KONTAKT  |    _eng _sk

Fyziatrická rehabilitácia pre záujemcov z radov zamestnancov
           Pridané: 09.06.2016
Autor: Odd. Sociálna politika a mimomzdová motivácia
Kategória: 12/2016

Jednou z doplnkových foriem rozšírenej starostlivosti o zdravie zamestnancov je špecifická forma liečby a liečebnej rehabilitácie (ŠFLaLR), ktorá je zameraná na funkčné poruchy pohybového aparátu vznikajúce pri dlhodobom jednostrannom zaťažení. Fyziatrická rehabilitácia bude realizovaná vo Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení Nemocnice Košice – Šaca a bude trvať 5 dní. Zamestnanci sa zúčastnia tejto špecifickej formy liečebnej rehabilitácie v rámci svojho osobného voľna, resp. dovolenky. Svoje žiadosti môžete zasielať odboru Servis ľudských zdrojov alebo oddeleniu Sociálna politika a mimomzdová motivácia. Formulár žia­dosti nájdete na hlavnej intranetovej stránke spoločnosti.

Uzávierka žiadostí o poskytnutie príspevku na ŠFLaLR je 15. 6. 2016.

Výber zamestnancov, ktorým bude schválený príspevok na ŠFLaLR, sa uskutoční v súlade s platnými postupmi uvedenými v Pravidlách o poskytovaní príspevkov zo Sociálneho fondu, ktorý je uverejnený na intranete spoločnosti, v časti Zamestnanecké výhody.

Spoločnosť uhradí na základe potvrdeného poukazu 100 percent nákladov za uvedenú ŠFLaLR. Jej hod­nota je nepeňažným príjmom na strane zamestnanca, ktorý mu bude zdanený v zmysle platných predpisov. Útvar SĽZ bude informovať vybraných zamestnancov o schválení príspevku na ŠFLaLR. Poukaz na ŠFLaLR dostane zamestnanec, ktorému bol príspevok schválený, na oddelení Sociál­na politika a mimo­mzdová motivácia, AB Vstupný areál U. S. Steel, 12. posch.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu