Vyhľadávanie:

Záverečná správa verejnej zbierky schválená

Záverečná správa verejnej zbierky schválená

Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy informoval listom z 19. februára 2019, že potvrdil aj záverečnú správu verejnej zbierky pod registrovým číslom 801-2017-041016 organizovanej Nadáciou U. S. Steel Košice v charitatívnom  stánku košickej oceliarne počas Košických rozprávkových Vianoc od 5. do 20. decembra 2018.  Hrubý výnos z verejnej zbierky, ako sme už informovali, predstavoval 10 617,52 eura a bol na základe darovacích zmlúv  poukázaný šestnástim subjektom, ktoré prezentovali v stánku svoje zameranie, činnosť a verejnoprospešné aktivity. Zo záverečnej  správy zbierky tiež vyplýva, že z jej hrubého výnosu neboli náklady na jej organizáciu uplatnené a že čistý výnos zbierky tvorí suma 10 617,52 eura.    

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...