KONTAKT  |    _eng _sk

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
           Pridané: 03.02.2016
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 03/2016

Agentúra EU – OSHA začne v apríli 2016 novú kampaň zameranú na bezpečné a zdravé pracovné podmienky  

Príspevok spoločnosti U. S. Steel Košice pod názvom Pracovisko bez stresu = priblíženie sa k cieľu nulovej úrazovosti, za ktorý sme v kampani Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU – OSHA) 2014 – 2015 Zdravé pracoviská bez stresu, získali Cenu za dobrú prax, prezentoval minulý mesiac zástupcom Národnej siete BOZP Marek Begányi z útvaru generálneho manažéra pre bezpečnosť, hygienu a REACH. Stretnutie organizoval Národný inšpektorát práce v Košiciach 13. januára 2016.

Účastníci podujatia zhodnotili činnosť Národného kontaktného miesta EU - OSHA za rok 2015, spoluprácu odborov pri zabezpečení aktivít EU-OSHA a informovali sa o pripravovanej kampani 2016 – 2017 Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Hlavným posolstvom tejto kampane, ktorá sa začne v apríli 2016, je, že bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre zamestnancov, podniky i celú spoločnosť. Kampaň bude propagovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života, informovať o tom, ako predchádzať zdravotným problémom počas celého pracovného života, bude ponúkať zamestnávateľom a zamestnancom spôsoby na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou a podporovať výmenu informácií a dobrej praxe.

To, že európska pracovná sila starne, je známy fakt. Pravdou tiež je, že vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje, v dôsledku čoho sa predlžuje aj pracovný život. Ako uvádza EU-OSHA na svojej webovej stránke, práca prospieva fyzickému a duševnému zdraviu a dobré riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zvyšuje produktivitu a efektivitu. Demografické zmeny môžu spôsobovať problémy, ale zaistenie udržateľnosti pracovného života prispieva k zvládnutiu týchto výziev.

Kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie bude aj témou Európskych týždňov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v októbri 2016 a 2017. Víťazné príspevky v rámci súťaže Cena za dobrú prax predstaví EU – OSHA v apríli 2017 a v novembri budúceho roku zorganizuje samit kampane Zdravé pracoviská.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá