Vyhľadávanie:

Zabezpečili spoľahlivosť na ďalších desať až pätnásť rokov

Zabezpečili spoľahlivosť na ďalších desať až pätnásť rokov

Špecialisti z BSC zmodernizovali vnútorný monitorovací systém oxidu uhoľnatého

Nedávno sme si pripomenuli dvadsiate výročie od najväčšej tragédie v histórii železiarní, keď v dôsledku výbuchu potrubia s vysokopecným plynom a následného úniku oxidu uhoľnatého (CO), zahynulo 11 ľudí a ďalšie desiatky sa priotrávili. Aby sa predišlo takýmto fatálnym nehodám, podnik realizoval viaceré bezpečnostné opatrenia. Jedným z nich bolo vybudovanie vnútorného i vonkajšieho monitorovacieho systému CO, ktorý u nás funguje od roku 1997.

Interná časť monitoringu prešla nedávno modernizáciou, na ktorej pracovali špecialisti z BSC dva roky. „Systém bol v nepretržitej prevádzke pätnásť rokov a jeho hardvér i softvér morálne i technicky zostarli. Hlavnou úlohou bolo aktualizovať komunikačné technológie a vymeniť dátové koncentrátory. Staré počítače fungovali na starých operačných systémoch. Pri poruchách hardvéru bolo už ťažké zabezpečiť náhradné komponenty,“ ozrejmuje hlavné nedostatky pôvodného systému projektový manažér Igor Seman z BSC. Ako ďalej dodáva, po modernizácii by mal bez problémov slúžiť ďalších desať až pätnásť rokov. Okrem špecialistov z BSC a kolegov z útvaru Riaditeľa pre krízový manažment na projekte participovali aj externí dodávatelia. Firma Esten s.r.o. zodpovedala za úpravu softvérovej aplikácie a ďalšou bola spoločnosť Procesná automatizácia a. s. Vedúcim jej tímu bol externista Štefan Szilágyi. „Našou úlohou bola inštalácia nového hardvéru, ako aj testovanie a úprava softvéru na riadiacom systéme pre zvukovú a svetelnú signalizáciu,“ približuje hlavné kompetencie. Pripomína, že systém obsahuje stovky senzorov, ktoré sú zlúčené do dvadsiatich piatich uzlov.

Kolegovia z BSC spoločne s dodávateľmi počas dvoch rokov zmodernizovali celý vnútorný monitorovací systém, a to postupne na agregátoch v divíznych závodoch Studená valcovňa, Zušľachťovne a obalová vetva, Energetika, Teplá valcovňa, Oceliareň, Vysoké pece a Koksovňa. Igor Seman tiež pripomína, že systém nemonitoruje len koncentrácie oxidu uhoľnatého, ale senzory rozoznávajú aj výskyt čpavku, dusíka či kyslíka. Prehľadný grafický výstup sa zobrazuje na monitoroch vo velínoch a dispečingoch príslušných divíznych závodov a samozrejme i na centrálnom dispečingu U. S. Steel Košice. „Najviac času sme strávili v studenej valcovni. Bolo to však pochopiteľné, pretože išlo o prvý divízny závod. Jednotlivé pracovné tímy sa museli zohrať, rozdeliť si pracovné kompetencie a vytvoriť komunikačné štandardy. Postupovaním na ďalšie divízne závody sme dokázali časy dodávok skracovať,“ konštatuje I. Seman a jedným dychom dodáva, že na energetike majú v pláne rozšírenie monitorovacieho systému. „Nainštalujeme ho aj na kotle č.7, no bude to možné až po dokončení výstavby.“

Podľa I. Semana všetky tímy odviedli dobrú prácu. Systém funguje bez komplikácií, jeho prvoradou úlohou je chrániť zdravie a životy všetkých zamestnancov, aby sa 27. október 1995 už nikdy nezopakoval. V budúcom roku plánujú zmodernizovať i vonkajší monitorovací systém CO.

Spomínaný projekt vyhodnotili na úseku viceprezidenta pre BSC ako najlepší za tretí kvartál tohto roku.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...