KONTAKT  |    _eng _sk

Znižovanie emisií skleníkových plynov je v záujme nás všetkých
           Pridané: 18.03.2021
Autor: Redakcia
Kategória: Životné prostredie

DEKARBONIZÁCIA = znižovanie uhlíka/oxidu uhličitého v procesoch spôsobených ľudskou činnosťou

Problematike ochrany životného prostredia, energetickej efektívnosti a dekarbonizácie sa v  U. S. Steel Košice venujeme pravidelne. Hovoríme o ambicióznych plánoch Európskej únie znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 i o tom, aký vplyv to bude mať na sektory energetiky a hutníctva, ktoré vypustia najviac emisií.

Prečo je táto téma taká dôležitá? Ľudskou činnosťou, najmä priemyselnou, sa zvyšuje v ovzduší koncentrácia skleníkových plynov, hlavne metánu a oxidu uhličitého (CO2). Samozrejme, aj prírodné javy ako erupcie sopiek, rozmŕzanie permafrostu, odlesňovanie pralesov zvyšujú emisie skleníkových plynov.  Žiarenie zo Slnka Zem príliš otepľuje, keďže má problém sa zo Zeme odraziť kvôli vrstve skleníkových plynov. Tomuto javu hovoríme aj skleníkový efekt. Aj minimálne zvýšenie priemernej teploty na Zemi však môže spôsobiť rozsiahle klimatické zmeny.

Oxid uhličitý sa uvoľňuje pri spaľovaní palív, ktoré obsahujú uhlík. Takisto aj pri priemyselnom spracovaní železnej rudy dochádza k chemickým reakciám s následným uvoľnením uhlíka do hutníckych plynov. V podmienkach USSK je hlavným nosičom CO2  uhlie (koksovateľné, vysokopecné, energetické), zemný plyn, železná ruda a následne všetky medziprodukty a produkty, ktoré ich spaľovaním alebo spracovaním vzniknú, teda elektrina, koks, aglomerát, surové železo, tekutá oceľ, sekundárne hutnícke plyny a v konečnom dôsledku nesú uhlíkovú stopu aj finálne oceľové produkty a výrobky z nich. Pre našich zákazníkov, výrobcov automobilov, elektromotorov, spotrebičov, stavebných konštrukčných prvkov a všetkých ostatných je takisto dôležité poznať a znižovať množstvo emisií CO2 z priemyselných a spracovateľských činností. 

V EÚ platí od roku 2003 smernica o obchodovaní s emisiami skleníkových plynov, ktorá zavádza systém obchodovania s emisiami známy pod skratkou EU ETS, čo v podstate znamená, že za možnosť vypúšťať emisie CO2 sa platí v súlade s princípom polluters pay/znečisťovatelia platia. Cena emisných kvót stanovená systémom EU ETS sa mení a zásadným spôsobom ovplyvňuje hospodárenie firmy. Napr. v januári tohto roku cena vystúpila na vyše 40 eur oproti 27 eurám na konci roka 2020, resp. 4,30 eura v januári 2016. Ak teda v ­USSK vyprodukujeme spolu s 1 tonou vyrobenej ocele v priemere aj 2,07 ­tony CO2, pri ročnej výrobe máme náklady vyššie rádovo o niekoľko stoviek miliónov eur oproti výrobcom mimo EÚ, ktorí sa k takejto regulácii nezaviazali.

Ako znižujeme emisie CO2 v USSK

Uhlík slúži v podmienkach USSK nielen ako palivo na ohrev, ale aj na redukciu železnej rudy. Hlavným zdrojom CO2 sú preto predovšetkým koksovňa, vysoké pece, energetika a všetky sekundárne plyny. Ak teda dokážeme zvyšovať efektívnosť zariadení, znižovať energetickú náročnosť hutníckej výroby a spotrebovať menej uhlia a zemného plynu, dokážeme tak znížiť aj emisie CO2 a náklady za suroviny aj emisie. Dôležitým zdrojom úspor v ­USSK je aj zhodnotenie hutníckych plynov, vznikajúcich pri výrobe koksu, železa a ocele. Tým, že dokážeme využiť až 97 percent plynov ako palivo v ostatných divíznych závodoch, sme napr. len v roku 2019 ušetrili a nespotrebovali takmer 29 miliónov GJ zemného plynu.

Stále väčší význam nadobúdajú aj tzv. zelené energie na báze obnoviteľných zdrojov (slnka, vetra, biomasy, vody a vodíka) alebo nízkoemisné energie na báze jadra či zemného plynu. Druhou cestou je zavedenie moderných technológií pri výrobe železa a ocele, ktoré sú vo vývoji a vyžadujú obrovské investície.  (Tým sa budeme venovať v ďalších číslach Ocele východu.)

USSK je najväčší producent emisií CO2 na Slovensku a pri plnom využití svojich výrobných kapacít vypustí približne 9,5 milióna ton CO2 ročne. Manažment USSK spolupracuje s vládou, aby sa na dekarbonizáciu priemyslu a splnenie ambicióznych environmentálnych cieľov EÚ v max. možnej miere využili na tieto účely alokované finančné mechanizmy, a to Modernizačný fond, Fond spravodlivej transformácie alebo Plán obnovy.

Cieľom EÚ je dekarbonizovať a dosiahnuť v roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Neznamená to mať nula emisií skleníkových plynov, ale vypustiť toľko emisií, koľko je schopná EÚ absorbovať/zachytiť hlavne lesmi. Spoločnosť U. S. Steel Košice je pripravená modernizovať, poskytovať ostatným priemyselným odvetviam kvalitné a inovatívne oceľové produkty a udržať pracovné miesta pre hutníkov na Slovensku.

Vedeli ste, že:

■ 1 ha listnatého lesa dokáže za rok absorbovať 14 ton CO2  

■ 1 ha ihličnatého lesa dokáže za rok absorbovať 10 ton CO2  

■ najlepšie zachytávače sú duby

■ 100 stromov si za rok v priemere dokáže „poradiť“ s 5 tonami atmosférického CO2

Empty

ODPORÚČAME

26.01.2023
Centrálny príjem nájdete od januára pri bráne č. 4
01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...