Vyhľadávanie:

Hovorili o vývoji na trhu s oceľou

Hovorili o vývoji na trhu s oceľou

V U. S. Steel Košice rokovali predstavitelia európskych výrobcov ocele a hutníckych asociácií združených v EUROFER-e

V U. S. Steel Košice rokovali 27. a 28. júna členovia komisie pre včasnú výstrahu (Early Warning Group - EWG) a ekonomickej komisie (Economic Comittee) Európskej federácie výrobcov železa a ocele (EUROFER). O podujatí, ktoré viedol predseda komisií a riaditeľ trhových analýz a ekonomických štúdií EUROFER-u Jeroen Vermeij, informoval Oceľ východu riaditeľ pre marketingový servis U. S. Steel Košice Milan Beličák. Oceliarsku spoločnosť zastupuje v oboch komisiách.

"Komisia pre včasnú výstrahu sa zameriava predovšetkým na sledovanie vývoja zložiek priamo ovplyvňujúcich dopyt po výrobkoch z ocele, ako sú importy, zásoby, vývoj objednávok a dodávok na trh. Účastníci zasadnutia analyzovali vývoj dodávok do serviscentier i pre koncových užívateľov. Cieľom stretnutia bolo aktualizovať odhad vývoja trhu s oceľou na druhý polrok 2007. Na rozdiel od EWG sa ekonomická komisia, ktorá v Košiciach absolvovala pravidelné štvrťročné zasadnutie, zameriava viac na všeobecný pohľad na trh s oceľou, s prihliadnutím na celkový makroekonomický vývoj krajiny a vývoj v priemyselných sektoroch ovplyvňujúcich dopyt po výrobkoch z ocele, ako sú stavebníctvo, automobilový priemysel, strojárstvo a podobne. Zástupcovia jednotlivých členských krajín prezentovali najnovší ekonomický vývoj i trendy vývoja v odvetviach spracúvajúcich oceľ. Správy z jednotlivých krajín sú pre Európsku federáciu výrobcov železa a ocele podkladom na vypracovanie štvrťročnej analýzy o vývoji na trhu Európskej únie, ktorú možno nájsť na webovej stránke EUROFER-u."

Účastníci zasadnutia absolvovali aj prehliadku výrobných prevádzok U. S. Steel Košice.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...