Vyhľadávanie:

Zvoliť si môžete miesto i termín

Zvoliť si môžete miesto i termín

Záujem o ozdravovacie a liečebné pobyty je veľký

Vzhľadom na charakter práce v hutníckych prevádzkach a v záujme ochrany zdravia zamestnancov prijala spoločnosť U. S. Steel Košice ucelený program zameraný na regeneráciu pracovnej sily. Železiari budú môcť aj v tomto roku, okrem iných aktivít regeneračného charakteru, absolvovať ozdravovacie a liečebné pobyty, na úhradu ktorých im spoločnosť prispeje z prostriedkov sociálneho fondu.

"Ozdravovacie pobyty trvajú týždeň a organizujeme ich v rekreačných zariadeniach nachádzajúcich sa vo vysokohorskom prostredí alebo na miestach s čistým ovzduším," informuje Gabriel Kádár, vedúci odboru Sociálna politika a kolektívne vzťahy. "Liečebné pobyty, 10 až 14-dňové, zasa v kúpeľoch po celom Slovensku. Rozdiel oproti vlaňajšiemu roku je v tom, že miesta, kam zamestnancov posielame, nie sú striktne určené. V spolupráci s Ferrotourom sme vydali ponukový katalóg s niekoľkými destináciami, z ktorých si môže každý vybrať podľa svojich predstáv. Katalóg je dostupný aj na inranetovej stránke odboru sociálna politika a kolektívne vzťahy (http://www.intranet.usske.sk /HR/Social/home_social.htm). Záujemca si môže zvoliť miesto, termín, a ak má vyššie nároky aj nadštandard, za ktorý si ale priplatí. Príspevok zo sociálneho fondu, ktorý podlieha zdaneniu, ostáva nezmenený. Na ozdravovací pobyt spoločnosť prispieva 4000 korunami, na liečebný 9000 korunami. Zamestnanci sa môžu prihlásiť na príslušnom pracovisku útvaru Personálny servis a vzdelávanie, kde dostanú bližšie informácie."

Gabriel Kádár pripomína, že boli schválené nové pravidlá výberu zamestnancov na tieto pobyty. Záujem je veľký. Uspokojiť možno 500 záujemcov o ozdravovací pobyt a rovnaký počet žiadateľov o liečebný pobyt. "V spolupráci s odbormi sme spracovali kritériá, ktoré zohľadňujú dĺžku zamestnania v spoločnosti, riziko práce, predchádzajúce čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily a podobne."

Oba druhy pobytov zabezpečuje cestovná kancelária Ferrotour. "Prostredníctvom katalógu ponúkame rôznorodé osvedčené destinácie," dopĺňa informácie riaditeľka Elena Gregová. "V prípade liečebných pobytov napríklad Piešťany, Dudince, Trenčianske Teplice, Rajecké Teplice, Turčianske Teplice, Sklené Teplice, Sliač, Ružbachy, pre ženy Lúčky a najviac obľúbené Bardejovské Kúpele. V čase, keď poisťovne kúpeľnú liečbu preplácajú menšiemu počtu klientov, je to pre zamestnancov U. S. Steel Košice obrovská výhoda. Ak bude mať záujemca pobyt schválený zo strany USSK, nech jeho vybavenie nenecháva na poslednú chvíľu. Stačí, ak k nám príde čo najskôr a o všetko ostatné sa už postaráme my."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...