Vyhľadávanie:

Hovorím s mamou o násilí

Hovorím s mamou o násilí

Fenestra rozšírila služby o program pre týrané ženy a deti

Záujmové združenie žien Fenestra rozšírilo služby pre ženy a deti, ktoré zažívajú domáce násilie o špecifický program zameraný na budovanie a posilnenie vzájomného vzťahu matky a dieťaťa. Projekt Hovorím s mamou o násilí vychádza z poznania, že nepriaznivé prostredie v ktorom žijú obete násilia, negatívne ovplyvňuje aj vzťah medzi matkou a dieťaťom. "Dieťa zažíva svoju matku ako tú, ktorá sa ´bojí´, je akoby vo vzťahu s ich otcom tá ´slabšia´. Ženy často, keďže sú samé obeťami násilia, nemajú dosť energie na podporu svojich detí. Tie niekedy začnú kopírovať násilné správanie otca, pretože cítia a vidia, že otec má moc. Je pre nich jednoduchšie pridať sa na stranu moci, ako ostať uväznenými v pocite bezmocnosti. Prežité násilie ohrozuje zdravý psychický vývin detí a preto je dôležité poskytnúť im primeranú starostlivosť. Skúsenosti klientiek nášho Krízového centra v Košiciach," uviedla na stretnutí s novinármi v stredu, 19. decembra 2007, Dušana Karlovská, "ukazujú, že násilie v rodine má veľmi negatívny vplyv na vzájomný vzťah medzi matkou a dieťaťom. Obnova a posilnenie ich vzájomného vzťahu je kľúčová pri prevencii rizikového vývinu detí a pri eliminácii vzniku násilných vzorcov správania. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že u chlapcov, ktorí prežili násilie v rodine, je päťkrát vyššia pravdepodobnosť násilného správania v dospelosti a dievčatá majú zvýšenú toleranciu voči násiliu."

Cieľovými skupinami projektu sú ženy a deti vo veku päť až 15 rokov, ktoré zažili alebo zažívajú násilie v párových vzťahoch a zamestnanci a zamestnankyne ubytovacích a ambulantných zariadení, ktoré poskytujú služby takýmto ženám a deťom. Súčasťou programu sú informačná brožúra pod názvom Žijeme spolu bez násilia a obrázková pracovná kniha Ja a mama. Publikácie doplní príručka pre zamestnancov a zamestnankyne poradenských služieb pre ženy a deti, ktoré zažívajú násilie.

Projekt Hovorím s mamou o násilí realizovala Fenestra za podpory Nadácie SPP, Rady vlády SR pre prevenciu kriminality pri MV SR a Fondu Hodina deťom.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...