Vyhľadávanie:

Festival sa presúva do Košíc

Festival sa presúva do Košíc

EKOTOPFILM 2005: Cenu U. S. Steel Košice získal americký film Ďalšia vlna: Veda o tsunami

Minulý týždeň, od 24. do 28. októbra 2005, hostila Bratislava popredných svetových dokumentaristov i producentov filmov s ekologickou problematikou. Už po tridsiaty druhýkrát sa tu uskutočnil Medzinárodný festival odborných filmov EKOTOPFILM 2005, ktorého generálnym partnerom bola tak, ako po minulé roky, spoločnosť U. S. Steel Košice. Festivalové centrum v hotelovom komplexe Tatra sa na päť dní stalo dejiskom vyše deväťdesiathodinového premietacieho maratónu.

Od pondelka do štvrtka, v dvoch samostatných projekciách, mohli dopoludnia študenti stredných škôl a potom popoludní a večer široká verejnosť, zhliadnuť takmer 120 filmov s najaktuálnejšími informáciami o rozvoji ľudskej civilizácie z 24 krajín sveta. Plné premietacie sály svedčili o mimoriadnom záujme mladých, i tých skôr narodených, rozšíriť si obzor.

"Chodíme na festival pravidelne," prezradil nám Jozef Stakčík, pedagóg, čakajúci spolu s hŕstkou študentov na začiatok dopoludňajšieho premietania. "Učím zemepis a geológiu a toto je jedinečná príležitosť, ako upútať záujem študentov o tieto predmety. Môžete o tom či onom vo svete hovoriť celé hodiny, no stačí raz vidieť a vedomosti sa zafixujú na dlhšie." S podobným názorom sa s nami podelil aj študent environmentalistiky Technickej univerzity v Bratislave Mirko Zaduch. "Filmy, na ktoré idem, si vyberám. Verím, že tak viac vniknem do problematiky, ktorú študujem, predovšetkým do oblasti likvidácie odpadov."

Semináre, workshopy, panelové diskusie, besedné fóra, konferencie na aktuálne témy, sú už niekoľko rokov pevnou súčasťou festivalu. V tomto roku stavili organizátori pri ich programovom koncipovaní predovšetkým na prínos pre širokú občiansku verejnosť. Záber bol naozaj rôznorodý. Ich účastníci mali príležitosť dozvedieť sa najnovšie informácie z environmentálnej výchovy a vzdelávania, načrieť do problematiky obnovy bytového fondu, získať užitočné rady a podeliť sa s vlastnými názormi a skúsenosťami v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, zapojiť sa do diskusie o trvalo udržateľnom rozvoji v SR i možnostiach využitia prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, zamyslieť sa nad štatistikou úrazov detí a možnosťami ich predchádzania, oboznámiť sa s najnovšími zámermi pri výstavbe diaľnic na Slovensku.

Festival vyvrcholil v piatok 28. októbra 2005 prehliadkou víťazných filmov a slávnostným odovzdávaním cien najúspešnejším tvorcom a producentom v Štúdiu L+S, na ktorom sa zúčastnil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Jirko Malchárek, poslanci Národnej rady SR, štátni tajomníci jednotlivých rezortov a ďalšie osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Generálneho partnera festivalu, spoločnosť U. S. Steel Košice, reprezentoval generálny manažér pre environment Tibor Duchonovič.

Medzinárodná porota pod vedením prof. Zděnka Filipa z Nemecka mala ťažkú úlohu. Z bezmála stovky filmov zaradených do súťaže nakoniec udelila Grand Prix EKOTOPFILM 2005, ktorá je súčasne Cenou vlády SR, snímke nemeckých režisérov Hannesa Karnicka a Wolfganga Richtera Zmena klímy alebo pohroma? Cenu prezidenta SR získal český film Pamäť vody alebo odkaz Jakuba Krčína.

Hlavnú cenu v kategórii A - populárno-vedecké filmy a Cenu U. S. Steel Košice si odniesol film pod titulom Ďalšia vlna: Veda o tsunami, ktorý do súťaže prihlásil Beth Neil, NBC News Production, New York. Divák očami troch amerických geofyzikov prežíva počas štyridsiatich šiestich minút onen katastrofický deň. Vedci predpokladajú, avšak nevedia to potvrdiť, že tsunami spôsobilo masívne zemetrasenie. Pozoruje ich preteky s časom, aby včas varovali krajiny, ktoré sú na druhej polovici sveta. Podrobne vedeli opísať reakciu, pohyb a následky, ktoré doslova otriasli celým svetom. Cenu odovzdal do rúk zástupcu Veľvyslanectva USA na Slovensku Richarda Heatona generálny manažér pre environment Tibor Duchonovič. V svojom príhovore ocenil prácu organizátorov festivalu a vyjadril potešenie nad skutočnosťou, že úroveň kvality filmov narastá každým rokom. "To, že U. S. Steel Košice je generálnym partnerom festivalu, je akási symbolika," povedal okrem iného. "Sme hutníckou firmou, ktorá sa podieľa na spotrebe energií a surovín a aj podporou tohto a podobných podujatí sa chce pričiniť o to, aby starostlivosť o životné prostredie bola stále lepšia a lepšia."

Poctu Honour of EKOTOPFILM, ktorá sa udeľovala už po ôsmy raz, získali manželia Roethelioví zo Švajčiarska.

To najlepšie z diel svetovej environmentálnej tvorby uvidíme aj v Košiciach. Festival EKOTOPFILM 2005 bude pokračovať v našom meste, vďaka spoločnosti U. S. Steel Košice, v priestoroch Historickej radnice od 8. do 10. novembra 2005. Okrem prehliadky víťazných filmov, na ktorú je vstup zadarmo (program projekcií uvádzame na inom mieste tohto vydania Ocele východu), budú súčasťou košického festivalu aj sprievodné odborné podujatia. Prvým je odborný seminár pre zástupcov miest a obcí, na ktorom sa bude rozoberať otázka trvalo udržateľného rozvoja, operačného programu Základná infraštruktúra 3.4. Rozvoj vidieka, problematika podpory výstavby nájomných bytov a zatepľovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania i novelizácie legislatívy vodného hospodárstva. Pre pedagógov základných a stredných škôl je určený druhý seminár. Uskutoční sa 10. novembra a bude zameraný na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, bezpečnosť cestnej premávky, úrazy detí, i to, ako im prechádzať, prezentáciu projektu U. S. Steel Košice Profesionáli konajú bezpečne i aktivity spoločnosti v oblasti environmentálnej výchovy.

Viac informácií prinesieme v budúcich vydaniach Ocele východu.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...