Vyhľadávanie:

Innovation camp 2011

Innovation camp 2011

V novej súťaži organizácie Junior Achievement Slovensko sa vo fabrike stretla bezmála stovka stredoškolákov

Deväťdesiat stredoškolákov z rôznych odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa zišlo vo štvrtok 28. apríla 2011 na pôde spoločnosti U. S. Steel Košice, aby zabojovali o čo najlepšie umiestnenie v súťaži nového vzdelávacieho projektu neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko - Creativity&Innovation Challenge. Jeho cieľom je podpora kreativity mladých ľudí, rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností i schopností myslieť inovatívne. Zaujímavým momentom projektu je, že podporuje spoluprácu odborníkov z reálnej firmy, ktorí študentom pomáhajú ako odborní konzultanti pri riešení reálnej výzvy. Košická oceliareň bola prvým priemyselným podnikom na Slovensku, v ktorom sa táto inovatívna forma vzdelávania uskutočnila. Úlohou mladých ľudí, rozdelených do tímov, v ktorých členovia sa predtým navzájom nepoznali, bolo nájsť kreatívne postupy a inovatívne riešenia zadania, ktoré im prišiel oznámiť prezident firmy David J. Rintoul.

"Budete pracovať na probléme, ktorý je pre U. S. Steel Košice významnou výzvou. V našej spoločnosti presadzujeme právo zamestnancov na to, aby sa vrátili domov z práce v takom dobrom zdraví, v akom s ním do práce prišli. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že bezpečnosť práce je parametrom, ktorý plníme prirodzene, ale dosahovanie výsledkov v tejto oblasti vôbec nie je ľahké. A naším cieľom," ozrejmil pozadie zadania prezident, "je dosiahnuť, aby v našej firme nedochádzalo k žiadnym úrazom. Pozrime sa na to z iného uhla. Pracuje tu približne trinásť tisíc zamestnancov, a my sa snažíme zabezpečiť, aby všetky činnosti, ktoré vykonávajú, spĺňali bezpečnostné kritériá. Také, aby sa nikomu nič zlé v práci nestalo. A preto čelíme jednej z najdôležitejších výziev - potrebe zmeny kultúry bezpečnosti medzi našimi zamestnancami tak, aby otázku bezpečnosti nechápali ako niečo nanútené, ale ako čosi, čo prijmú za svoje vlastné. Radi by sme, aby pristupovali k svojej práci bezpečne, dobrovoľne a prirodzene, teda preto, že to sami chcú, nie preto, že im to niekto nanútil, či prikázal. Vašou úlohou je teda pomôcť nám navrhnúť ako na to, aby sme sa i vaším pričinením dopracovali k lepším výsledkom v oblasti bezpečnosti. Tešíme sa vaše návrhy a nápady."

Programový riaditeľ JASR Adam Šepetka a moderátorka súťaže Linda Sombatiová z rovnakej organizácie spolu so svojimi kolegami a tímom košických oceliarov pripravili v budove Vonkajších vzťahov vo Vstupnom areáli USSK skvelú akciu. Presne tri hodiny malo osemnásť tímov na to, aby, aj za pomoci počítača s prístupom na internet, pripravilo svoje riešenia problému. Po rozdelení do dvoch skupín ho potom v časovom limite štyroch minút prezentovali pred "svojimi" porotami, zloženými z manažérov U. S. Steel Košice. Kým v porote A pôsobili Ľubomíra Šoltésová, Miroslav Fedor a Jaroslav Uram, v porote B to boli Pavel Vaščák, Gabriel Kádár a Jozef Billý. "Ani nevieme, kde začať," prezradila nám úchytkom Mirka, než sa napokon spolu s novými kamarátmi pustila do brázdenia po internete. Mnohé tímy začali hľadaním nápadov, potom sa chytili príležitosti a požiadali o radu svojich poradcov. V role konzultantov sa ocitli ďalší ôsmi hutníci - Adrián Benický, Branislav Dubéci, Ján Godina, Karol Gordiak, František Gregor, František Helfen, Lucia Hlucháňová i Stanislav Jelč.

So zadaním - Ako zmeniť kultúru bezpečnosti u zamestnancov v U. S. Steel Košice tak, aby ju zamestnanci nechápali ako niečo vnútené, ale aby ju prijali za svoju preto, že chcú - sa každý zo súťažných tímov popasoval po svojom. Niektoré v riešeniach preferovali napríklad pozitívnu motiváciu, cielenejší systém odmeňovania, ba dokonca skrátenie pracovného času kvôli udržaniu koncentrácie, iné navrhli ozvláštniť a spríjemniť pracovné prostredie, zbaviť prácu monotónnosti, napríklad rotáciou zamestnancov po rôznych pracoviskách... Objavili sa i návrhy praktík, ktoré už vo fabrike realizujeme. Takým bolo napríklad zriadenie pozícií zástupcov zamestnancov pre oblasť bezpečnosti pri práci, pravidelné vyhodnocovanie ich aktivít a odmeňovanie najlepších z nich.

Obe poroty nemali ľahkú úlohu. Nakoniec na svojom záverečnom spoločnom zasadnutí, po dôkladnom zvážení i s prihliadnutím na hodnotenie konzultantov, rozhodli, že víťazom prvého ročníka súťaže Innovation camp 2011 sa stal tím číslo 16, ktorý tvorili Mária Panenková (Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves), Dávid Vaško (Obchodná akadémia, Rožňava), Martin Bukovský (Stredná odborná škola železničná, Košice), Csenge Rácz (Stredná odborná škola, Košice) a Tomáš Gabáni (Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice). "Veľmi oceňujeme snahu vás všetkých, odviedli ste dobrú prácu," povedal za všetkých porotcov Pavel Vaščák. "Niektoré vaše návrhy či riešenia a myšlienky sa v tímoch oboch skupín opakovali častejšie, niektoré boli nové aj pre nás. Budeme ich analyzovať a zamýšľať sa nad tým, či ich realizujeme."

Víťazný tím, ktorému rovnako ako tímom na 2. a 3. mieste prišiel zablahoželať a odovzdať ocenenia viceprezident USSK pre ľudské zdroje Martin Pitorák, bude reprezentovať Slovensko na európskom finále Creativity&Innovation Challenge. Uskutoční sa už na budúci týždeň od 18. do 20. mája v Bruseli.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...