KONTAKT  |    _eng _sk

Ľubomíra Šoltésová sa stala členkou riadiaceho výboru U. S. Steel Women's Network
           Pridané: 20.10.2014
Autor: Zhovárala sa: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 21/2014

Spolupráca žien prináša benefity

S cieľom viac využiť potenciál žien pri raste spoločnosti a zlepšovaní jej výkonnosti vznikla v roku 2008 v korporácii U. S. Steel Women's Network – Ženská sieť. Odozvu našla aj medzi košickými železiarkami, ktoré sa zapojili do jej činnosti o dva roky neskôr, keď vznikla U. S. Steel Košice Women's Network. Pri jej zrode stála tiež Ľubomíra Šoltésová z Vonkajších vzťahov USSK, ktorú v uplynulých dňoch menovali aj do riadiaceho výboru korporačnej Ženskej siete.

Skôr než sa opýtame, čo toto menovanie pre vás znamená, pristavme sa pri činnosti Ženskej siete. Pre väčšinu zamestnancov sú najviac vidi­teľné jej aktivity na poli prednáškovej činnosti, prostredníctvom ktorej sa majú možnosť stretnúť so zaují­mavými ľuďmi a dozvedieť sa nové informácie. To je však iba časť náplne činnosti Women's Network. Čím všetkým sa zaoberá?

Primárnym cieľom Women's Network je podporovať ženy v ich profesionálnom raste, a to formou ďalšieho vzdelávania a rozvoja ich komunikačných i manažérskych zručností. Sieť je zároveň platformou na výmenu skúseností, názorov a posilňovanie pracovných vzťahov. Súčasťou našej činnosti sú aj aktivity zamerané na podporu komunity. Women's Network vychádza z korporačnej stratégie diverzity a podpory dobrovoľných záujmových skupín zamestnancov, ktorí svojím talentom a angažovanosťou prispejú k celkovému výkonu a úspechu firmy. Chcem zdôrazniť, že aktivity organizované Ženskou sieťou sú otvorené pre všetkých zamestnancov. Pobočiek, ako je naša, máme v korporácii spolu desať.

Ako sa do tohto diania zapojili ženy z košickej oceliarne v uplynulých rokoch? Ktoré aktivity by ste vyzdvihli?

Nedá mi nespomenúť book club, teda čitateľský krúžok, ktorý sme na začiatku ako korporačný model prijímali úsmevne. Teraz je to však pravidelný nástroj ďalšieho vzdelávania, kde ženy diskutujú na zadané témy, ktoré si museli najskôr naštudovať. Obchodná etiketa, interpersonálna komunikácia, asertivita, prejavy na verejnosti, návyky efektívnej práce a osobnostného rozvoja, to je aspoň­ pár tém, ktorým sa ženy venovali. Ďalej sú to už spomínané prednášky. Viaceré boli zamerané na prezentáciu odborných útvarov, napr. finančného, právneho a obchodného úseku, ľudských zdrojov či vonkajších vzťahov, aby ostatní zamestnanci vedeli, aké služby poskytujú, resp. na koho je potrebné sa obrátiť pri zabezpečovaní pracovných procesov. Do tejto skupiny patrila aj ostatná prednáška o Carnegie projektoch a tíme, ktorý celý proces manažuje. Ďalšie prednášky boli zamerané na zlepšenie komunikácie so zdravotne znevýhodnenými spoluobčanmi, napr. nevidiacimi či nepočujúcimi, ktorí sú členmi aj našich rodín. Vzdelávali sme sa v prevencii duševných ochorení, drogových závislostí i v problematike zdravého životného štýlu. A mali sme príležitosť vypočuť si aj súčasného prezidenta Andreja Kisku, ktorý nám v roku 2012 priblížil charitatívny projekt na pomoc onko­logickým pacientom Dobrý anjel. Ako som už spomenula, ženy sú aktívne aj vo filantropických aktivitách: týždeň čo týždeň chodili doučovať deti do detského domova na Uralskej ulici, čítali knižky hospitalizovaným pacientom v detskej nemocnici, piekli medovníky do firemného vianočného stánku, v charitatívnom behu prispievali na dobrú vec.

Myslíte si, že sa ženy potrebujú spájať prostredníctvom podporných sietí? Čo im takéto kontakty dávajú?

Hoci prvý podnet prišiel zvonku, s odstupom času môžeme vytvorenie Ženskej siete zhodnotiť ako veľmi pozitívny krok. Vyššie uvedené príklady snáď môžu naznačiť, koľko sa toho urobilo. Ženy samé prichádzajú s nápadmi, čo by mohlo ostatných zaujímať, čo by mohlo pri našej práci pomôcť. Lepšie poznanie problematiky kolegýň a kolegov, neformálna komunikácia, osobný i pracovný rozvoj či team­buildingové aktivity pomáhajú rýchlejšie a efektívnejšie riešiť aj pracovné úlohy. Vzniknuté osobné priateľstvá a aktivity sú ďalším bonusom.

Aké ambície má Ženská sieť v ďalšom období?

Uspieť v náročnom konkurenčnom poli a udržať naše podnikanie ziskové kladie pred firmu každodenné výzvy. To nie je fráza, to je realita. Ženy sú súčasťou firemného života a ak budú motivované, ak sa dokážu v práci rozvíjať a realizovať, bude to pre firmu prínosom. Preto bude naša činnosť aj v ďalšom období zameraná na vzdelávacie a rozvojové aktivi­ty, podporu strategických firemných iniciatív, vrátane transformácie Carnegie, naša cesta, na podporu odbornej spolupráce prostredníctvom prednáškových i teambuildingových aktivít, na prezentáciu dobrých nápadov a riešení a v neposlednom rade aj na dobročinné projekty v prospech komunity. O konkrétnych podujatiach budeme informovať prostredníctvom podnikových novín aj na intranete.

A sľúbená otázka na záver. Čo pre vás menovanie do riadiaceho výboru Women's Network znamená? Dodajme, že táto pozícia je čestná a vykonávate ju popri svojom zamestnaní.

Vnímam to ako príležitosť lepšie porozumieť nášmu globálnemu prostrediu a porovnať sa s ním. Inšpirovať sa dobrými nápadmi, implementovať ich v našich podmienkach a naopak, zviditeľniť to, čo robíme dobre u nás v Košiciach. Prezentovať naše názory a skúsenosti. Z osobného hľadiska si vážim, že som bola nominovaná a samozrejme, beriem to aj ako výzvu pre svoj ďalší rozvoj.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...