Vyhľadávanie:

Na svojich absolventov sme hrdí

Na svojich absolventov sme hrdí

Uplynulo 45 rokov od osamostatnenia sa Strednej priemyselnej školy hutníckej v Košiciach

Minulý týždeň si v rámci už tradičných Hutníckych dní pripomenula Stredná priemyselná škola hutnícka v Košiciach 45. výročie svojho osamostatnenia sa, a to viacerými podujatiami. V stredu, 3. decembra, v poradí už desiatou medzinárodnou odbornou konferenciou na tému Čistá technológia - čistá Zem, vo štvrtok, 4. decembra, slávnostnou akadémiou i výročným cechovým stretnutím hutníkov a ich priateľov na Šachťáku. Piatok, 5. decembra, patril športovým súťažiam a sobota, 6. decembra, Dňu otvorených dverí pre priateľov a absolventov školy.

Škola, ktorej osamostatnenie sa si vyžiadala výstavba Východoslovenských železiarní, prešla rôznymi vývojovými etapami. Jej charakter sa menil spolu so spoločenskými podmienkami. Dnes, podľa slov riaditeľa Ladislava Makóa, je profil školy koncipovaný tak, aby zabezpečil výchovu adaptabilných a ďalšieho vzdelávania schopných absolventov na úrovni priemyselných technikov v odboroch hutníctvo, zlievačstvo, polytechnika, technicko-informatické služby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a životné prostredie.

"To, aká naša škola je, dokazujú jej absolventi, a tých je v železiarňach veľmi veľa. Sme na nich hrdí," konštatuje L. Makó. "Mnohí z nich vo fabrike pracovali a pracujú od jej vzniku. Dopĺňajú ich tí, ktorí následne študovali a ukončili Hutnícku fakultu TU v Košiciach." Takýto model kontinuálneho vzdelávania je podľa jeho názoru optimálny. "Naša spolupráca so spoločnosťou U. S. Steel Košice je mimoriadne prospešná pre obe strany. Teší nás, že za prvoradé považuje vytváranie podmienok pre praktickú výučbu našich žiakov. Vždy sme presadzovali úzke prepojenie teórie a praxe, ako jednotného systému výchovy v oblasti technického vzdelávania."

Absolventkou hutníckej priemyslovky je aj Eva Zajacová. "Keďže sa fabrika nachádza v blízkosti môjho domova, mojou veľkou túžbou bolo v nej raz pracovať. Inšpiráciou bol pre mňa aj môj najstarší brat Jaro, ktorý hutnícku priemyslovku, pre ktorú som sa rozhodla aj ja, už v tom čase študoval. Dnes je mimochodom predákom v divíznom závode Teplá valcovňa. Takže som nešla do neznámeho prostredia. Študovala som hutníctvo železa. Pre dievča to bolo trochu ťažšie, ale praxou v tejto fabrike som získala vedomosti a skúsenosti, ktoré nenahradí štúdium len v školskej lavici. Mojím prvým pôsobiskom vo fabrike, v osemdesiatom druhom, bola Zlievareň a o rok na to, po materskej dovolenke, som nastúpila na útvar generálneho manažéra pre environment. A ekológii som ostala verná až doteraz..."

Škola pri príležitosti svojho výročia udelila viacerým svojim podporovateľom, partnerom i pedagógom ocenenia. Zlaté plakety, okrem iných, i prezidentovi U. S. Steel Košice Georgeovi F. Babcokovi, viceprezidentom USSK Miroslavovi Kiraľvargovi a Martinovi Pitorákovi, strieborné generálnemu manažérovi pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milanovi Polčovi a riaditeľovi Vonkajších vzťahov Jánovi Bačovi.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...