KONTAKT  |    _eng _sk

Fyziatrická rehabilitácia pre záujemcov z radov zamestnancov
           Pridané: 09.06.2016
Autor: Odd. Sociálna politika a mimomzdová motivácia
Kategória: 12/2016

Jednou z doplnkových foriem rozšírenej starostlivosti o zdravie zamestnancov je špecifická forma liečby a liečebnej rehabilitácie (ŠFLaLR), ktorá je zameraná na funkčné poruchy pohybového aparátu vznikajúce pri dlhodobom jednostrannom zaťažení. Fyziatrická rehabilitácia bude realizovaná vo Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení Nemocnice Košice – Šaca a bude trvať 5 dní. Zamestnanci sa zúčastnia tejto špecifickej formy liečebnej rehabilitácie v rámci svojho osobného voľna, resp. dovolenky. Svoje žiadosti môžete zasielať odboru Servis ľudských zdrojov alebo oddeleniu Sociálna politika a mimomzdová motivácia. Formulár žia­dosti nájdete na hlavnej intranetovej stránke spoločnosti.

Uzávierka žiadostí o poskytnutie príspevku na ŠFLaLR je 15. 6. 2016.

Výber zamestnancov, ktorým bude schválený príspevok na ŠFLaLR, sa uskutoční v súlade s platnými postupmi uvedenými v Pravidlách o poskytovaní príspevkov zo Sociálneho fondu, ktorý je uverejnený na intranete spoločnosti, v časti Zamestnanecké výhody.

Spoločnosť uhradí na základe potvrdeného poukazu 100 percent nákladov za uvedenú ŠFLaLR. Jej hod­nota je nepeňažným príjmom na strane zamestnanca, ktorý mu bude zdanený v zmysle platných predpisov. Útvar SĽZ bude informovať vybraných zamestnancov o schválení príspevku na ŠFLaLR. Poukaz na ŠFLaLR dostane zamestnanec, ktorému bol príspevok schválený, na oddelení Sociál­na politika a mimo­mzdová motivácia, AB Vstupný areál U. S. Steel, 12. posch.

Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat
20.06.2022
Do Botanickej záhrady UPJŠ prinášame viditeľné zmeny
17.06.2022
V U. S. Steele dnes tiekla krv

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...