KONTAKT  |    _eng _sk

Vo Vulkmonte sa venujú letnému bloku opráv
           Pridané: 07.07.2008
Autor: Marián HUTŇAN
Kategória: 27/2008

V stopercentnej dcérskej spoločnosti USSK - Vulkmonte, a.s., Košice, podnikajúcej najmä v oblasti obslužných, servisných, údržbárskych činností v ťažkom priemysle a spracovania vysokopecnej trosky na umelé hutné kamenivo a granulát, v uplynulých dňoch finišovali na záverečných prácach spoločnej rámcovej zmluvy s U. S. Steel Košice. Zahŕňať bude aj rámcové zmluvy spoločností Energoservis, a.s., Košice a Elektroservis VN a VVN, a.s., Košice, do 1. októbra 2007, resp. 1. januára 2008 samostatných dcérskych firiem USSK. Od týchto dátumov sa obe spoločnosti zlúčili so spoločnosťou Vulkmont, a.s., Košice.

"Po fúzii sme riešili obchodné vzťahy. A tiež dúfam, že čoskoro uzavrieme aj spoločnú kolektívnu zmluvu. Všetky jej podmienky a znenia chceme mať vyjasnené tak, aby platila až do konca roku 2009, vrátane mzdových podmienok," povedal pre Oceľ východu predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Vulkmont Patrik Ivanišin.

Zdôraznil, že v týchto dňoch venujú zvýšenú pozornosť aj prípravám a realizácii letného bloku opráv v rámci celej materskej spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá je najväčším odberateľom Vulkmontu. "Naši ľudia sa zúčastnia na opravách a odstávkach hlavných hutníckych agregátov a vyhradených technických zariadení takmer vo všetkých divíznych závodoch USSK v oblasti žiarotechnickej, zámočníckej, elektrikárskej, vulkanizérskej a izolatérskej. Okrem toho v tomto období počítame so zvýšeným množstvom odlievania surového železa, expedície troskových výrobkov a výkonov mechanizmov, predovšetkým sacích bagrov," dodal P. Ivanišin.

Pripomenul, že od fúzie s Energoservisom a Elektroservisom v spolupráci s útvarom GM pre vedené spoločnosti a združenia zamestnávateľov pod vedením Stanislava Baricu venovali vo Vulkmonte zvýšenú pozornosť aj reštrukturalizácii a optimalizácii organizačnej štruktúry spoločnosti. "Pred zlúčením zamestnával Vulkmont 290 ľudí, k 30. júnu tohto roka sme mali 505 zamestnancov," konkretizoval P. Ivanišin.

Popri práci nezabúdajú vo Vulkmonte ani na kultúrno-spoločenské aktivity pre zamestnancov a ich deti. "Doškoľovacie stredisko v Medzeve pre nás zabezpečilo priestory na oslavu Dňa detí a na futbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa. Rád tlmočím poďakovanie našich zamestnancov za perfektnú starostlivosť o nich a ich rodinných príslušníkov."

V najbližších mesiacoch chcú vo Vulkmonte zabezpečiť investičný rozvoj spoločnosti pri zodpovednom správaní sa k hlavnému akcionárovi, vrátane kvalitnej starostlivosti a prístupu k zamestnancom spoločnosti. "Zamestnancov si vážime a chceme im vytvárať veľmi dobré pracovné podmienky s dôrazom na bezpečnosť pri práci," dodal riaditeľ. Zaostávať nechcú ani v upevňovaní a presadzovaní svojich pozícií v rámci konkurenčného prostredia. Presadiť sa chcú svojou odbornosťou, vedomosťami, kvalitou odvedenej práce a efektívnou komunikáciou so zákazníkmi.

"V tejto súvislosti by som chcel v mene našej spoločnosti a predovšetkým prevádzky Troskové hospodárstvo pod vedením Viliama Hamráka poďakovať za dlhoročnú a úspešnú spoluprácu s Milanom Jurkom, vedúcim oddelenia predaja vedľajších výrobkov hutníckej výroby, ktorý zabezpečoval predaj výrobkov z vysokopecnej trosky," podčiarkol P. Ivanišin.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2