KONTAKT  |    _eng _sk

Záujem o naše produkty
           Pridané: 31.05.2004
Autor: Iveta FIALOVÁ, Foto: Zuzana DEMČÁKOVÁ
Kategória: 22/2004

U. S. Steel Košice na výstavách a veľtrhoch

Nitra
Pohľad do nášho stánku na veľtrhu v Nitre.

Mesiac máj bol bohatý na účasť U. S. Steel Košice na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Naša prezentácia, ako dokazujú nasledujúce riadky, bola úspešná.

· SAJAM TEHNIKE BELEHRAD

Štyridsiaty ôsmy ročník medzinárodného technického veľtrhu sa konal v termíne 10. - 14. mája 2004 v Belehrade, Srbsko a Čierna Hora.
"Na výstavnej ploche približne 23 tisíc m2 svoje produkty prezentovalo bezmála 1030 vystavovateľov z 33 krajín. Expozíciu U. S. Steel zastupovali zo spoločnosti U. S. Steel Košice manažéri z úseku marketing a strategické plánovanie a z U. S. Steel Serbia riadiaci manažéri, obchodníci a marketingoví pracovníci spoločnosti," informovala Soňa Miklušová, manažérka oddelenia Obchodná propagácia U. S. Steel Košice. "Vystavovali sme ploché valcované výrobky, rúry, radiátory. Opäť sme zaznamenali veľký záujem o naše produkty. Veľtrh splnil očakávania a poskytol nám množstvo informácií a nových kontaktov".
S účasťou na veľtrhu je spokojný aj Martin Tuček, generálny manažér predaja v Srbsku: "Na najdôležitejšom srbskom veľtrhu v tomto priemyselnom odvetví sa po prvýkrát prezentovala aj spoločnosť U . S. Steel Serbia pod svojím novým menom. Výstavný stánok navštívili prakticky všetci významní domáci zákazníci, ale na našu prezentáciu v "novom šate" boli zvedaví aj spotrebitelia z okolitých krajín, najmä z Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Rokovania sme využili na výmenu názorov o súčasnom dynamickom vývoji na trhu ocele a príprave kontraktov na tretí štvrťrok. Tento veľtrh hodnotíme ako úspešný a tešíme sa na jeseň v Záhrebe".

· INDUSTRIA BUDAPEŠŤ

"Hneď v nasledujúcom týždni, v dňoch 18. - 21. mája 2004, sme sa zúčastnili na 12. ročníku veľtrhu INDUSTRIA Budapešť. U. S. Steel Košice sa na tomto veľtrhu, ktorý potvrdil pozíciu najväčšej a najprestížnejšej akcie vo svojej oblasti v rámci Maďarska, zúčastňuje každoročne. Cieľom našej účasti je prezentovať produkciu košickej oceliarskej firmy. Záujemcovia o naše výrobky získali kvalitný informačný servis, ktorý zahŕňal základné marketingové informácie o spoločnosti, výrobné katalógy a prospekty plochých valcovaných výrobkov, radiátorov a rúr. Na veľtrhu sa zúčastnil aj nový výkonný riaditeľ pre predaj a marketing Robert Y. Kopf. Spolu s Adamom Gaškom, riaditeľom obchodného zastúpenia Hungary, absolvovali rad obchodných rokovaní priamo v našej expozícii," hovorí Soňa Miklušová.
Veľtrhu sa zúčastnilo 594 vystavoteľov zo 17 krajín, prevažne z Európy, ktorí vystavovali na ploche približne 15 000 m2. Podujatie navštívilo približne 25 000 návštevníkov. "Aj výstava Industria 2004 potvrdila, že o odborné výstavy sa prehlbuje záujem odborníkov a znižuje účasť laikov, čo núti vystavovateľov zvyšovať kvalitu," hodnotí Adam Gaško, výkonný riaditeľ U. S. Steel Košice - Hungary. "U. S. Steel Košice je svojimi výrobkami významným účastníkom maďarského trhu s oceľou a tradičným účastníkom výstavy Industria. Svedčil o tom aj záujem návštevníkov, s niektorými z nich rokoval aj výkonný riaditeľ pre predaj a marketing USSK Robert Y. Kopf. Týchto, vzhľadom na súčasnú trhovú situáciu, síce nevieme uspokojiť hneď, ale ostávajú našimi potenciálnymi zákazníkmi i v budúcnosti. "

· ROMTHERM

Medzinárodný veľtrh vykurovania a sanitárnych zariadení, Bukurešť, Rumunsko, termín konania 19. - 23. máj 2004. "U. S. Steel Košice sa na tejto medzinárodnej špecializovanej výstave zúčastnila už po tretí raz. Konkurencia bola zastúpená takmer všetkými významnými európskymi značkami. Kým po minulé roky radiátory KORAD a spoločnosť U. S. Steel Košice boli vnímaní ako nováčikovia v predaji vykurovacej techniky na trhu, v minulom a tomto roku sme sa zaradili medzi štyroch najvýznamnejších predajcov na rumunskom trhu," informuje Ladislav Onderko, vedúci obchodný manažér predaja radiátorov.
"Tento výsledok sme dosiahli aktívnejšou komunikáciou s trhom a podporou strategických odberateľov výrobkov KORAD, optimálnejšími obchodnými podmienkami zo strany U. S. Steel Košice. Naše radiátory sa vďaka vysokej kvalite technickej realizácie výrobku, spoľahlivosti a kvalitnému predajnému servisu stali nielen známymi, ale aj uznávanými v povedomí odbornej verejnosti. Túto skutočnosť potvrdzujú rastúci dopyt, trend predaja a zvyšujúca sa dôvera zákazníkov. Pozitívny ekonomický vývoj v Rumunsku a potenciál trhu nám poskytujú sľubné vyhliadky pre ďalší rast predaja."

· MSV NITRA

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre, ktorého sa zúčastnilo bezmála 700 vystavovateľov z 25 krajín, priblížila Zuzana Demčáková, manažérka oddelenia Obchodná propagácia. "Jedenásty ročník veľtrhu sa uskutočnil v dňoch 25. - 28. mája 2004. Tohtoročný veľtrh sa konal v doteraz najvýznamnejšom období, v období historického vstupu SR do EÚ. Reprezentuje súčasné postavenie priemyslu v slovenskej a európskej ekonomike. Nedeliteľnou súčasťou veľtrhu bolo aj päť výstav - EUROWELDING, CASTEX, STAVMECH, CHEMPLAST a EMA. Svojím rozsahom patrili medzi najväčšie špecializované výstavy na Slovensku. V porovnaní s minuloročným veľtrhom sa zväčšila krytá plocha na vystavovanie, čo signalizuje zastavenie recesie v strojárskom priemysle."
U. S. Steel Košice sa prezentovala plochými valcovanými výrobkami a ostatnými výrobkami. K ich prezentácii prispeli odbornými znalosťami manažéri z úseku predaj SR, marketing a technický servis zákazníkom.
"V pavilóne C okrem našej expozície vystavovali aj predajcovia a výrobcovia hutníckych materiálov, ako napr. ISPAT NOVÁ HUŤ Ostrava, FERONA Slovakia, Raven, Metalex a ďalší. Súčasný boom na trhu s plechovými valcovanými výrobkami zvýšil záujem aj o výrobky U. S. Steel, čo sa prejavilo v zvýšených dopytoch najmä po plochých valcovaných výrobkoch," dodal marketingový manažér Štefan Sklenár.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu