KONTAKT  |    _eng _sk

"Kiež by takých firiem bolo viac..."
           



Pridané: 09.07.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 27/2007

Na slovíčko s účastníkom stretnutia BLF

Branislav CEHLÁRIK Citibank Slovakia

· Prečo sa vaša firma hlási k princípom spoločensky zodpovedného podnikania?
- Vyplývajú zo stratégie našej materskej spoločnosti, ktorú sa snažíme adaptovať v tunajšom prostredí tak, aby sme slovenskej komunite vyšli čo najviac v ústrety.

· Aké sú vaše skúsenosti z realizácie filantropických aktivít?
- Skúsenosti sú rôzne... Z nich však vyplýva, že najdôležitejšou pri úspešnej realizácii filantropických aktivít sa ukazuje byť súhra troch sektorov. Súkromného, zastúpeného firmami a donormi, ktorí finančne podporujú filantropické projekty, mimovládného, ktorý napríklad prostredníctvom nadácií prichádza s jednotlivými iniciatívami a aj ich realizuje. No a napokon verejného sektoru, to znamená štátnej správy a samosprávy, ktoré vytvárajú priestor, aby sa aktivity dali realizovať. Je veľmi dôležité, aby ich partnerstvo bolo v súhre. Všetky ostatné veci sú podľa môjho názoru len technické problémy, ktoré sa dajú vyriešiť. Pokiaľ však existuje vzájomná spolupráca, realizovať sa dá každý projekt.

· Čo vás na aktivitách, ktoré v tomto smere vyvíja spoločnosť U. S. Steel Košice, najviac zaujalo?
- V Košiciach som žil dva roky a mám k tomuto mestu veľmi kladný vzťah. Je dobré vidieť, že U. S. Steel Košice vracia prostrediu, z ktorého čerpá pracovnú silu a zdroje to, čo môže, a že investuje do komunity. Je to prirodzené, pretože odtiaľ má svojich zamestnancov, ktorí očakávajú, že sa firma postará o prostredie, v ktorom žijú. A to je tiež jej základným poslaním. Moje osobné hodnotenie je také, že USSK robí veľmi veľa pre oblasť, kraj, v ktorom podniká. Kiež by takých firiem bolo viac! Zo širokej a bohatej škály aktivít, s ktorými som mal možnosť oboznámiť sa, si veľmi cením, že vaša spoločnosť nezabúda na rómsku komunitu. Na Slovensku máme tendenciu stavať sa k jej problematike povrchne, existujú určité predsudky... Je dôležité ich prekonať a vytvoriť priestor na riešenie jej problémov.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu