Vyhľadávanie:

Veľké výkony aj s menším počtom ľudí

Veľké výkony aj s menším počtom ľudí

Odovzdali ceny generálneho manažéra pre výskum a vývoj USSE

V piatok 12. apríla sme spoznali mená najlepších výskumníkov a autorov najprínosnejších projektov za uplynulý rok. Stalo sa tak na slávnostnom udeľovaní cien generálneho manažéra pre výskum a vývoj USSE, ktoré sa konalo v šikmej zasadačke hlavnej administratívnej budovy. Medzi pozvanými hosťami nechýbali prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul, viceprezident pre technológiu Vladimír Jacko, viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák a generálna manažérka pre motiváciu a vzťahy s odborovými organizáciami Adriana Mihálová.

Na úvod zbilancoval činnosť útvaru za uplynulý rok generálny manažér pre výskum a vývoj USSE Peter Korytko. V príhovore najprv spomenul niektoré úspešné projekty zamerané na bezpečnosť, zhodnotil hospodárenie s financiami a poďakoval sa kolegom za odvedenú prácu: "Vlani sa nášmu útvaru podarilo zvýšiť celkový počet evidovaných služieb pre zákazníkov. Úspešne sme vybavili vyše 1 600 žiadostí a dokázali sme tiež znížiť čas na ich vybavenie. Spokojnosť našich zákazníkov demonštroval i väčší počet spätných väzieb, ktoré sme od nich dostali. Z týchto výsledkov mám obzvlášť radosť, pretože sme ich dosiahli v období, keď sa znížil počet zamestnancov v našom útvare. Chcel by som sa vám touto cestou všetkým poďakovať," uviedol.

Podľa slov P. Korytka, hlavnými kritériami pri posudzovaní výskumných úloh boli ich prínos, význam, zložitosť a jedinečnosť riešenia, ako aj finančná úspora. Pri individuálnom hodnotení výskumníkov brali do úvahy význam pre spoločnosť, celoročné hodnotenie v Talent manažmente, počet uverejnených týždenných reportov, RFRS správ (požiadavky na službu útvaru Výskum a vývoj USSE) a finančnú úsporu.

Nominovaných bolo 21 projektov, ktoré pokrývali široké spektrum výskumných úloh. Cenu za tretie miesto si odniesli Jana Bounziová a Iveta Nagyová za výskumnú úlohu Zníženie nákladov na opravu výmurovky monolitickej nísteje narážacej pece č. 2 v divíznom závode Teplá valcovňa. Porota ocenila aj prácu výskumníka a vývojára Róberta Matinu, ktorý sa zaoberal požiadavkou našich amerických kolegov na vypracovanie systému merania oscilácií kryštalizátora. S projektom MAVS systém pre Lake Erie Works obsadil pekné druhé miesto. Prvé miesto získal Výskum nových vákuovaných ocelí v divíznom závode Oceliareň. Na tomto projekte sa podieľal hlavný riešiteľ úlohy Slavomír Hertneky spoločne s kolegami Marcelom Nemcom, Marekom Molnárom, Gabrielom Grimplinim, Milošom Predmerským, Jánom Huňadym a Petrom Zimovčákom.

V kategórii Výskumník roka 2012 bolo nominovaných deväť našich kolegov. Tretie miesto obsadila špecialistka Jana Bounziová z útvaru Riaditeľa pre energie, spaľovanie a žiaruvzdorné materiály. Komisia ocenila jej výskumnú činnosť v oblasti narážacích pecí, ktorú publikovala aj v množstve týždenných a RFRS správ. Na druhom mieste skončila špecialistka Zlatica Machajová z útvaru Riaditeľa pre technológiu procesov prvovýroby, ktorá ako vedúca Centra excelencie pre uhlie a koks, zodpovedá za chod príslušného laboratória, nachádzajúceho sa v divíznom závode Koksovňa. Taktiež bola mimoriadne aktívna pri riešení úloh a následnom uverejňovaní správ. Titul Výskumník roka 2012 si odniesla výskumníčka a vývojárka Mária Gabániová, v kompetencii ktorej je tvorba metodiky FTIR spektrometra a jeho obsluha v metalografickom laboratóriu. Vlani sa podieľala na riešení veľkého množstva požiadaviek zákazníkov týkajúcich sa predovšetkým určovania organických povlakov.

Generálny manažér pre výskum a vývoj USSE P. Korytko sa rozhodol udeliť aj päť cien za mimoriadny prínos a výkony. Získali ich Anna Genčúrová a Jana Godlová za množstvo práce, ktoré odviedli pri analýze výrezov brám. Kvantum vzoriek otestoval i Vincent Zajac, ktorý sa zaslúžene zaradil medzi ocenených. Lídrom v oblasti úspor sa stal Gabriel Tréfa, ktorý svojimi riešeniami na optimalizáciu procesov ušetril pre firmu nemalé finančné prostriedky. Posledným oceneným sa stal Jozef Sasarák. V uplynulom roku mal veľký podiel na hľadaní technických riešení spojených s kvalitou výrobkov, efektivitou procesov a chodom výrobných liniek a agregátov.

Na záver sa P. Korytko ešte raz všetkým kolegom poďakoval za odvedenú prácu a vyjadril potešenie nad tým, že útvar Výskumu a vývoja USSE odborne prispel k dosiahnutiu pozitívnych hospodárskych výsledkov, ktoré v roku 2012 naša firma, ako jedna z mála v Európe, v oblasti hutníctva vykázala.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...