KONTAKT  |    _eng _sk

Zväz zanikne 31. decembra 2009
           Pridané: 26.10.2009
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 43/2009

Odborový zväz METALURG po trinástich rokoch samostatnosti končí svoju existenciu

Posledný samostatný zjazd Odborového zväzu METALURG (OZ METALURG) sa uskutočnil za prítomnosti päťdesiatich delegátov (stopercentná účasť), zvolených základnými organizáciami, a členov Výboru OZ METALURG. Úlohou odborárov bolo schváliť zánik OZ METALURG, zvoliť nového predsedu a prijať zmenu stanov odborového zväzu.

Návrh na zánik odborového zväzu predniesol jeho predseda Róbert Kulik. Ako uviedol vo svojom vystúpení, rozhodnutie o zániku bezmála trinásťročnej samostatnosti odborového zväzu zachytáva trend integrovania odborových zväzov na Slovensku. Zánik OZ METALURG a jeho následné zlúčenie s Odborovým zväzom KOVO (OZ KOVO) zvýši, konštatoval, jednotu odborov a odborárov na Slovensku, zlepší akcieschopnosť, zvýši ekonomickú nezávislosť, ako aj silu odborov zvýšením počtu členov.

Vznik OZ METALURG je spätý s obdobím spoločenských zmien po roku 1989, najmä s obdobím po rozdelení republiky. "Spriaznenosť vlastníkov a správcov podniku s vládnucou garnitúrou, nadštandardne dobré vzťahy odborárov s vedením spoločnosti i nezhody s vedením OZ KOVO napokon vyústili do rozhodnutia vystúpiť z tohto zväzu," uviedol R. Kulik pri hodnotení udalostí a činov, ktoré najviac ovplyvnili vznik a vývoj činnosti OZ METALURG. "Oficiálne uvádzané dôvody rozchodu však zneli trochu inak. Kovákom sa vytýkali snahy vyvolať krízu v Konfederácii odborových zväzov (KOZ), snahy o obmedzenie právnej subjektivity základných organizácií, zvýšenie odvodov na centrálu OZ KOVO či zlé hospodárenie."

Stanovy nového odborového zväzu zaregistrovali na Ministerstve vnútra SR 10. decembra 1996 a 25. marca 1997 sa konal samostatný ustanovujúci zjazd OZ METALURG. Odborový zväz mal v tom čase bezmála 24 tisíc členov, z nich viac ako 20 tisíc aktívnych, a tvoril približne 11 percent z celkového počtu vtedajších kovákov. Železiarne mali takmer 28 tisíc zamestnancov, percento organizovanosti dosahovalo viac ako 71 percent. Napriek tomu, že sa odborový zväz prezentoval ako otvorený - jeho členmi sa stali aj zamestnanci zdravotníctva, služieb, dopravy a stavebníctva, ostal regionálnym zväzom, s výnimkou krátkeho obdobia, keď sa k nemu prihlásili bratislavskí odborári z Nofry. OZ METALURG pôsobil v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji.

"Hlavnými výhodami, ktoré odborári vytvorením samostatného zväzu získali, boli 20-percentné odvody základných organizácií z členských príspevkov, namiesto dovtedajších 25-percentných. Možnosť zastúpenia v samosprávnych orgánoch poisťovní Sideria a Stabilita. Získanie výhodného úveru s pohodlnou možnosťou splácania na nákup 10 percent železiarenských akcií pre zamestnaneckú akciovú spoločnosť Hutník. Zamestnávateľ poskytol každému zamestnancovi dve akcie Hutníka v nominálnej hodnote tisíc korún (33,1939 eur) na akciu. Akcie prinášali pravidelne vyplácané dividendy a pri predaji Hutníka podiel z predajnej ceny. Odborový zväz dohodol so zamestnávateľom skrátený pracovný týždeň," konštatoval predseda.

Samostatnosť mala však aj negatíva. Odborový zväz mal nálepku žltých odborov kolaborujúcich so zamestnávateľom a s vládou a trvalo dlhý čas, kým sa jej zbavil. Zväzu sa i preto dlhé roky nepodarilo začleniť do republikových i svetových odborových štruktúr. Z izolovanosti sa OZ METALURG začal dostávať po druhom zjazde v roku 2001, po tom, čo uzavrel prvú oficiálnu dohodu o spolupráci s odborovým zväzom baníkov. Do Konfederácie odborových zväzov sa však Metalurgu podarilo dostať až po sedemročnom úsilí, v roku 2003. Súčasnú etapu, po treťom zjazde v roku 2005, označil R. Kulik za oveľa úspešnejšiu, a to na úrovni zväzu i základných organizácií. Prijaté dokumenty vytvorili podmienky na vnútorné posilnenie zväzu i solidaritu jeho organizačných jednotiek.

Myšlienka zlúčenia OZ METALURG s príbuzným zväzom nie je nová. Niekoľko rokov pripravoval zlúčenie s OZ baníkov, energetikov, jadrových energetikov a plynárov združených v Asociácii priemyselných odborových zväzov SR. Napriek úsiliu a počiatočným úspechom sa tento proces nepodarilo úspešne zavŕšiť. O zlúčení OZ METALURG s OZ KOVO rozhodli delegáti májového zjazdu OZ METALURG.

V diskusii k návrhu na ukončenie činnosti OZ METALURG vystúpila iba predsedníčka ZO OZ METALURG DZ Energetika Eva Miháliková. Predniesla stanovisko výboru základnej organizácie týkajúce sa nakladania s majetkom OZ METALURG, kandidátky na funkciu predsedu Výboru OZ METALURG a schváleného odstupného pre odchádzajúcich zamestnancov odborového zväzu.

Delegáti si potom vypočuli návrh na zmenu stanov OZ METALURG o dĺžke volebného obdobia - zosúladiť funkčné obdobie orgánov OZ METALURG s funkčným obdobím OZ KOVO a predĺžiť ho o tri roky, do 30. apríla 2012, kedy sa končí volebné obdobie OZ KOVO. Delegáti návrh odsúhlasili. Potom sa hlasovalo o novom predsedovi OZ METALURG, pretože Róbert Kulik sa vzdal svojho postu k 12. 12. 2009. Jediným kandidátom na túto funkciu bol Dušan Štefáni, ktorého navrhli Predsedníctvo a Výbor OZ METALURG. Za Štefániho hlasovalo 45 prítomných, piati sa zdržali. Nový predseda bude svoju funkciu vykonávať do 1. 1. 2010. Po zlúčení s OZ KOVO bude zastávať post titulárneho podpredsedu Rady odborov OZ KOVO a bude tiež členom predsedníctva OZ KOVO. Schválením návrhu na uznesenie prítomní delegáti v súlade so stanovami potvrdili zánik OZ METALURG k 31. 12. 2009 a právne nástupníctvo OZ KOVO, ako aj ďalšie dokumenty súvisiace s administratívnymi úkonmi tohto rozhodnutia.

Kto je Dušan Štefáni

Narodil sa v Boliarove, okr. Košice - okolie. Od roku 1964 býva v Košiciach. Absolvoval gymnázium a nadstavbové štúdium na SPŠH. Železiarom je od roku 1970. Pracoval ako výrobný a výstupný kontrolór, predák, zmenový majster. Po roku 1989 ho zvolili za predsedu základnej odborovej organizácie pri bývalej Zlievarni VSŽ. Bol predsedom Rady odborov VSŽ Industria, Rady odborov VSŽ Inžiniering i Rady odborov VSŽ a.s. Košice. V súčasnosti je členom predsedníctva a podpredsedom Odborového zväzu METALURG a predsedom ZO Eurocast - Sodexho. V minulosti bol hlavným vyjednávačom KZVS zlievarní a kováční i KZVS strojárskeho priemyslu. Odborový zväz METALURG zastupuje v Regionálnej rade KOZ SR - zastáva funkciu podpredsedu. Ako zástupca Konfederácie odborových zväzov SR je tiež podpredsedom Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.

"Viem, že ma čaká neľahké obdobie," povedal bezprostredne po zvolení za predsedu OZ METALURG Dušan Štefáni, ktorý bude od 1. januára budúceho roku zastávať post titulárneho podpredsedu Rady OZ KOVO "V prvom rade bude náplňou mojej práce obojstranný prenos informácií medzi základnými organizáciami a odborovým zväzom, presadzovanie záujmov zväzu a plnenie programu v regióne, metodická pomoc základným organizáciám v oblasti bezpečnosti práce i ekonomickej oblasti. Som presvedčený, že pri využití všetkých svojich dlhoročných skúseností z práce v odboroch i vedomostí, a hlavne za pomoci všetkých členov odborov, sa mi to podarí - k spokojnosti vedenia odborového zväzu a hlavne základných organizácií združených v našom regióne v troch mandátových obvodoch."

Empty

ODPORÚČAME

28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...