi platnými v rámci BSCe. Vytvorením jedného kontaktného centra pre užívateľov transakčných služieb sa tak na jedno miesto sústredia činnosti, ktoré sa predtým robili na viacerých miestach vo firme. Užívatelia transakčných služieb tak budú môcť vybaviť svoje pracovné záležitosti na jednom mieste, čím ušetria čas.

Ako bude centrum fungovať, vysvetlil Dave Pasquini, generálny manažér Transakčného centra Európa. Regionálne Transakčné centrum preberie požiadavku od zákazníka (napr. telefonické hovory, IT formuláre a pod.), pričom sa zaznamená čas prevzatia jeho otázky alebo požadovanej služby. Vzápätí dostane informáciu, kedy bude jeho požiadavka vyriešená. Pri riešení úloh sa bude zohľadňovať ich priorita. Napríklad nahlásenú neplánovanú udalosť, kde bude potrebná okamžitá reakcia, bude Transakčné centrum riešiť ihneď bez ohľadu na čas, či bude deň alebo noc, voľno, víkend alebo iný sviatok. Priority riešení sú rozdelené do štyroch kategórií - kritické, urgentné, normálne, s nízkou prioritou. Veľmi dôležitá, ako zdôraznil i viceprezident Armstrong i generálny manažér Pasquini, bude komunikácia so zákazníkmi Transakčného centra, tak, aby bola efektívna a hlavne, aby užívatelia boli s dodaním služieb spokojní. V BSCe pracujú aj na tom, aby sa výkony zamestnancov a manažérov Transakčného centra dali merať. "Dáme príležitosť všetkým zamestnancom postúpiť v kariérnom rebríčku," povedal generálny manažér Pasquini. Či využijú túto šancu na sebarealizáciu a svoj ďalší profesný rast, závisí len od nich, všetci sú na rovnakej štartovacej čiare.

Od 7. februára plánujú v Transakčnom centre spustiť transakcie záväzkov, 28. februára transakcie pohľadávok a od 21. marca transakcie miezd. Zatiaľ bude poskytovať služby pre U. S. Steel Košice a v budúcnosti aj jej dcérskym spoločnostiam. Taktiež spracovanie transakcií U. S. Steel Serbia a sesterských spoločností začlenia do transakčného centra.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu