Vyhľadávanie:

Žijú svojou prácou

Žijú svojou prácou

David H. Lohr na pracovnom obede s vybranými zamestnancami DZ Doprava

Aktuálne, v týždni v ktorom si dopravári pripomenuli štyridsaťpäť rokov od vzniku svojho závodu, sa deväť z nich stretlo 18. októbra s prezidentom U. S. Steel Košice Davidom H. Lohrom na pracovnom obede. Na pravidelnom stretnutí so zamestnancami ocenenými za mimoriadne pracovné výsledky sa zúčastnili tiež viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre výrobu Richard Veitch a generálny manažér pre podporu výroby Ján Vranec.

Prezident predovšetkým vyzdvihol dôležitosť práce dopravárov pre celú spoločnosť a najmä skutočnosť, že skupina, ktorá tím na stretnutí reprezentovala, môže byť všetkým v podniku príkladom v bezúrazovej práci.

Prezidentovi hostia

Pavel LEŠKO, vedúci posunu
V železiarňach pracuje od roku 1969. Začínal ako viazač v divíznom závode Studená valcovňa - Zušľachťovne. V roku 1972 prestúpil do divízneho závodu Doprava, kde bol najprv posunovačom. V ďalšom roku absolvoval odbornú skúšku na funkciu vedúceho posunu. V tejto pozícii pracuje podnes. Je spoľahlivý a zodpovedný, vynikajúci odborník. Počas tridsiatich troch rokov práce v Doprave nemal žiadnu nehodu z vlastnej viny, ani žiadny úraz.

Jozef HRIC, rušňovodič
Do firmy nastúpil v roku 1971. Najprv pracoval v dopravnom úseku Vysoké pece ako pomocník rušňovodiča, v roku 1973 vykonal odbornú skúšku na rušňovodiča, ktorým je doteraz. V roku 2005 si odbornou skúškou zvýšil kvalifikáciu na pozíciu predáka technologickej dopravy. Svoju viacprofesnosť plne využíva v praxi, v súčasnosti zastáva obidve funkcie na vysokopecnom dopravnom úseku. Je spoľahlivý a zodpovedný. Za tridsaťpäť rokov pôsobenia v doprave nemal žiadnu nehodu ani úraz z vlastnej viny.

Vasiľ ZELIZŇÁK, vedúci posunu
V Doprave železiarní začínal v roku 1966 ako posunovač. Po absolvovaní odbornej skúšky na vedúceho posunu v roku 1970 vykonáva túto prácu až do súčasnosti. Patrí k spoľahlivým a zodpovedným zamestnancom. Môže sa pochváliť bezúrazovou prácou. Za štyri desiatky rokov nemal nehodu z vlastnej viny a ani žiadny úraz. Je vynikajúcim odborníkom.

Daniel TOKARČÍK, inšpekčný mechanik motorových lokomotív
V hute pracuje od roku 1986. Nastúpil do prevádzky Opravy mobilných dopravných prostriedkov DZ Doprava ako mechanik motorových lokomotív. Podieľal sa na opravách lokomotív nezávislej trakcie. Od roku 2002 do roku 2004 bol predákom opráv lokomotív, v súčasnosti pracuje ako inšpekčný mechanik motorových lokomotív. V práci je dôsledný a dbá na kvalitu vykonanej práce. Počas svojej 20-ročnej praxe nemal žiadny pracovný úraz.

František ALBERT, inšpekčný zámočník
Železiarom a dopravárom je od roku 1985. Začínal ako elektrikár v prevádzke Opravy mobilných dopravných prostriedkov, kde sa podieľal na opravách hutných vozňov. Od roku 2002 je inšpekčným zámočníkom pre pojazdné miešače a troskové vozne. Je iniciatívny a spoľahlivý pri zabezpečovaní potrebného počtu vystavovaných vozňov do prevádzky. Môže sa tiež pochváliť bezúrazovou prácou.

Peter KULČÁR, mechanik špeciálnych telefónnych zariadení
Firme je verný od roku 1971. Počas tridsiatich piatich rokov si vzorne plní povinnosti vyplývajúce z pracovnej pozície mechanika špeciálneho a oznamovacieho zariadenia. Jeho odborné vedomosti sú pre závod prínosom.

Viera ONDKOVÁ, prevádzková elektrikárka
Elektrikárkou v spoločnosti je od roku 1972. Vo svojej profesii sa najdlhšie venovala údržbe osvetlenia ciest - od roku 1979 do roku 2004. Od spomínaného dátumu má v divíznom závode Doprava na starosti činnosť spojenú s meraním a kontrolou elektrických spotrebičov. Pracuje tiež ako zástupkyňa zamestnancov pre oblasť bezpečnosti práce a je tiež úsekovou dôverníčkou v odborovej organizácii.

František FEDOR, vodič nákladnej dopravy
Začínal v roku 1973 v prevádzke Cestná doprava ako autoklampiar. O tri roky neskôr túto profesiu zanechal, aby sa stal vodičom nákladnej dopravy. Na ťažkotonážnej Tatre 200 vyvážal trosku z Oceliarne na odval dlhých dvadsať rokov. V súčasnosti pracuje ako vodič ramenového nakladača T815. Ide o skúseného a zodpovedného zamestnanca, ktorý je príkladom pre všetkých ostatných. Po celý čas jazdí bez dopravnej nehody.

Nataša GREGOVÁ, predáčka skladu MTZ
Pracuje vo firme od roku 1984. V spomínanom roku nastúpila do prevádzky Cestná doprava ako evidentka skladu. Pracuje tu podnes, už ako predáčka skladu MTZ. Je spoľahlivou a zodpovednou pracovníčkou. Svoju prácu vykonáva dlhodobo bezpečne a je samostatná pri plnení pracovných úloh. Je iniciatívna pri hľadaní rezerv i šetrení nákladov. Zapája sa do programov kontinuálneho zlepšovania, hľadá riešenia v oblasti bezpečnosti práce.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...