KONTAKT  |    _eng _sk

Výskum a vývoj v roku 2010
           Pridané: 15.02.2010
Autor: Michael L. SIMKO, generálny manažér pre Výskum a vývoj USSE
Kategória: 04/2010

Aktivity zamerajú na podporu dodávok nových výrobkov s vyššou pridanou hodnotou

V roku 2010 sa Výskum a vývoj U. S. Steel Europe bude zameriavať na bezpečnosť, zvyšovanie kvality našich liniek, efektívnosť a produktivitu, znižovanie nákladov a poskytovanie technických riešení pre našich zákazníkov prostredníctvom metalografickej podpory, analýzy porúch a zlepšovania procesov. Zároveň bude pokračovať práca v našich centrách excelencie, spolupráca s prevádzkami, Riadením kvality, Zákazníckym servisom, Výskumom v Munhalle, technickými univerzitami a inými subjektmi pri riešení problémov a realizácii nových myšlienok. Okrem týchto služieb budeme veľké úsilie vynakladať na vývoj nových typov vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel a na rozširovanie výrobného sortimentu v USS Srbsko.

Na konci roku 2009 bolo zavŕšené tímové úsilie zamerané na tavbu, odlievanie, valcovanie a žiarové pozinkovanie nového výrobku, v U. S. Steel Košice známeho ako dvojfázová oceľ DP780. Táto oceľ má vo finálnom výrobku dve fázy. Ostrovčeky prvej vysokopevnej fázy sú obklopené fázou plastickou. Prítomnosť druhej fázy v oceli jej dodáva dodatočnú pevnosť, pričom stále umožňuje formovateľnosť materiálu do úžitkových dielcov, ako sú napr. karosérie automobilov alebo rôzne bezpečnostné a konštrukčné komponenty. Automobilová karoséria tak získava nižšiu hmotnosť, pričom bezpečnosť ostáva zachovaná alebo sa ešte zvýši. S tým je následne spojená aj úspora pohonných hmôt a redukcia emisií CO2. Tieto výrobky sa zákazníkovi zvyčajne dodávajú s povrchovou úpravou, najčastejšie ako žiarovo-pozinkované. Mnohí automobiloví zákazníci vo svete pri svojich konštrukčných riešeniach už používajú ocele s vyššou pevnosťou. Predpokladaný rast spotreby týchto druhov oceľových výrobkov s vyššou pridanou hodnotou predstavuje perspektívu tak pre oceliarsky, ako aj pre automobilový priemysel.

Začiatkom roku 2010 v Srbsku vyrobili nový druh ocele akosti X70 pre výrobu rúr. Táto oceľ spĺňa vysoké požiadavky na pevnosť a húževnatosť nielen pri bežných, ale aj pri veľmi nízkych teplotách až do -25°C. Tieto výrobky sa používajú pri ropných a plynových vrtoch za veľmi nepriaznivých, až extrémnych klimatických podmienok. Akosť X70, ktorá si vyžaduje veľmi starostlivú kontrolu valcovania za tepla, v minulosti v Srbsku vyrábali skúšobne. Splnila mnohé, no nie všetky mechanické vlastnosti. Preto nebola nakoniec predaná externým zákazníkom. Technológia výroby používaná v Košiciach bola napokon s istými modifikáciami aplikovaná v Srbsku a akosť X70 bola úspešne vyrobená na prvý pokus.

Vývoj nových výrobkov pre závod v Srbsku rozšíri komerčné možnosti a zvýši celkovú ziskovosť USS Europe.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu