KONTAKT  |    _eng _sk

Výsledky kontroly sú povzbudzujúce
           Pridané: 06.05.2013
Autor: -c-
Kategória: 09/2013

Kontrolná skupina sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod vedením hlavného štátneho radcu Daniela Králika preverovala v dňoch 9. až 10. apríla tohto roku stav plnenia úloh a opatrení stanovených zákonom Národnej rady SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva. Okrem obvodných úradov Košice, Košice-okolie, Michalovce a Trebišov a Mestskej časti Košice-Šaca "operovali" kontrolóri aj v objekte spoločnosti U. S. Steel Košice.

"Previerka sa dotýkala spracovania dokumentácie plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, varovania a vyrozumenia, vrátane sirén. Členovia kontrolnej skupiny sa zaujímali aj o úkryty civilnej ochrany, v prítomnosti viceprezidentky pre riadenie externých služieb a vzťahov Eleny Petráškovej a riaditeľa pre Krízový manažment Jána Hijja sa oboznámili s činnosťou Havarijnej komisie U. S. Steel Košice i monitorovacím systémom vo firme," informoval o priebehu kontroly Vladimír Petruščák, špecialista pre hospodársku mobilizáciu a civilnú ochranu.

Výsledky previerky sú povzbudzujúce. V oblasti zabezpečenia civilnej ochrany a úrovne vypracovania plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti neodhalili kontrolóri žiadne pochybenia. Úlohy v tomto smere plníme v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, dokumentáciu máme vo firme spracovanú na dobrej úrovni, konštatovalo sa v záverečnom zázname o kontrole.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu