KONTAKT  |    _eng _sk

Závodná zdravotná služba pre zdravie zamestnancov
           Pridané: 09.01.2006
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 01/2006

Od 1. januára tohto roku je súčasťou komplexu starostlivosti U. S. Steel Košice o zdravie svojich zamestnancov Závodná zdravotná služba. Vytvorením závodnej zdravotnej služby (korene má v oddelení hygieny práce útvaru Riaditeľa pre bezpečnosť a hygienu práce) firma reaguje tiež na požiadavky slovenskej legislatívy i legislatívy Európskej únie. Poslanie a náplň činnosti Závodnej zdravotnej služby približuje jej riaditeľ MUDr. Michal Ihnatko.

"Zdravie pri práci (occupational health) je charakterizované ako telesná, duševná a sociálna pohoda pri práci. Z uvedeného vyplýva, že starostlivosť o zdravie musí byť komplexná, realizovaná na všetkých úrovniach riadenia a pri každej pracovnej činnosti. Jednou zo základných aktivít Závodnej zdravotnej služby (Occupational health service) bude systematické monitorovanie kvality pracovného prostredia a podmienok na prácu. Účelom je zistiť možné zdraviu škodlivé expozície a nevyhovujúce pracovné podmienky. Identifikácia zdravotných rizík pri práci je prvým krokom k ich následnej eliminácii. Informácie o zistených zdravotných rizikách sa hneď dostanú k manažérom zodpovedným za realizáciu preventívnych a kontrolných opatrení. Veľmi dôležité miesto v našej činnosti bude mať kontrola zariadení na osobnú hygienu, stravovanie zamestnancov a budeme tiež dohliadať na vykonávanie cielených lekárskych preventívnych prehliadok, ktoré sú pre nás aj kontrolou účinnosti preventívnych opatrení. Nežiaducim javom sú pre nás aj pracovné úrazy. Závodná zdravotná služba má významnú úlohu pri ich prevencii. Sú známe faktory, ktoré riziko úrazu na pracovisku umocňujú. Je to expozícia niektorým chemickým látkam, vynútené rýchle tempo práce, ale aj práca na zmeny a podobne."

Podľa vyjadrenia Michala Ihnatka cieľom činnosti Závodnej zdravotnej služby je ochrana a podpora zdravia zamestnancov, ako i úsilie zabrániť výskytu ochorení a úrazov.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu