Vyhľadávanie:

Čo zaujímalo novinárov

Čo zaujímalo novinárov

Má už košická oceliareň uzatvorené prvé kontrakty na dodávky automobilových plechov? Plánuje U. S. Steel akvizície aj inde v Európe alebo vo svete? Koľko U. S. Steel Košice doteraz investovala a možno novú pozinkovňu označiť za najväčšiu investíciu v Košiciach? Aký význam má pre slovenskú ekonomiku? Poskytol štát pri jej výstavbe určité stimuly? Ako ovplyvní začiatok výroby v pozinkovni životné prostredie? To je len časť otázok, ktorými novinári na tlačovom brífingu po slávnostnom otvorení linky zahrnuli Johna P. Surmu, Davida H. Lohra a predsedu vlády SR Roberta Fica.

Ako konštatoval D. Lohr, spoločnosť intenzívne komunikuje s možnými zákazníkmi, prvé objednávky na pozinkovaný plech z novej linky sú už na svete, pracujeme na zväčšovaní ich objemu. Naznačil tiež, že v budúcnosti, v závislosti od toho, čo ukáže trh, by do automobilového priemyslu mohlo smerovať 70 až 80 percent kapacity.

R. Fico investíciu v Košiciach vysoko vyzdvihol. "Ide o výrobu s vysoko pridanou hodnotou, ktorá máva vždy podporu vlády Slovenskej republiky. Preto vláda SR privítala túto obrovskú investíciu a je pripravená, ak to bude nevyhnutné, upravovať všetky prípadné právne a administratívne prekážky do budúcnosti, ale to je ten typ výroby, ktorý na Slovensku potrebujeme."

"Naša investícia do prevádzok v Košiciach je niečo, s čím sme nadmieru spokojní," konštatoval J. Surma. Pripomenul, že sortiment výroby v USSK rozšírila pozinkovacia linka, v nedávnej minulosti to bola pocínovňa či lakoplastovacia linka. Okrem košických má U. S. Steel prevádzku aj v Srbsku. "V súčasnosti sa zameriavame skôr na existujúce prevádzky, ale nevylučujeme možnosť potencionálneho rozšírenia. To však závisí od vývoja na trhu."

Nová pozinkovacia linka č. 3, potvrdil prezident D. Lohr, je v Košiciach zatiaľ najväčšou investíciou. "Pri vstupe do košických železiarní sme sa zaviazali preinvestovať 700 miliónov dolárov. Tento záväzok sa nám podarilo dávno splniť. Okrem projektov, ktoré zvyšujú kvalitu a rozširujú sortiment našich produktov, sme investovali aj do infraštrukrúry a do ekológie. Napriek tomu, že niektoré z projektov nie sú až tak ´viditeľné´, ako naprí­klad nová linka, do zlepšovania životného prostredia sme investovali približne o polovicu viac, než do novej pozinkovne."

Na jej výstavbu, odpovedal na ďalšiu otázku, nedostala U. S. Steel Košice žiadne stimuly. Konštatoval tiež, že linka bola navrhovaná a postavená v súlade so slovenskými a európskymi štandardmi životného prostredia, preto parametre, ktoré linka dosahuje, sú minimálne také, ak nie lepšie, než požadujú limity.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...