KONTAKT  |    _eng _sk

Verejná zbierka pre obete chorvátskej tragédie
           Pridané: 22.09.2008
Autor: -if-
Kategória: 38/2008

Dobrovoľné finančné príspevky na pomoc osobám a pozostalým po tragickej havárii autobusu v Chorvátsku môžete zasielať na špeciálny účet zriadený v Dexia banke Slovensko, pobočka Košice. Číslo účtu je: 0516007019/5600, variabilný symbol 79. Účet je otvorený do 10. septembra 2009. Prostriedky získané zo zbierky budú použité na pokrytie nákladov spojených s pohrebom obetí a ďalších potrieb osôb zasiahnutých tragickou udalosťou. Verejnosť bude o použití finančných prostriedkov informovaná.

POMOC POZOSTALÝM AUTOBUSOVEJ NEHODY

Súcit, porozumenie, podporu a pomoc príbuzným, rodinám a priateľom obetí tragickej havárie autobusu v Chorvátsku ponúkla spoločnosť U. S. Steel Košice už v prvých hodinách po smutnej udalosti. Spolu s mestom Košice zriadili verejný účet, na ktorý oceliarska spoločnosť prispela milión korunami. Prostriedky sú určené na úhradu nákladov spojených s pohrebom a úhradu ďalších potrieb pozostalých. Každý zo zamestnancov, koho sa nehoda bezprostredne dotýka, pretože mal v autobuse niekoho blízkeho, sa môže skontaktovať s útvarom Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice, ktorý je nápomocný pri riešení potrieb osôb zasiahnutých tragickou udalosťou. Informácie získate u Slávky Tvrdoňovej, tel. číslo 673 - 4915 alebo 0917 704 467. Dopyty môžete posielať aj na e-mailovú adresu stvrdonova@sk.uss.com

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu