KONTAKT  |    _eng _sk

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
           Pridané: 03.02.2016
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 03/2016

Agentúra EU – OSHA začne v apríli 2016 novú kampaň zameranú na bezpečné a zdravé pracovné podmienky  

Príspevok spoločnosti U. S. Steel Košice pod názvom Pracovisko bez stresu = priblíženie sa k cieľu nulovej úrazovosti, za ktorý sme v kampani Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU – OSHA) 2014 – 2015 Zdravé pracoviská bez stresu, získali Cenu za dobrú prax, prezentoval minulý mesiac zástupcom Národnej siete BOZP Marek Begányi z útvaru generálneho manažéra pre bezpečnosť, hygienu a REACH. Stretnutie organizoval Národný inšpektorát práce v Košiciach 13. januára 2016.

Účastníci podujatia zhodnotili činnosť Národného kontaktného miesta EU - OSHA za rok 2015, spoluprácu odborov pri zabezpečení aktivít EU-OSHA a informovali sa o pripravovanej kampani 2016 – 2017 Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Hlavným posolstvom tejto kampane, ktorá sa začne v apríli 2016, je, že bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre zamestnancov, podniky i celú spoločnosť. Kampaň bude propagovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života, informovať o tom, ako predchádzať zdravotným problémom počas celého pracovného života, bude ponúkať zamestnávateľom a zamestnancom spôsoby na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou a podporovať výmenu informácií a dobrej praxe.

To, že európska pracovná sila starne, je známy fakt. Pravdou tiež je, že vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje, v dôsledku čoho sa predlžuje aj pracovný život. Ako uvádza EU-OSHA na svojej webovej stránke, práca prospieva fyzickému a duševnému zdraviu a dobré riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zvyšuje produktivitu a efektivitu. Demografické zmeny môžu spôsobovať problémy, ale zaistenie udržateľnosti pracovného života prispieva k zvládnutiu týchto výziev.

Kampaň Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie bude aj témou Európskych týždňov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v októbri 2016 a 2017. Víťazné príspevky v rámci súťaže Cena za dobrú prax predstaví EU – OSHA v apríli 2017 a v novembri budúceho roku zorganizuje samit kampane Zdravé pracoviská.

Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat
20.06.2022
Do Botanickej záhrady UPJŠ prinášame viditeľné zmeny
17.06.2022
V U. S. Steele dnes tiekla krv

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...