Vyhľadávanie:

Výzva: Získať titul Bezpečný podnik

Výzva: Získať titul Bezpečný podnik

O vlaňajšku i budúcich zámeroch dcérskej spoločnosti Obal-Servis s jej riaditeľom J. Kuncom

Minulý rok patril v dcérskej spoločnosti Obal-Servis, a.s., Košice k najúspešnejším rokom v jej histórii. Dosiahla najvyšší obrat i výkony a zisk, ktorý jej umožňuje ďalej sa rozvíjať.

"V uplynulom roku sme investovali do realizácie viacerých projektov. S cieľom zvýšiť našu konkurencieschopnosť, skvalitniť oblasť bezpečnosti práce a splniť legislatívne environmentálne požiadavky," konštatuje riaditeľ spoločnosti Jozef Kunc. K jednej z najvydarenejších akcií možno podľa jeho slov zaradiť aj konsolidáciu prevádzky opravy vysokozdvižných vozíkov, ktorú firma prevzala po niekdajšej dcérskej spoločnosti Vozmult. "Urobili sme v tomto smere veľký kus roboty, čo ocenili aj audítori z Pittsburghu. Z prevádzky, ktorá sa borila s nie malými problémami, sme vybudovali pracovisko na vysokej úrovni."

Zhodnocovanie odpadov je investíciou, ktorá prináša, okrem iného, i znižovanie nákladov. Firma kúpila nový vysokokvalitný drvič dreva, pomocou ktorého je schopná spracovať na druhotnú surovinu všetky drevené odpady, a to aj v rámci spoločnosti U. S. Steel Košice. Ide predovšetkým o palety, ktoré po rozdrvení putujú k externým firmám na ďalšie spracovanie. Kým v minulosti sa tento, dnes už polotovar, spaľoval, teraz štiepka slúži na výrobu lisovaných dosiek, plávajúcich podláh alebo aj na vykurovanie.

"Vlani sa nám podarilo rozbehnúť i ďalší projekt, ktorý je zameraný na poskytovanie komplexných služieb pre jednotlivé divízne závody materskej spoločnosti v oblasti manipulácie s vysokozdvižnými vozíkmi. V decembri nám prišli dva veľké, 16-tonové vozíky, ktoré plánujeme umiestniť na obalovej vetve, kde majú nahradiť pôvodné, v súčasnosti už technicky i morálne zastarané vozíky," pokračuje J. Kunc a pridáva aj ďalšiu informáciu. A to, že ďalšie investície smerovali do výroby kovových obalov, akými sú zakrúžené uholníky, či už vonkajšie alebo vnútorné, olemované medzikružia, ale aj iné druhy obalov. V oblasti ekológie ide zasa o vybudovanie odlučovača ropných látok a dokončenie ich skladu. Značnú časť finančných prostriedkov firma použila na rekonštrukciu a opravy sociálnych zariadení s cieľom zlepšiť pracovné podmienky svojich zamestnancov, časť desiatarní a šatní klimatizovala.

Uplynulý rok bol pre spoločnosť Obal-Servis významný aj z hľadiska nárastu jej činností. Prevzala pod svoje krídla značnú časť žeriavnických prác, predovšetkým v prevádzkach expedícií. V súčasnosti zamestnáva vyše sto žeriavnikov, v tomto roku plánuje prijať ďalších štyridsať.

"Za mimoriadne dôležité považujeme získanie certifikátu v oblasti ochrany a bezpečnosti pri práci," vraví riaditeľ. "Obhájili sme ho v skupine dcérskych spoločností i U. S. Steel Košice ako prví. K certifikátu manažérstva kvality z deväťdesiateho ôsmeho a environmentu spred troch rokov pribudol tretí, veľmi významný. Je to pre nás výzva. Preto sa chceme v tomto roku prihlásiť do celoslovenskej súťaže Bezpečný podnik. Všetky svoje kroky vedieme k tomu, aby sme tento titul získali."

V tomto roku plánujú v spoločnosti Obal-Servis realizovať celý rad projektov, hlavne v oblasti zlepšovania kvality balenia a minimalizovania nákladov na túto činnosť. Jeden z nich, nový spôsob balenia pocínovaných zvitkov, je už na "spadnutie. "V tomto roku by sme mali prekonať hranicu milión zabalených kusov jedincov, pripraviť baliace pracovisko pre novú pozinkovňu, rekonštruovať a obnoviť niektoré výrobné zariadenia, ktorých životnosť sa blíži ku koncu. A tiež viac rozvinúť aktivity v externom prostredí, v Srbsku sa podieľať na zjednocovaní typov balenia, ktoré by malo byť totožné v oboch európskych prevádzkach korporácie," povedal o najnovších zámeroch dcérskej spoločnosti Obal-Servis jej riaditeľ J. Kunc.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...