Vyhľadávanie:

Žiarovo pozinkovaný plech -ZINKOMAG

Žiarovo pozinkovaný plech -ZINKOMAG

Novinka z dielne našich výskumníkov

Ľudstvo sa už od nepamäti snaží bojovať s koróziou. Kovy najčastejšie chránia rôzne anorganické či organické nátery farieb, lakov alebo olejov. Medzi najúčinnejšie spôsoby v boji proti hrdzaveniu však patrí nanášanie kovových ochranných povlakov na oceľové plechy už počas výroby.

K bežne používaným patria žiarovo pozinkované plechy, ktorých výroba má aj u nás svoje pevné miesto. Svetové trendy vo výrobe však v ostatných rokoch ukázali možnosť podstatného zvýšenia kvality plechov pridávaním malého množstva hliníka a horčíka do zinkovej taveniny. V súčasnosti podobné povlaky ponúkajú takmer všetky oceliarske spoločnosti v Európe. Spolupráca rôznych útvarov v U. S. Steel Košice v uplynulých dvoch rokoch viedla vo februári 2011 k úspešnej skúšobnej výrobe oceľových plechov so zinkovo-hliníkovo-horčíkovými povlakmi. Zo žiarového pozinkovania ocele v zinkovej zliatine, obsahujúcej 0,8 - 1,0 percent hliníka a 0,8 -1,0 percent horčíka sa stal nový výrobok, ktorý pomenovali ZINKOMAG. Vykazuje dva až trikrát väčšiu koróznu odolnosť ako klasický pozinkovaný plech pri rovnakej hrúbke povlaku. Je odolný voči škrabancom, dobre sa zvára, lakuje a má nízky koeficient trenia. Koróznu odolnosť plechu je možné ešte zvýšiť chemickou pasiváciou, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu povrchu voči prvotnej oxidácii (tzv. bielej hrdzi) počas prepravy a skladovania.

Na vývoji nového produktu sa výraznou mierou podieľal odbor povlakované a finálne výrobky útvaru Výskum a vývoj USSE. "História vývoja ZINKOMAGU siaha ešte do roku 2006. Vtedy som sa zúčastnila na vedeckej konferencii v zahraničí, kde sa spomínali nové riešenia na zvýšenie protikoróznej ochrany ocele pridávaním určitého množstva hliníka a horčíka do zinkovej zliatiny. Tieto nové metódy si zakrátko osvojili mnohí oceliarski výrobcovia a zinkové povlaky legované hliníkom a horčíkom prešli z laboratórií do bežnej výroby. Na komerčnom trhu sa takéto plechy objavili po prvýkrát niekedy v roku 2008," povedala o počiatkoch riaditeľka odboru povlakované a finálne výrobky Viera Kohúteková.

Ďalším iniciátorom a nadšeným podporovateľom myšlienky výroby týchto materiálov v našej spoločnosti bol aj Jozef Filipovský, vedúci prevádzky Zušľachťovne I. "S novou technológiou som sa stretol počas služobnej cesty vo Fínsku a veľmi sa mi pozdávala. Povedal som si, že u nás by sa to mohlo realizovať na pozinkovacej linke 1. Po odsúhlasení vyšším manažmentom sme sa dohodli na spolupráci s našimi výskumníkmi," pripomenul.

Prvé stretnutie zamestnancov Výskumu a vývoja USSE a prevádzky Zušľachťovne 1 v júli 2009 sa uskutočnilo s cieľom vypracovať postup prevádzkovej skúšky výroby zinkovo-hliníkovo-horčíkových povlakov na pozinkovacej linke 1, ktorú z dôvodu voľných výrobných kapacít a zinkovej vani s najmenším objemom vyčlenili na skúšku. Na úlohe pracovalo kvarteto výskumníkov - Peter Zimovčák, František Hollý, Mária Kollárová a Juraj Graban. Postup prvej prevádzkovej skúšky vychádzal zo známych technologických podmienok pozinkovacej linky 1, štúdia odbornej literatúry, dostupných materiálov, ale aj z konzultácií s kolegami Eduardom Silvom, Matthewom McCosbym a Jianom Li z Research and Technology Center v Munhalle v USA. Skúška sa uskutočnila v júni 2010. Účelom bolo nájsť optimálne nastavenie linky pre vyhovujúci vzhľad povlaku a optimálne chemické zloženie vane pre zlepšenie úžitkových vlastností povlakovaných plechov.

Výskumníci spolupracovali aj s dcérskou spoločnosťou U. S. Steel Košice - Labortest s.r.o., ktorú zastupoval technik riadenia kvality hutníctva Jozef Rigas. So svojimi kolegami mal za úlohu pripraviť príslušné štandardy pre nový materiál. Dosiahnuté výsledky boli veľmi sľubné a umožnili zúžiť nastavenie technologických parametrov počas realizácie druhej prevádzkovej skúšky vo februári 2011. Osobne sa jej zúčastnil aj Matthew McCosby z Research and Technology Center Munhall. Počas druhej prevádzkovej skúšky bolo vyrobených spolu 931 ton materiálu, z toho 229 ton bolo dokonca zaradených do triedy 1A. Podrobnými koróznymi testami sa zaoberal Juraj Graban. Výsledky preukázali, že nový výrobok vykazuje výrazne lepšiu koróznu odolnosť v porovnaní s bežným zinkovým povlakom.

Výborný rezultát z vykonaných skúšok bol podnetom aj na podanie prihlášky na registráciu medzinárodného patentu a ochrannej známky. Jedinečné chemické zloženie výrobku ZINKOMAG tak bude mať oporu aj v legislatíve. Túto úlohu realizuje odborník na patentovú ochranu Ľubomír Poliak z Centier excelencie a špeciálnych projektov. V máji tohto roku bol už úspešne zaevidovaný priemyselný vzor a v súčasnosti sa pripravuje aj registrácia ochrannej známky.

Predaj a marketing spoločnosti už o produkte ZINKOMAG vydal viacjazyčný informačný leták. Naši zákazníci tak majú k dispozícii podrobné údaje, ktoré zdôrazňujú najmä protikorózne vlastnosti výrobku. Informácie si môžu prečítať v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku. ZINKOMAG vďaka svojim jedinečným vlastnostiam nájde uplatnenie v rôznych prostrediach. Zákazníci ho ocenia najmä v stavebnom, strojárskom, spotrebnom a automobilovom priemysle. Dôležitý je aj fakt, že nový produkt môže zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti U. S. Steel Košice na trhoch so žiarovo pozinkovanými plechmi.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...