KONTAKT  |    _eng _sk

Vysokoškoláci si dali na prezentáciách záležať
           Pridané: 08.09.2014
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 18/2014

Riešením prípadovej štúdie sa skončil dvanásty ročník letnej stáže v U. S. Steel Košice

Stalo sa už tradíciou, že vyvrcholením letnej stáže vysokoškolákov v spoločnosti U. S. Steel Košice býva riešenie prípadovej štúdie, pri ktorom môžu mladí ľudia zúročiť všetko, čo sa počas dvoch mesiacov na pracoviskách firmy i na workshopoch zameraných na rozvoj vodcovských zručností, naučili. Inak tomu nebolo ani v tomto roku. Vo štvrtok 21. augusta predstúpili stážisti, rozdelení do piatich skupín, v šikmej zasadačke pred hodnotiacu komisiu, aby prezentovali svoje návrhy na obchodnú reštrukturalizáciu pomyselnej spoločnosti NEOKACH, ktorá sa ocitla v problémoch a v červených číslach. Tímy mali na nájdenie najvhodnejšieho riešenia týždeň. Generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča, riaditeľka pre vzdelávanie a rozvoj Denisa Havrila Belányi a riaditeľ pre nábor a výber Gabriel Kádár, ktorí tvorili hodnotiacu komisiu a ku ktorým sa nakrátko pridal aj viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák, si prezentácie riešení i odpovede na doplňujúce otázky pozorne vypočuli. A rozhodli.

"Všetci ste boli veľmi dobrí. Vidieť, že ste si na prezentáciách dali záležať a že vám nechýbala ani kreativita," pochválil študentov pred vyhlásením verdiktu hodnotiacej komisie generálny manažér Milan Polča. Vyzdvihol tiež grafickú úroveň prezentácií, snahu prísť s novými, netradičnými riešeniami, i to, že tímy správne pochopili problém. Na druhej strane by mali trochu viac popracovať na schopnosti argumentovať a pri realizovateľnosti návrhu dbať na všetky premenné.

Komisia napokon prisúdila prvenstvo tímu, ktorý tvorili Vladimír Uhrin, Anna Potančoková, Daniel Skyba, Denisa Bálintová, Katarína Sokáčová, Lukáš Jevčík z Technickej univerzity Košice a Patrik Straňák z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Záverečnú bodku za dvanástym ročníkom dvojmesačnej letnej stáže dalo slávnostné udeľovanie certifikátov o jej absolvovaní, ktoré si vysokoškoláci prevzali na stretnutí s manažérmi firmy v doškoľovacom stredisku v Medzeve z rúk prezidenta spoločnosti U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka.

Letnú stáž zhodnotil veľmi pozitívne Daniel Skyba, študent Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. "V divíznom závode Energetika som spoznal výborný pracovný kolektív odborníkov, ktorí mi pomohli porozumieť viac praktickej stránke odboru, ktorý študujem a tiež pri riešení mojej diplomovej práce Meranie a údržba transformátorov. Skúsenosti, ktoré som nadobudol za tento krátky čas, či už pracovné alebo tie zo školení, určite využijem aj v budúcnosti. Preto by som sa chcel poďakovať zvlášť môjmu mentorovi Ladislavovi Viszlayovi, ale aj jeho kolegom, že ma do pracovného kolektívu prijali hneď od začiatku. Vyšší záujem o U. S. Steel mám aj vďaka tomu, že v Studenej valcovni pracuje už skoro štyridsať rokov môj otec a zamestnancom tohto divízneho závodu je aj môj brat. Počas tohto leta som spoznal veľké množstvo mladých ľudí a spolu sme vytvorili podľa môjho názoru výbornú skupinu, ktorá sa veľakrát stretávala aj mimo podniku. Veľa skúseností nám prinieslo aj riešenie prípadovej štúdie, na ktorom sme pracovali v tíme. Úspešne sme ho prezentovali. Chcem sa tiež poďakovať pani Irene Veszkovej za jej usilovnú prácu pri organizovaní stáže a za veľkú ochotu pomáhať vždy, keď bolo treba."

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu