KONTAKT  |    _eng _sk

Zimnými šampiónom bezpečnosti Ladislav Révés a Slavomír Baran
           Pridané: 14.03.2019
Autor: -c-
Kategória: Bezpečnosť

Decembrovým šampiónom bezpečnosti sa stal inšpekčný zámočník Ladislav Révés z útvaru riaditeľa pre spoľahlivosť vyhradených technických zariadení. K úspechu mu zablahoželali prezident spoločnosti U. S. Steel Košice Jim Bruno a generálny manažér pre bezpečnosť a hygienu a REACH Mark Salo.

Ladislav Révés ako inšpekčný zámočník koordinuje predovšetkým odstraňovanie nálezov v aglomerácii. Na svojom konte  má dva bezpečnostné Carnegie projekty, ktorých realizáciu aj koordinoval. Prvým bolo zvýšenie spoľahlivosti napínacej stanice dopravného pásu RM 311 a druhým zvýšenie efektívnosti a bezpečnosti opráv dopravných pásov zásobujúcich spekacie pásy. Podieľal sa aj na projektoch zvýšenia bezpečnosti a úspory nákladov pri opravách veľkostrojov - naberačov 1, 2, 3 v divíznom závode Vysoké pece a pri vytvorení bezpečnej cesty pre vstup do dymovodov v aglomerácii.

„Čo si na jeho prác vážim?“ reaguje jeho priamy nadriadený, majster inšpekcie strategických zariadení Rastislav Pituch. „Predovšetkým to, za čo dostal ocenenie – teda že ku všetkému pristupuje veľmi aktívne. Hocijakú úlohu dostane, ide za jej riešením, dotiahne veci do konca. Ocenenie si určite zaslúži, to je jasné. Aj všetci kolegovia si ho vážia, vedia, že je to veľký pracant, že sa na neho dá spoľahnúť.“

V január sa stal šampiónom bezpečnosti Slavomír Baran. Špecialista elektrikár z elektroúdržby konvertorov divízneho závodu Oceliareň prevzal titul za aktívny prístup k plneniu povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Slavomír Baran je zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť práce, aktívne sa podieľa na vyhľadávaní rizík, aby ich mohol zaznamenať do aplikácie EWA a chrániť tým svojich kolegov pred ďalším ohrozením. Vďaka odpracovaným rokom má vynikajúce znalosti o fungovaní a všetkých procesoch v oceliarni, v prevádzkach na plynulé odlievanie i úpravu brám. Aktívne sa zapojil do spoločného projektu útvaru bezpečnosti práce a odborovej organizácie  Deň s novonastúpeným zamestnancom. Svoje odborné vedomosti i pracovné skúsenosti odovzdáva dodávateľom ale aj kolegom z radov zamestnancov ako školiteľ  kardinálnych pravi­diel.         

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok