Vyhľadávanie:

Viete na čo slúži Centrum pre návštevníkov?

Viete na čo slúži Centrum pre návštevníkov?

Technológiu výroby si prezrie ročne prostredníctvom exkurzií vyše 1400 záujemcov

Centrum pre návštevníkov si v júli tohto roku pripomenulo dvanásť rokov existencie. Za ten čas ponúklo svoje služby mnohým zákazníkom a obchodným partnerom, štátnickým delegáciám, študentom technických vysokých škôl, novinárom, ako aj ďalším skupinám, vrátane vlastných zamestnancov. Hlavnou náplňou centra, ako súčasti útvaru Riaditeľa pre Vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice, je v súlade firemnou komunikáciou poskytovať ucelený obraz o spoločnosti, prezentovať výrobný proces, podnikateľské princípy a hodnoty, investície do modernizácie výroby i ochrany životného prostredia. Exkurzie za brány podniku umožňujú návštevníkom sledovať technologický tok a chápať ho v širších súvislostiach, čo oceňujú nielen naši obchodní partneri, ale aj zamestnanci z interných organizačných jednotiek v rámci vzdelávania, či novoprijatí zamestnanci.

"Prehliadky výrobných prevádzok sú prispôsobené na mieru návštevníkom. Potrebné informácie získavame z dotazníkov o zákazníkoch, ktoré nám zasielajú naši obchodníci, respektíve kolegovia z iných útvarov, ktorí o exkurziu pre svojho obchodného partnera žiadajú. Podľa toho vyberáme jednotlivé prevádzky. Rozdielna je aj dĺžka exkurzií, pohybujú sa od dvoch do päť hodín. Rozsiahlejšie prehliadky sú typické napríklad pre študentov vysokých škôl, alebo novoprijatých zamestnancov," informuje vedúca oddelenia Vzťahy s médiami a centrum pre návštevníkov Ľubomíra Šoltésová. Ako dodáva, v minulosti boli organizované aj prehliadky pre rodinných príslušníkov zamestnancov. V súčasnosti majú možnosť nahliadnuť do výrobných prevádzok počas populárneho podujatia Kde pracuje môj otec, moja mama? Family Safety Day.

Je potrebné tiež pripomenúť, že Centrum pre návštevníkov neorganizuje exkurzie pre každého, kto do huty zavíta. "Nepatria sem návštevy, ktoré k nám prichádzajú v súvislosti s rôznymi modernizáciami, opravami, technickými kontrolami, auditmi, reklamáciami a podobne," dopĺňa Ľ. Šoltésová.

Návštevníkov sprevádzajú špecialisti František Gregor a Kristína Záthureczká, ktorých dopĺňajú v prípade potreby externí spolupracovníci, bývalí dlhoroční zamestnanci Štefan Link a Andrej Leško. Kolegovia z Centra pre návštevníkov pri zabezpečovaní exkurzií úzko spolupracujú s manažérmi a špecialistami z jednotlivých divíznych závodov, ako aj s odborníkmi z útvaru Bezpečnosť a hygiena práce a U. S. Steel Košice - SBS, s.r.o.

Prehliadky sú vedené s dôrazom na bezpečnosť po určených exkurzných trasách, návštevníci sú oblečení v osobných ochranných prostriedkoch, ktoré im vydávajú kolegovia z Centra OOPP (pri ústredných mechanických dielňach). Do výrobných prevádzok sa vďaka Centru pre návštevníkov dostali mnohí naši zamestnanci, najmä z administratívy, kolegovia z nákupu, z právneho úseku a naposledy to boli napríklad i obchodníci. Ide o prípady, ak má exkurzia pomôcť pri vykonávaní ich pracovnej činnosti. O tom však musia rozhodnúť vedúci zamestnanci.

Ako teda postupovať v prípade záujmu o prehliadku?

Na intranete v sekcii Vonkajšie vzťahy/Centrum pre návštevníkov je potrebné vyplniť a poslať Žiadosť o exkurziu v U. S. Steel Košice, minimálne však päť dní pred plánovaným absolvovaním prehliadky!

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...