KONTAKT  |    _eng _sk

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
           Pridané: 03.01.2005
Autor: Robert KULIK, predseda Výboru OZ METALURG
Kategória: 01/2005

je v povahe ľudstva využívať rôzne významné medzníky a udalosti vo svojom živote, ale aj v živote jednotlivcov na obzretie sa späť, na zhodnotenie vykonaného. Zároveň tieto udalosti využíva na prijímanie rôznych predsavzatí a plánov. Tradične je takým medzníkom práve koniec starého, či pre optimistov skôr začiatok nového roka.

V mojom krátkom obzretí sa chcem pripomenúť dva momenty, ktoré budú mať dlhší vplyv na život našich členov. Naša snaha získavania výhod pre členov OZ METALURG bola korunovaná nadviazaním veľmi úspešnej spolupráce s Istrobankou. Toto partnerstvo prináša výhody pre jednotlivcov formou revolvingovej úverovej karty KOZ, ale aj pre naše základné organizácie formou výhodných podmienok vedenia ich účtov. Budeme teda túto spoluprácu naďalej rozvíjať.

Minimálne v ďalších štyroch rokoch budeme pociťovať vplyvy rozhodnutí V. zjazdu Konfederácie odborových zväzov SR, na ktorom sa po prvýkrát zúčastnili zástupcovia OZ METALURG. Náš zväz patril v etape príprav zjazdových materiálov medzi najaktívnejšie a našich šesť delegátov sa nestratilo ani priamo na zjazde. Iniciovali sme niekoľko závažných zmien Stanov a Programu KOZ SR na budúce štyri roky a zástupca OZ METALURG bol zvolený za kontrolóra účtov KOZ SR. Predsedom návrhovej komisie zjazdu bol takisto zástupca nášho zväzu.

Nadchádzajúci rok bude určitým medzníkom v živote nášho zväzu. Koncom apríla sa volení zástupcovia našich členov zídu na III. zjazde Odborového zväzu METALURG, aby zhodnotili uplynulé štyri roky a určili smerovanie nášho zväzu na ďalšie štvorročné obdobie. Našou snahou je pripraviť zjazdové materiály tak, aby čo najpresnejšie a najvernejšie odzrkadľovali vaše názory, potreby a požiadavky. Tesne pred vianočnými sviatkami boli návrhy týchto materiálov distribuované do základných organizácií, ktoré ich poskytnú na všeobecnú diskusiu. Počas prvých troch novoročných mesiacov sa budete môcť k týmto materiálom vyjadriť, pripomienkovať ich, či predložiť svoje námety a návrhy. Verím a zároveň želám delegátom zjazdu rozvahu, múdrosť a správny úsudok, aby svojimi rozhodnutiami prispeli k ďalšiemu skvalitneniu práce odborov.

Vážení spolupracovníci, odborári, v mene Predsedníctva Výboru OZ METALURG, ale aj v mene svojom Vám chcem na rozhraní stretávajúcich sa rokov zaželať úspešný, na milé udalosti bohatý, pokojný a šťastný nový rok. Želám vám, aby ste ho prežili v zdraví, v kruhu svojich milujúcich najbližších, medzi úprimnými priateľmi a žičlivými kolegami.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu