Vyhľadávanie:

Záujem o environment i trénovanie pamäte

Záujem o environment i trénovanie pamäte

Súčasťou Ekotopfilmu 2007 boli aj sprievodné podujatia

Bezmála 40 pedagógov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice prijalo pozvanie na sprievodné odborné podujatie Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2007, ktorý sa po Bratislave uskutočnil minulý týždeň aj v Košiciach. Konferencia na tému Environmentálna a etická výchova a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa niesla v znamení vzájomnej informovanosti, výmeny skúseností a posúdenia stavu environmentálneho vzdelávania, ale tiež osvety a propagácie environmentálnych aktivít realizovaných na rôznych stupňoch edukačného procesu. Na stretnutí odznelo šesť prednášok z radov odborníkov Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, občianskeho združenia Sosna, katedry environmentalistiky a riadenia procesov TU Košice i z priemyselnej sféry, päť ZŠ a centier voľného času predstavilo svoje projekty a aktivity zamerané na výchovu ku skvalitňovaniu životného prostredia.

Za mimoriadne dôležitú označila riaditeľka Občianskeho združenia Sosna Silvia Szabóová orientáciu na praktické osvojovanie zásad environmentálneho správania sa u detí a mládeže. Žiaduci efekt prinášajú projekty ako Zelená škola, Školské záhradky, Vráťme život potokom a riekam, ktoré OZ Sosna realizuje, ale aj rôzne súťaže a grantové programy. Jedným z nich, konštatovala, je aj grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice - Kde a ako budeme bývať, ktorého je OZ Sosna administrátorom. V školskom roku 2007/2008 košická oceliareň rozdelí na projekty, prihlásené do programu, 200 tisíc korún. Podporí praktickú činnosť detí zameranú na vybudovanie nových zariadení, napríklad značenie na miestnom náučnom chodníku, ktorý deti navrhli, eko-učebňu, prírodné záhradky, ďalej akcie na ochranu zelene, mládežnícke kampane na konkrétnu tému, ktoré ovplyvnia konanie spolužiakov, zamestnancov školy a okolia, akcie v teréne, napríklad mapovanie a odstraňovanie invazívnych druhov rastlín či nelegálnych skládok, ale aj rôzne akcie zamerané na praktické činnosti a environmentálne programy v škole - kompostovanie, bio produkciu, separovanie odpadov a podobne. Žiadosti o grant v súťaži, ktorá je určená pre ZŠ v Košickom samosprávnom kraji, treba zaslať do 11. februára 2008. Výsledky budú vyhlásené na Svetový deň vody, 22. marca 2008.

Mimoriadnemu záujmu sa tešilo aj ďalšie sprievodné podujatie festivalu - odborná prednáška Nadácie Memory na tému Ako a prečo sa starať o svoju pamäť, spojená s prezentáciou tréningu pamäte pre ľudí v produktívnom veku i problematiky zabúdania ako prejavu ochorenia. Alzheimerovu chorobu objavili pred sto rokmi a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa stane jedným z najväčších medicínskych problémov budúcnosti. Postihuje všetky skupiny obyvateľstva a aj keď sa dnes nedá vyliečiť, moderná medicína predpokladá, že riziko jej prepuknutia môže okrem iného znížiť prevencia v podobe aktívneho životného štýlu. Myslí sa tým pravidelný pohyb, zdravá výživa, pestovanie pozitívnych sociálnych kontaktov. A tiež celoživotné vzdelávanie a starostlivosť o vlastnú pamäť tak, ako o každodennú hygienu. Účastníci podujatia si so záujmom vypočuli rady, ako sa starať o ľudí s Alzheimerovou chorobou, ako s nimi komunikovať, kto a čo im môže pomôcť, ako rešpektovať jej vývoj a zmeny potrieb chorého i ďalšie užitočné informácie.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...