KONTAKT  |    _eng _sk

Výtvarná súťaž
           Pridané: 29.10.2007
Autor: Ľubica ŠIPOŠOVÁ
Kategória: 43/2007

... kým príde Mikuláš

Milé deti, spoločnosť U. S. Steel Košice pre vás vyhlasuje výtvarnú súťaž, do ktorej nám môžete posielať obrázky s Mikulášom. Namaľujte nám, ako vyzeral Mikuláš, ktorý vás navštívil, alebo ako to vyzeralo u vás doma, keď k vám prišiel Mikuláš s darčekmi. Najkrajší obrázok použijeme ako podklad na reklamu k podujatiu, ktorým tradične odštartujú Košické Vianoce. Program s názvom "...kým príde Mikuláš" bude plný zábavy a súťaží 5. decembra 2007 na Hlavnej ulici na javisku pri soche Immaculata. Vystúpi v ňom obľúbený humorista Dano Dangl, kapela Baba Jaga, Cirkus Obludarium a samozrejme Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertom a anjelom.

Kým príde Mikuláš, pošlite nám svoje obrázky a naviac, na druhú stranu napíšte, aký dobrý skutok ste v priebehu roka urobili, alebo ešte plánujete do Mikuláša urobiť. Vaše nápady a dobré skutky oceníme peknými cenami v deň akcie počas programu. Všetky deti, ktoré sa zapoja do výtvarnej súťaže, dostanú sladkosť a diplom. Víťaz výtvarnej súťaže dostane od spoločnosti U. S. Steel Košice hodnotnú cenu - mobilný telefón. Výkresy A4, ale i väčšie formáty, posielajte najneskôr do 9. novembra 2007 na adresu: Vonkajšie vzťahy, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, alebo ich prineste osobne do budovy Vonkajších vzťahov, 2. posch., č. d. 205.

Každý výkres musí byť na zadnej strane označený menom a priezviskom autora. Pripojiť treba vek, adresu, telefonický kontakt, prípadne miesto pracoviska rodiča a samozrejme stručné opísanie dobrého skutku.


Do súťaže sa môžu zapojiť aj deti, ktorých rodičia nepracujú v U. S. Steel Košice. Súťaž je určená pre deti od 10 do 15 rokov. Dovolené je použiť všetky výtvarné techniky, okrem kreslenia fixkami. Viac Informácií poskytneme na tel. č.: 055/ 673 40 06, 055/ 673 52 37. Tešíme sa na vaše obrázky.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá