Vyhľadávanie:

Chceme byť dobrým občanom

Chceme byť dobrým občanom

Štyri košické nemocnice dostali z USA vyše tri tony zdravotníckeho materiálu

Juraj Vančík
Spontánnu pomoc z USA ocenil aj riaditeľ Nemocnice Košice - Šaca, 1. súkromnej nemocnice Juraj Vančík.

V pondelok 16. augusta 2004 prezident spoločnosti U. S. Steel Košice Christopher Navetta, zástupca americkej spoločnosti Plastipak Packaging Ralph Hoarau a riaditelia štyroch košických nemocníc, za účasti zástupcu Veľvyslanectva USA v SR Scotta Thayera, spečatili svojimi podpismi darovacie zmluvy potvrdzujúce dodávku zdravotníckeho materiálu z USA o hmotnosti 3,2 tony. Zdravotnícky materiál zozbierala University of Michigan a firma Plastipak Packaging z Plymouthu, U. S. Steel Košice uhradila transport, colné odbavenie a distribúciu. Celú akciu koordinovalo a podporovalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku. Niekoľkomesačné úsilie všetkých zainteresovaných strán prinieslo svoje ovocie.

"Som rád, že naša spolupráca bola úspešná," povedal krátko pred slávnostným aktom podpisu zmlúv prezident U. S. Steel Košice Christopher Navetta. "Obzvlášť by som chcel poďakovať spoločnosti Plastipak Packaging, ktorá chcela pôvodne dodať na Slovensko jednu paletu zdravotníckeho materiálu. Nakoniec ho bolo viac ako tri tony. Táto spoločnosť zatiaľ nepôsobí v Košiciach, ani na Slovensku, rozhodla sa však byť aktívna a podať pomocnú ruku." Prezident vyslovil presvedčenie, že už v najbližšej budúcnosti táto firma, ktorá patrí v USA k najväčším výrobcom plastového materiálu a zaoberá sa aj jeho recykláciou, otvorí svoju prevádzku aj v našom regióne. Za pomoc a podporu sa tiež poďakoval veľvyslancovi USA na Slovensku Ronaldovi Weiserovi, ktorý sa osobne o tento projekt zasadil. "Verím," obrátil sa na zástupcov štyroch košických nemocníc, "že tento materiál bude pre vás veľmi prospešný a že vám pomôže pri vašej práci."

Spoluprácu medzi americkým a slovenským ľudom ocenil zástupca Veľvyslanectva USA na Slovensku Scott Thayer. "Táto aktivita," povedal, "je výsledkom snahy U. S. Steel Košice, ale i firmy Plastipak Packaging, ktorá sa snaží prísť na Slovensko, byť dobrým občanom, členom spoločnosti. Vnímame ju veľmi pozitívne." Dôležitosť potreby byť dobrým občanom komunity alebo spoločnosti, na teritóriu ktorej firma podniká, zdôraznil aj zástupca spoločnosti Plastipak Packaging Ralph Hoarau, ktorý na margo spoločného projektu povedal: "Uznanie si zaslúžia všetky strany, ktoré sa do jeho realizácie zapojili. Chcel by som sa poďakovať najmä pani Yangovej, ktorá zohrala v tomto projekte veľkú úlohu. Je to zdravotná sestra, ktorá pracuje s onkologickými pacientmi v USA. Celé hodiny strávila v skladoch, kde sa tento materiál zhromažďoval, triedila ho a postarala sa o to, aby bol správne zabalený a odoslaný. Túto prácu vykonávala s pocitom spolupatričnosti a lásky. Všetci dúfame, že táto zbierka bude pre nemocnice v Košiciach užitočná."

Určite je. Potvrdili to riaditelia a zástupcovia obdarovaných nemocníc osobne - Juraj Vančík zo šačianskej nemocnice, Róbert Roland z FNsP na Triede SNP, námestník riaditeľa Nemocnice L. Pasteura Marián Glova i Iveta Marinová z Detskej nemocnice, ktorí túto pomoc uvítali a poďakovali sa za ňu. "Ide o špeciálny zdravotnícky materiál, ktorý je v našej nemocnici veľmi vítaný a využiteľný," skonštatovala okrem iného Iveta Marinová.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...