KONTAKT  |    _eng _sk

Nespokojní cyklisti
           Pridané: 14.11.2005
Autor: Spolok na podporu skrášľovania Košíc, 1. Slovenský cykloklub v Košiciach, Klub turistov mesta Košice - sekcia cykloturistiky, Cyklistická únia mesta Košice
Kategória: 46/2005

Košická križovatka Prešovská-Sečovská mala byť podľa programového dokumentu výstavby cyklistických trás aj križovatkou dvoch cyklistických cestičiek. Po spojazdnení posledného mosta cez Hornád si jej prejazdnosť prišlo na výzvu Spolku na podporu skrášľovania Košíc a jeho predsedu Ladislava Rovinského, ako aj ďalších občianskych združení, vyskúšať niekoľko desiatok cyklistov.

V pelotóne však úplne chýbali osobitne pozývaní predstavitelia, zamestnanci a poslanci samosprávneho kraja a mesta Košice. Nenaplnil sa tak zámer organizátorov, aby kompetentní priamo na cestách zažili diskrimináciu cyklistov a tiež nebolo s kým nadviazať dialóg. Cyklojazda sa ukončila krátkou diskusiou na miestnom úrade sídliska Ťahanovce.

Účastníci cyklojazdy sa presvedčili, že v doterajšej výstavbe sa požiadavky na bezpečný pohyb cyklistov, vznesené Cyklistickou úniou v roku 1997, neprejavili. V disciplinovanej skupinovej jazde boli cyklisti motoristami videní a rešpektovaní, ale individuálny prejazd medzi centrom mesta v smere plánovanej cyklotrasy a Prešovskou cestou je život ohrozujúci. Organizátori cyklojazdy budú preto trvať na dodržaní trasovania cyklistických cestičiek podľa programového dokumentu v III. etape výstavby alebo budú požadovať uspokojivé náhradné riešenie.

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia