Vyhľadávanie:

Za aktivity do tábora

Za aktivity do tábora

Opáloví permoníci opäť v akcii

Do konca prázdnin ostávali ešte celé dva týždne. Slnko pripekalo už od rána, skupina chlapcov a dievčat ukrytá pred jeho pálivými lúčmi pod korunami stromov netrpezlivo čakala na ostatných svojich rovesníkov. Všetci sa už tešili. Na deň, ktorý mali pred sebou... Plný zábavy, poznávania... Bolo niečo po deviatej ráno, keď už boli všetci pripravení vyraziť. Na výlet do opálových baní pri Dubníku. A ako sa stalo zvykom, spolu s kňazom Jozefom Červeňom a tentoraz i s Jozefom Jančokom, správcom nadácie Dubnícke opálové bane, ktorý prišiel pomôcť pri preprave.

"Dva týždenné tábory už máme za sebou," dáva sa s nami do reči J. Červeň krátko pred tým, než výletníci nasadnú do áut. "Prvý týždeň pobudli v prírode dievčatá. Pršalo nám síce, takže sme väčšinou rôzne aktivity vyvíjali vo vnútri chaty, kde sme boli tak ako po iné roky ubytovaní. Najdôležitejšie však bolo, že sme si tam sami aj varili, upratovali. Vytvorili sme si tam také malé rodinné prostredie. Druhý týždňový turnus patril zasa chlapcom, takže sme si, s tými staršími, trúfli aj na náročnejšiu prácu v areá­li baní. Tí menší sa okolo nás tmolili a my sme dávali do poriadku rigol okolo baníckeho domu a školy. Myslím si, že výsledok našej terénnej úpravy bude badateľný desiatky rokov. Posledný, tretí turnus tábora pre deti z Lunika IX, sme sa rozhodli pozmeniť. Vyrážame každý deň ráno, večer sa vraciame..." To preto, aby sa na výlet dostalo čo najviac detí. Takých, ktoré si to zaslúžili. "Máme spolu zavedený určitý bodovací systém aktivít, do ktorých sa deti zapájajú a chceli sme odmeniť tie, ktoré sa usilovali viac. A záujem bol naozaj veľký," ozrejmuje J. Červeň. To, že chlapci a dievčatá mali počas prázdnin opäť príležitosť, vďaka spoločnosti U. S. Steel Košice, prežiť pekné chvíle v týždennom či dennom tábore, oceňuje. "Dostanú sa do iného prostredia, tí starší môžu niečo urobiť pre druhých. Snažili sme sa, aby to bolo zmysluplné. Aby do areálu baní mohli možno raz prísť aj so svojimi deťmi a povedať im: Tak toto sme urobili my!"

"Musím ´lunických´ chlapcov pochváliť," pridal sa J. Jančok. "Urobili dosť roboty, pozerať sa na nich bola radosť. Verím, že boli spokojní a že sa táto aktivita zopakuje aj na budúci rok." A čo je nové v Dubníckych opálových baniach? Nadácii sa podarilo získať grant z Nórskeho finančného mechanizmu a najneskôr v októbri tohto roku plánuje realizovať najväčší projekt v rámci Európskej únie zameraný na záchranu zimoviska netopierov. "Ide o 19 miliónov korún a treba povedať, že doteraz takúto sumu v krajinách EÚ do riešenia tejto problematiky neinvestovali. Možno povedať, že je to aj zásluhou U. S. Steel Košice, ktorá nám pomohla udržať nadáciu na nohách," konštatoval jej správca J. Jančok. "Chceme, samozrejme, pokročiť ďalej aj s plánovaným skanzenom. Obnovíme sedemnásť ústí štôlní, takže sa pomaly, ale isto, blížime k nášmu cieľu. V roku 2011 by už táto oblasť mala pravdepodobne vyzerať ako kedysi, aspoň čo sa týka starých banských diel. Na obnove samotnej baníckej osady budeme pokračovať ďalej. Tempo prác bude závisieť od toho, ako sa nám podarí získať finančné prostriedky."

Nadácia Dubnícke opálové bane organizuje tábory opálových permoníkov už niekoľko rokov. Posledné štyri na základe dohody s U. S. Steel Košice aj pre deti z košického sídliska Lunik IX. Cieľom nadácie je obnova, rekonštrukcia, ochrana a sprístupnenie kultúrno-historických a technických pamiatok, banských diel a stavieb po ťažbe drahých opálov. Ročne navštívi bývalé kutisko pod Dubníkom priemerne päťtisíc záujemcov.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...