KONTAKT  |    _eng _sk

Ľudskosť a spolupatričnosť košickým hutníkom nikdy nechýbali
           Pridané: 10.09.2012
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 18/2012

O charite s viceprezidentkou pre riadenie externých služieb a vzťahov Elenou Petráškovou

V súlade so svojimi hlavnými hodnotami a princípmi podnikania sa spoločnosť U. S. Steel Košice ako najväčšia firma a zamestnávateľ na východnom Slovensku dlhodobo zaujíma o potreby regiónu a pomáha ich riešiť. A to aj prostredníctvom podpory verejno-prospešných a sociálnych projektov. Napokon, sociálne zmýšľanie a charita nie sú cudzie ani jej zamestnancom. Porozprávali sme sa o tom s viceprezidentkou pre riadenie externých služieb a vzťahov Elenou Petráškovou.

· Vlani ste prišli s iniciatívou, ktorá podstatným spôsobom zmenila dovtedy zaužívanú charitatívnu pomoc spoločnosti ľuďom v núdzi, no najmä deťom, ktorým osud nedoprial vyrastať v riadnej rodine. S otcom, mamou, súrodencami.... Vznikol pilotný projekt, do ktorého sú dnes zapojené dva detské domovy - na Uralskej ulici v Košiciach a v Podolínci. Ako po bezmála roku hodnotíte napĺňanie jeho myšlienok?
Určite to bolo správne rozhodnutie. Keď sme o týchto myšlienkach diskutovali pred rokom s dievčatami z Women's Network, s kolegyňami z Vonkajších vzťahov a manželkami našich amerických kolegov, vedeli sme, čo chceme - pomáhať chlapcom a dievčatám v detských domovoch nielen v predvianočnom období, ale po celý rok. Zvyčajne všetci na ne myslia pred Vianocami, prinesú im darčeky a tým to končí. Vedeli sme, že im chceme dať niečo viac a ukázať, že na nich myslíme aj počas bežných dní. Nevedeli sme vtedy presne, ako to budeme robiť. Obávali sme sa, že prílišnou iniciatívou môžeme jemnej detskej duši ublížiť. Veď takmer každé takéto dieťa má za sebou zlé životné skúsenosti, sklamania, traumu z opustenia... Potrebovali sme poradiť aj od personálu partnerských detských domov. Dnes môžem povedať, že sa nám podarilo spoločne dosiahnuť pekné výsledky a hlavne vybudovať navzájom pekné vzťahy. S deťmi i ľuďmi, ktorí sa o ne starajú.

· Nejde teda iba o materiálnu či finančnú podporu. Vzájomné kontakty, ako ste uviedli, prerástli do pekných vzťahov, ktoré prezentuje aj niekoľko spoločných projektov, akcií a podujatí. Spomeniete aspoň niektoré?
Začnem doučovaním v Detskom domove na Uralskej ulici v Košiciach, ktoré má dvojakú podobu. Manželky našich amerických kolegov pod vedením Mary Rintoulovej si vzali na starosť doučovanie angličtiny, doučovanie ostatných predmetov - matematiky, slovenčiny, fyziky, chémie a ďalších majú zasa pod palcom dievčatá z Women's Network. Obe skupiny majú veľký vplyv na vývoj a výchovu detí. Veď popri doučovaní často riešia ich bežné problémy v živote, radia im, navigujú, alebo len počúvajú. Je úžasné sledovať, ako sa medzi nimi vytvorili putá a ako už po jednom školskom roku vidieť u niekoho progres a lepšie výsledky v škole.
Ďalšou aktivitou je už pravidelný hokej medzi manažérmi našej spoločnosti pod vedením prezidenta firmy Davida Rintoula a deťmi z Podolínca. Hráčmi sú Podolínčania, no fandiť im chodia aj deti z Uralskej. Vyrobili si obrovský plátenný transparent, ktorým dávajú jasne najavo podporu svojim rovesníkom. Musím povedať, že decká z Podolínca poctivo trénujú na vlastnom ľadovom ihrisku, ktorý si sami vyrobia vonku pod holým nebom. Keď im počasie nepraje a nemrzne, poctivo trénujú na suchu hokejbal. Nebudete veriť, ale deti sú na ľade lepšie a lepšie a vedia veľmi dobre potrápiť náš manažérsky tím. Veľmi si vážim prístup mojich kolegov, ktorí sa zúčastňujú na týchto zápasoch. Niektorí, len aby potešili deti, menili kvôli súbojom svoj rodinný program. Svojou účasťou povzbudzujú deti k ďalšiemu tréningu a športovaniu. Prísť hrať hokej do Steel arény je pre ne veľkou motiváciou. Musia trénovať a zápas v Košiciach nie je samozrejmosťou, ale odmenou za dobré správanie a výsledky v škole. Posledné dva hokejové duely sme spojili aj s účasťou na extraligovom zápase a raz i s autogramiádou a tlačovou besedou s hokejistami HC Košice. Pre deti z Podolínca a Uralskej to bol zážitok, ktorý si budú dlho pamätať.
Novinkou v našich aktivitách bol minuloročný minimaratón, ktorý sme spolu s deťmi z obidvoch detských domovov odbehli. Musím pochváliť Podolínčanov. Pripravovali sa poctivejšie a bolo to vidieť aj na výsledkoch. No ani Uralčania sa nedali zahanbiť. Majú medzi sebou bežecké nádeje, o ktorých možno budeme v budúcnosti počuť.
Ďalším pekným podujatím boli určite Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice. V detskom domove na Uralskej sa do roboty pustili domáci, železiari i kolegyne, ktoré tu chodia doučovať. Spoločne s tunajšími osadníkmi sme upravovali átrium a záhradné priestory. Toto je tiež pekný príklad ako motivovať deti k práci, zodpovednosti a spolupatričnosti. Pomôcť prišli aj viceprimátorka Renáta Lenártová s dcérou a viceprimátor Ján Jakubov. Dôležité je, že podpora mesta neostala len pri tomto podujatí, ale že pracujeme na ďalších spoločných projektoch.

· Projekt Stromček prianí, ktorý má už v U. S. Steel Košice svoju tradíciu, medzi ne nesporne patrí tiež. Je to tak?
Pre deti z oboch detských domovov je Stromček prianí veľké a nádherné podujatie. Nesmierne si vážim našich kolegov, ktorí každý rok vezmú zo stromčekov v areáli firmy jedno detské želanie a splnia ho. Za každým z týchto želaní je jedno dieťa, osud, príbeh... a zvyčajne nie veselý príbeh. Tieto deti veľa darčekov od iných subjektov a ani od štátu nedostávajú. Každé má v súlade s legislatívou SR určený limit 20 eur ročne na narodeniny, meniny a Vianoce. Projekt Stromček prianí je skutočne o ich tajných želaniach, ktoré naši zamestnanci plnia. Určite ste si všimli, že na stromčekoch prianí nie sú len kartičky so želaniami detí, ale aj malé ozdoby určené pre každého, kto si takéto želanie zoberie a splní. Vyrábajú ich pre nás deti z Podolínca už od septembra na znak vďaky za našu pozornosť. Ich výrobky možno vidieť aj v našom charitatívnom stánku na Hlavnej ulici počas Košických Vianoc, kde sa majú príležitosť prezentovať aj deti z Uralskej. Viem, že tento rok majú deti z oboch detských domovov pripravené pre našich zamestnancov, ktorí sa zapoja do tohto projektu a pre tých, ktorí sa deťom venujú po celý rok, špeciálne prekvapenie. Nemôžem vám o tom zatiaľ povedať nič viac. Nedostala som ešte od detí povolenie o tom hovoriť a musím to teda rešpektovať. :)

· Čo si na týchto aktivitách ceníte najviac?
Ľudskosť! Ľudskosť zo strany našich zamestnancov, ktorí sú ochotní pomáhať aj napriek tomu, že každý má svoj vlastný problém. Moja stará mama nám hovorila: "Nie je chyža bez kríža". Je to večná pravda a platí pre nás všetkých, pre našich zamestnancov a aj pre manažment. Každý má svoj vlastný problém doma. Ale aj napriek tomu sme pri realizácii projektu Stromček prianí našli veľa kolegov, ktorí pomohli.
A nielen v tomto projekte. Sú tu úctyhodné desiatky ľudí, ktorí deťom v detských domovoch pomáhajú pravidelne. Vidím, ako sa chlapci a dievčatá menia, ako si uvedomujú hodnoty v živote a realitu. Ako sa snažia vrátiť, čo dostali. Mohla by som menovať ďalšie projekty, v ktorých sú naši zamestnanci aktívni. Mimoriadne si ich cením. Dobrým príkladom sú každoročné Dni dobrovoľníkov, počas ktorých stovky našich zamestnancov prispievajú svojou prácou, darovaním šatstva, alebo darovaním krvi na dobrú vec. Alebo projekt Spoločne pre región, v ktorom naši zamestnanci prichádzajú s dobrými nápadmi ako zlepšiť život v svojej obci či meste. Tu všade cítiť ľudskosť a spolupatričnosť.

· Podpora detských domovov je len jednou z oblastí pomoci verejnosti. Akým smerom sa budú uberať charitatívne aktivity spoločnosti v ďalšom období?
Počas môjho pôsobenia v tejto funkcii sa stretávam s rôznymi situáciami a žiadosťami o pomoc. Sú medzi nimi aj také, ktoré sa týkajú našich kmeňových zamestnancov. Sú to osudy našich kolegov, ktorí sa aj napriek tomu, že majú prácu v našej fabrike, ocitli nie vlastnou vinou v situácii, keď potrebujú pomoc. Ide o ľudí, ktorých choroba, živelná pohroma, alebo iná nešťastná hra osudu postavila do nepríjemnej životnej pozície. V tomto roku máme v úmysle zahrnúť do projektu Stromček prianí želania detí z rodín takýchto našich kolegov. Som presvedčená, že sa tak ako v minulých rokoch aj teraz sa prejaví empatia a silná spolupatričnosť hutníkov a že želania detí budú splnené.

· Celoročné úsilie U. S. Steel Košice v charitatívnej oblasti vrcholí v decembri. Spája sa s ním aj už tradičná predvianočná dobrovoľná zbierka zamestnancov pre to ktoré zdravotnícke zariadenie. Jeho výberu vždy predchádza podrobná a detailná analýza žiadostí o pomoc. Vieme už teraz povedať, komu budeme môcť pomôcť?
Rozmýšľame o tom, že sa v tomto roku zameriame na pomoc, ktorá bude určená ženám pracujúcim v našom podniku a manželkám našich zamestnancov. Na podrobnostiach a výbere projektu ešte pracujeme. Budeme o ňom postupne informovať prostredníctvom Ocele východu.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje