Vyhľadávanie:

Ako žijú a pracujú valcovači

Ako žijú a pracujú valcovači

David H. Lohr sa stretol na pracovnom obede s desiatimi najlepšími zo Studenej valcovne

Desať zamestnancov divízneho závodu Studená valcovňa sa malo možnosť, vďaka príkladným pracovným výsledkom, zúčastniť minulý týždeň na stretnutí s prezidentom U. S. Steel Košice Davidom H. Lohrom. Pracovný obed, na ktorom boli prítomní tiež viceprezident pre výrobu Scott C. Pape, generálny manažér pre valcovne Lawrence P. Welsh a generálny manažér pre bezpečnosť Karl G. Kocsic, sa uskutočnil v utorok 4. apríla 2006.

Ako sa ukázalo, valcovači majú rôznorodé koníčky, vo chvíľach voľna sa venujú športovaniu - cyklistike, lyžovaniu, plávaniu, modelárstvu, rôznemu domácemu majstrovaniu, ale i hudbe, záhradkám, hubárčeniu, sú medzi nimi rekreační rybári s úctyhodnými úlovkami. Debata sa však najviac točila okolo roboty. Prezidenta zaujímali zmeny, ktoré zaregistrovali vo firme počas dlhoročnej praxe, problematika bezpečnosti práce, kvalita výrobkov.

Prezidentovi hostia

Jozef NECHTILA, predák skladu
V Studenej valcovni pracuje od roku 1986. Počas uplynulého obdobia zastával viaceré pracovné pozície, momentálne je predákom skladu vyvalcovaných zvitkov. V práci dosahuje veľmi dobré výsledky - v oblasti produktivity, kvality a bezpečnosti. V ostatnom období prispel k zvýšeniu kapacity skladov vymorených a vyvalcovaných zvitkov a zvýšeniu bezpečnosti práce. V plnom rozsahu zastupuje majstra skladu v čase jeho neprítomnosti.

Ladislav ONDERKO, predák - žíhač
V prevádzke Žíhareň divízneho závodu pracuje od roku 1994. Ide o mladého perspektívneho zamestnanca, ktorý svoju prácu vykonáva zodpovedne a bezpečne a preto sa stal predákom. Ostatným kolegom je vždy nápomocný, v kolektíve je obľúbený pre svoje zásadové a rozvážne postoje.

Marián FEDOR, predák - žíhač
Do spoločnosti nastúpil v roku 1994 ako žíhač. Vďaka svojej húževnatosti a sústavnej snahe zlepšovať sa, maximálne zodpovedným prístupom k plneniu pracovných povinností a svojimi výsledkami sa postupne vypracoval na predáka. Má dobré organizačné schopnosti a osobným príkladom vie strhnúť kolektív k nadštandardným výkonom.

Rudolf KOŽEJ, predný valcovač
Železiarom je od roku 1975. Od svojho nástupu do firmy pracuje na hladiacom kvarte v nepretržitej prevádzke na tri zmeny. Na tomto pracovisku zastával všetky profesie a v súčasnosti je predákom - predným valcovačom hladiaceho kvarta. Bohaté pracovné skúsenosti odovzdáva mladším spolupracovníkom. So svojou zmenou dosahuje dlhodobo výborné pracovné výsledky. Ostatný rekord vo výrobe zaznamenali v januári tohto roku.

Milan ČAKAN, predný morič
Moriace linky sú jeho pracoviskom od roku 1972, kedy nastúpil do firmy. Začínal ako operátor, neskôr dlhodobo pracoval ako zvárač na zváracom stroji na moriacich linkách č. 3. Dosahoval veľmi dobré výsledky. Od roku 1986 je predným moričom ML č. 3. Počas pôsobenia v tejto funkcii vychoval veľa nových odborníkov. V súčasnosti pracuje v zmene D, ktorá dosahuje veľmi dobré výsledky v bezpečnosti práce, kvalite i produktivite. Aktívne sa podieľa na uplatňovaní systému JOBS v prevádzke. Certifikáciu zvládol medzi prvými.

Ladislav KAVEČANKY, predák
Do spoločnosti nastúpil v roku 1995. Začínal v prevádzke Úpravne ako operátor vstupu deliacich liniek. V roku 2000 postúpil, stal sa predákom obsluhy hlavného stanovišťa deliacej linky č. 5, kde pracuje doteraz. Obsluha deliacej linky dosahuje pod jeho vedením dlhodobo veľmi dobré pracovné výsledky v produkcii i kvalite.

Richard OLŠINÁR, mechanik elektronických zariadení
V železiarňach začínal v roku 1994 ako elektrikár v DZ Koksovňa, v roku 1996 prestúpil do kolektívu údržby špeciálnych zariadení DZ Studená valcovňa a DZ Zušľachťovne, kde pracuje dodnes ako mechanik elektronických zariadení - špecialista. Od nástupu do zamestnania si rýchlo osvojoval problematiku aj tých najzložitejších elektronických zariadení. Dnes patrí medzi špičkových odborníkov. Má hlavný podiel na riešení predlžovania životnosti RTG blokov hrúbkomerov valcovacích tratí, čo priamo vplýva na skracovanie neplánovaných údržbárskych prestojov.

Michal TIMKO, inšpekčný zámočník 5-ST
Začínal ako zámočník 2-stolicového tandemu v roku 1980, neskôr bol zmenovým zámočníkom v jemných úpravniach I. a II. Na základe veľmi dobrých pracovných výsledkov ho poverili výkonom profesie inšpekčného zámočníka hladiaceho kvarta. Odbornú zdatnosť využíva od roku 2005 vo funkcii inšpekčného zámočníka 5-stolicového tandemu. Prácu zastáva na vysokej odbornej úrovni. Je vždy nápomocný pri riešení problémov, ktoré sa na pracovisku vyskytnú. Rád poradí spolupracovníkom, problémy rieši s rozvahou a zodpovedne.

Mikuláš JACKO, predák prípravy valcov
V spoločnosti pracuje od roku 1969 v prevádzke Valcovacie trate a príprava valcov. Začínal ako brusič pracovných valcov, od roku 1978 pôsobí vo funkcii predáka prípravy valcov. Na pracovisku patrí medzi najlepších zamestnancov. Jeho odborné vedomosti sú na vysokej úrovni, zariadenia ovláda veľmi dobre, je samostatný, v práci aktívny a spoľahlivý. Pracovné zmeny pod jeho vedením dosahujú najlepšie výsledky v prevádzke. Aktívne sa podieľa na riešení problémov pri brúsení a montáži pracovných valcov pre valcovacie trate, pozinkovacie linky a dynamolinky. Má dobré organizačné schopnosti, je iniciatívny a so spolupracovníkmi vychádza dobre.

Vladimír SPIŠÁK, predný valcovač
V prevádzke Valcovacie trate pracuje od roku 1976, kedy nastúpil do železiarní. Pracoval na 5-stolicovom tandeme ako valcovač a v súčasnosti je predákom 5-ST zmeny D. Aktívne sa zúčastňuje na riešení problémov na valcovacej trati a tiež prispieva skúsenosťami k zvyšovaniu produktivity práce. Zmena pod jeho vedením dosahuje najlepšie pracovné výsledky v prevádzke v kvalite i produkcii. Novoprijatí zamestnanci pod jeho vedením rýchlo získavajú skúsenosti a zručnosti pre prácu na všetkých postoch na 5 - stolicovom tandeme.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...