KONTAKT  |    _eng _sk

Za pomoc sú vďační aj v Kostoľanoch nad Hornádom
           Pridané: 01.07.2013
Autor: František GREGOR, Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 13/2013

Umelé kamenivo z vysokopecnej trosky pomáha obciam a chráni životné prostredie

Vlani spoločnosť U. S. Steel Košice prijala rozhodnutie, vďaka ktorému sa podarilo ušetriť mestským i obecným samosprávam v našom regióne nemalé finančné prostriedky a zároveň i ochrániť životné prostredie. Pomoc košickej oceliarne, ktorá spočívala a spočíva v dodávkach umelého kameniva z vysokopecnej trosky vrátane dopravy za symbolickú cenu, si starostovia mimoriadne cenia. Jedinou podmienkou získania tohto materiálu za vskutku výhodných podmienok bolo jeho využitie pri výstavbe infraštruktúry alebo na iné verejnoprospešné účely. Len v roku 2012 dodala spoločnosť U. S. Steel Košice obciam a košickým mestským častiam, na základe ich požiadaviek, viac ako 61 600 ton umelého kameniva.

Záujem o tento druh podpory neutícha. Dosvedčuje to aj skutočnosť, že v tomto roku si samosprávy objednali ďalších vyše 80 tisíc ton materiálu z vysokopecnej trosky, pričom viac než polovica tohto množstva už putovala k svojim adresátom. Na základe veľkého záujmu zo vzdialenejšieho okolia firma rozšírila okruh obcí, ktoré si môžu kamenivo objednať. S tým, že v závislosti od vzdialenosti sa budú tieto obce spolupodieľať na nákladoch na prepravu. I tak bude pre nich konečná suma veľmi výhodná. Umelé kamenivo s atestom poslúžilo pri výstavbe budúcich či oprave súčasných komunikácií, predovšetkým ciest a chodníkov, pri výstavbe kanalizácií, ihrísk, oddychových zón, či parkovísk.

Pripomeňme, že umelé kamenivo vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe surového železa. Vysokopecná troska sa po odpichu oddelí od surového železa a pomocou troskových kolíb sa po železnici prepraví k troskovým jamám, kde sa vyleje. Vo vzduchom ochladzovanej troske vzniká jej budúca kryštalická štruktúra. Keď stuhne, ťaží sa, drví a triedi na dvoch štrkovniach podľa veľkosti do jednotlivých frakcií. Široké spektrum frakcií, od tých najjemnejších 0-4 milimetrov až po najväčšie 63-125 milimetrov umožňuje široké využitie kameniva. So spracovaním vysokopecnej trosky a výrobou umelého kameniva má už dlhoročné skúsenosti naša dcérska spoločnosť RMS, a.s. I vďaka tomu má v súčasnosti spoločnosť U. S. Steel Košice potrebné certifikáty na to, aby sa dalo umelé kamenivo z jej produkcie využiť najmä v pozemnom staviteľstve a v stavebníctve.

Reálne využitie umelého kameniva v okolitých obciach sme postupne mapovali už v minulom roku. K reportážam o tom, kde všade sa dá tento materiál výhodne zužitkovať a plnohodnotne nahradiť prírodné kamenivo a štrk, sa vraciame.

V tomto roku sme náš prieskum o využití umelého kameniva začali v Kostoľanoch nad Hornádom, kedysi samostatnej obci s bohatou históriou, ktorá sa v šesťdesiatych rokoch minulého storočia stala spolu s Tepličanmi a Malou Vieskou súčasťou novovytvorenej obce - Družstevnej pri Hornáde. Na opätovnú samostatnosť museli Kostoľanci čakať štyridsať rokov. Dočkali sa jej po referendách presne 1. januára 2003, keď obec začala opäť písať svoju novú samostatnú kapitolu. V súčasnosti majú Kostoľany nad Hornádom tisíc dvesto obyvateľov. Obec je rodiskom viacerých významných osobností. Spomeňme premonštrátskeho kňaza a básnika Lászlóa Mécsa, spisovateľky Márie Kočanovej, ako aj olympijskej medailistky, gymnastky, Matyldy Pálfyovej.

Starosta Vladimír Redaj by o tom, čo sa v dedine podarilo za ostatné roky samostatnosti urobiť a čo ešte plánujú spraviť na jej zveľaďovaní a skvalitňovaní života tunajších obyvateľov, mohol hovoriť celé hodiny. Bol však stručný a čo to porozprával o tom, ako konkrétne využijú pomoc košickej oceliarne. Doteraz do Kostolian nad Hornádom putovalo vyše sedem tisíc ton umelého kameniva.

"Sme za pomoc naozaj vďační," konštatoval Vladimír Redaj. "Rozpracovaných máme v obci viacero rozvojových akcií. Tou najdôležitejšou pre našich obyvateľov je nepochybne výstavba kanalizačnej siete, ktorá je už v plnom prúde. Po jej dokončení sa nám vaše kamenivo zíde ako soľ. No sú tu aj iné možnosti. Napríklad tu máme pri bytových domoch novú, niekoľko desiatok metrov dlhú, komunikáciu, pri výstavbe ktorej sme na podkladovú vrstvu využili váš materiál. Vytvorili sme si blízko železničnej stanice potrebnú zásobu vášho kameniva, odkiaľ ho priebežne podľa potreby dovážame na miesta plánovaných prác."

Starosta načrtol i ďalšie možnosti a zámery využitia umelého kameniva z produkcie košickej oceliarne. V obci napríklad evidujú približne tristo záhradiek a povinnosťou samosprávy je zabezpečiť k nim bezproblémový prístup. Bezmála kilometer poľnej cesty spevní náš atestovaný materiál.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu