KONTAKT  |    _eng _sk

Výber na dodávku elektriny na rok 2006
           Pridané: 25.07.2005
Autor: USS Košice
Kategória: 30/2005

U. S. Steel Košice, s.r.o.
vyhlasuje výber na dodávku elektriny na rok 2006
pre odberné miesto - areál U. S. Steel Košice.

PODMIENKY
Doba prijímania ponúk: trvá do 12. 8. 2005 do 14.30 hod.
Uplatnenie ponuky: realizuje sa doručením ponuky v zalepenej a zapečatenej obálke s označením "USSK - dodávka elektriny r. 2006"

bližšie informácie: 055/673 4568 alebo 055/673 4508
Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2