KONTAKT  |    _eng _sk

Vzdelanie otvára brány
           Pridané: 07.07.2008
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 27/2008

Program spoločnosti U. S. Steel Košice Rovnosť príležitostí pokračuje

Vzdelanie otvára bránu na pracovný trh, umožňuje lepšie sa v ňom uplatniť. Overená skúsenosť. I na týchto atribútoch je postavený program Rovnosť príležitostí a projekt zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva, ktorý spoločnosť U. S. Steel Košice realizuje už niekoľko rokov. Šancu a príležitosť na získanie nových vedomostí a odborných zručností, ktorú dostali od košickej oceliarne, využili ďalší z obyvateľov Veľkej Idy a košickej mestskej časti Lunik IX, ktorí v rámci personálneho lízingu pracujú vo fabrike.

V uplynulých týždňoch odchádzali po robote do SOU hutníckeho, kde v školských laviciach i dielňach praktického vyučovania vnikali do tajomstiev nového remesla. Osvedčenia o absolvovaní kurzov strojník hutníckych zariadení so zameraním na pásové dopravníky, ale i paličské preukazy, si prevzali v utorok, 18. júna. Na malej slávnosti, ktorá bola spojená s podpisom pracovných zmlúv pre tých najlepších, nechýbali prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke, viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák, riaditeľ SOU hutníckeho Jozef Šablatúra, učitelia, predstavitelia obce Veľká Ida, mestskej časti Košice-Šaca i zástupcovia Mesta Košice.

Problematika nezamestnanosti, udržateľného rozvoja, pomoci lokálnym ekonomikám sú častým námetom diskusií v odborných kruhoch. Na nedávnej konferencii o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa konala v Prešove i stretnutí členov Americkej obchodnej komory v Bratislave, ako konštatoval vo svojom príhovore pred slávnostným odovzdaním osvedčení a podpisom riadnych pracovných zmlúv George F. Babcoke, vzbudil projekt USSK zaslúžený záujem. "Zhodli sme sa na tom, že by sa mohol stať akýmsi modelom pre iné firmy či inštitúcie ako pomôcť lokálnym ekonomikám." Dôležité pritom je, aby na ňom participovali viacerí partneri z rôznych oblastí. Prezident v tejto súvislosti vyzdvihol aktívny prístup Mesta Košice, ktoré sa po Veľkej Ide a MČ Košice-Šaca stalo ďalším parterom projektu zamestnávania marginalizovaných skupín.

"Realizujeme ho už niekoľko rokov," dodal viceprezident pre ľudské zdroje M. Pitorák, "a naším záujmom je ho neustále skvalitňovať a inovovať. Chceme naďalej pokračovať hlavne v odbornej príprave ľudí pracujúcich formou personálneho lízingu vo firme a dať im tak možnosť vykonávať viac odbornejšiu prácu, dať im viac zodpovednosti," konštatoval a vyslovil presvedčenie, že pripravovaný nový motivačný systém určite podnieti aj ostatných, aby sa do kurzov hlásili. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti majú všeobecne využiteľný charakter.

Absolventom kurzov poskytujú možnosti variabilnejšieho uplatnenia sa na trhu práce. Trom z nich ponúkli stále zamestnanie v dcérskej spoločnosti Reliningserv. Pracovnú zmluvu podpísali Róbert Zsiga z Lunika IX, Rudolf Budai a Mikuláš Csizsár z Veľkej Idy, za stranu firmy jej finančný riaditeľ Ivan Besehanič. "Prajem to každému. Verím, že sa pomoci dostane aj ďalším," povedal R. Zsiga.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu