Vyhľadávanie:

Vynikajúcu prácu v tomto roku odviedla aj administratíva

Vynikajúcu prácu v tomto roku odviedla aj administratíva

Christopher Navetta na pracovnom obede s vybranými zamestnancami vedenia spoločnosti

Pracovný obed prezidenta U. S. Steel Košice Christophera Navettu s vybranými zamestnancami spoločnosti patril 15. decembra 2004 zamestnancom vedenia spoločnosti. Trinásti pozvaní tvorili profesijne najrozmanitejšiu skupinu, ktorá sa tohto roku zišla za spoločným stolom. Na stretnutí bol prítomný i viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga.

Administratíva, ako uviedol prezident, prispela k pozitívnym výsledkom spoločnosti v tomto roku veľkou mierou. Poďakoval sa všetkým prítomným a ich prostredníctvom i kolegom za kreativitu a vynikajúco odvedenú prácu. Vyzdvihol najmä kontinuálne zlepšovanie sa vo všetkých šiestich oblastiach podnikania. Pozitívne očakávania sa viažu i k roku 2005, ktorý by mal byť rovnako úspešný ako práve končiaci sa rok.

Hostia potom priblížili svoj profesijný rast v podniku, náplň pracovnej činnosti, rodinné zázemie a zmienili sa i o svojich záľubách, ktorým sa venujú vo chvíľach voľna. Takmer všetci sa zhodli v jednom: práca ich teší a robia ju radi.

Pre Ruženu Šteffanovú sú železiarne a sféra obchodu jej prvým zamestnaním, napriek tomu však mala možnosť za dvadsať rokov vystriedať viacero pozícií. Jej profesijný život, povedala, sa pozitívne zmenil najmä po príchode americkej oceliarskej spoločnosti, keď obchodníci dostali viac príležitostí na priame exportovanie materiálu. Právnik Marián Grúň zasa pracoval na zmluvách týkajúcich sa obchodných činností v spoločnom podniku. Pre Miriam Nestorovú bola doteraz veľkou skúsenosťou práca v konsolidačnom oddelení, zaujímavé poznatky získala i počas pobytu v hutníckom podniku v Srbsku. Pavol Fabrici ocenil prínos počítačovej techniky, ktorá odbúrala ručnú prácu logistov. Práca uspokojuje aj Máriu Župčanovú, ktorá sa venuje najmä analýzam zákazníkov.

Údržbe je verný už tridsaťpäť rokov Jozef Mohelský. O zodpovednosti jeho práce niet pochýb. Má na starosti pracovné merania všetkých zariadení, ktoré hýbu železiarňami. Helena Ondejková sa rozhovorila o prácach na elektronickom archíve. Sprístupnenie tohto systému pre materiálové faktúry umožní skrátiť čas schvaľovania z desať až dvanásť dní na päť až šesť dní. Rôzne pracovné zaradenia mal počas svojej tridsaťročnej praxe v podniku aj Vojtech Seman. V súčasnosti nákupcovia intenzívne riešia s tímom kolegov v USA globálne nakupovanie materiálov, ktoré prinesie úspory nákladov. Helena Gočíková vyzdvihla odbornosť a ľudskosť svojich predchádzajúcich i súčasných nadriadených a kolegov. Tridsať rokov vo firme pracuje Mária Kenderová, takmer dvadsať sa venuje oblasti personálnej práce. Práca ju baví a je spokojná. Programátor Jozef Subovics sa roky venuje inovácii a modernizácii výrobných zariadení. A úspešne. Stačí si iba prečítať krátky zoznam projektov spojených s jeho menom. Hasič - strojník Roland Spišák si zrátal, že v práci prežíva tretinu života. Voľno po dvadsaťštyrihodinovej službe venuje najmä športu. S divíznym závodom Energetika spája Valériu Kováčovú bezmála dvadsať rokov práce. Hoci organizačne patrí od minulého roku k vedeniu spoločnosti, náplňou práce, je asistentkou generálneho manažéra pre energie a energetické médiá, je s energetikou stále zviazaná.

Na obede chýbal kvôli zdravotným ťažkostiam Miloš Predmerský, ktorý pracuje ako špecialista - výskumník inovácie.

V ďalšej časti neformálneho stretnutia sa hovorilo aj o transformácii administratívnych činností. Ide o program známy pod názvom APT. V USA začali oceliari na programe, ktorého cieľom je zefektívnenie administratívnych činností, pracovať pred približne rokom. V Košiciach je aktívny už približne štyri mesiace a celý proces bude trvať, podľa vyjadrenia Ch. Navettu, približne rok a pol. Doteraz sa už podarilo identifikovať niektoré oblasti, v ktorých by bolo možné realizovať zlepšenia. Veľa projektov sa týka informačných technológií. Ich aplikácia prispeje k zautomatizovaniu mnohých administratívnych činností. Zefektívnenie prinesie aj premiestnenie ľudí, za dodržania litery zákona a záväzku s vládou SR, z oblastí kde je ich prebytok do oblastí, kde je ich nedostatok. Hovorilo sa tiež o rozhodnutí Európskej komisie znížiť objem emisií oxidu uhličitého oproti Národnému alokačnému plánu SR a možných dopadoch na spoločnosť U. S. Steel Košice.

Na záver stretnutia si prítomní zamestnanci prevzali ďakovné listy a knižnú publikáciu o Košiciach.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...