Vyhľadávanie:

"Vyhovuje nám kvalita i zrnitosť kameniva..."

"Vyhovuje nám kvalita i zrnitosť kameniva..."

Pomoc košickej oceliarne si cenia aj v Terni v prešovskom okrese

S mimoriadnym záujmom mestských i obecných samospráv v našom regióne sa stretol ústretový krok spoločnosti U. S. Steel Košice v podobe dodávky umelého hutného kameniva z vysokopecnej trosky vrátane dopravy za symbolickú cenu. Aj vďaka projektu košickej oceliarne pribudlo v posledných troch rokoch v obciach i mestečkách viac revitalizovaných zón, športovísk, nových chodníkov, parkov, rekreačných celkov, či parkovacích miest. V našom seriáli o pomoci obciam, ktorá má tak ekonomický, ako aj ekologický rozmer a ktorú koordinuje útvar generálneho manažéra pre strategické suroviny, mapujeme konkrétne využitie tohto materiálu.

Juraj Senderák, starosta Terne, neveľkej, pokojnej a tichej dedinky vzdialenej od okresného Prešova ani nie dvadsať kilometrov, ktorá si vlani pripomenula 755. výročie od prvej písomnej zmienky, si svoj post prvého muža obce po minuloročných voľbách do samosprávnych orgánov obhájil. Terňu povedie počas nasledujúcich štyroch rokov už po druhý raz. Vraví, že obec s viac než tisícdvesto obyvateľmi, ku ktorej patria aj dve bývalé dediny, dnes miestne časti Babin Potok a Hradisko, má dobré základy na svoj ďalší rozvoj. Je plynofikovaná, má kanalizáciu, vodovod i čistiareň odpadových vôd, majú tu plne organizovanú základnú školu, materskú školu s dvomi triedami, ktorú navštevujú aj deti zo spádových obcí.

"Školu i škôlku sme pred časom rekonštruovali z fondových peňazí, pravidelne opravujeme cesty. Stavali sme nájomné obecné byty. Dve bytovky už stoja, začali sme budovať tretiu, keďže je o bývanie zo strany hlavne mladých rodín veľký záujem," naznačuje starosta časť rozvojových aktivít, ktoré Terňanom život v obci spríjemňujú a ku ktorým treba nesporne zaradiť aj výstavbu multifunkčného ihriska. "O možnosti získať z vašej spoločnosti umelé hutné kamenivo za výborných podmienok sme sa dozvedeli len v poslednom čase. Využili sme ju a musím povedať, že nám to prinieslo, v porovnaní s prírodným štrkom z kameňolomov, naozaj značnú úsporu. Vyhovuje nám kvalita a "sedí" aj zrnitosť. Váš materiál sme využili napríklad ako podklad pri budovaní chodníkov tak v areáli materskej školy, ako aj v časti Babin Potok," doložil Juraj Senderák.

Aj v budúcnosti, podotkol starosta, by sa Terni takáto pomoc zišla. Obec má vytypovanú lokalitu, na ktorej by sa dala realizovať individuálna bytová výstavba. Vyrásť na nej by mohlo až tridsať domov. Kamenivo, aj hrubšie frakcie, by vedeli využiť pri stavbe tamojšej miestnej komunikácie.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...